Kompulsiv seksuell atferdsforstyrrelse (CBSD)

Personer med kompulsiv seksuell atferdsforstyrrelse lider sterkt. Dor dem mister sex den behagelige naturen den har for de fleste av oss.
Kompulsiv seksuell atferdsforstyrrelse (CBSD)

Siste oppdatering: 29 desember, 2022

Det finnes mange forskjellige typer avhengighet. For at en atferd skal anses å være avhengighetsskapende må den imidlertid oppfylle følgende krav. Det skjer med en viss frekvens og intensitetsnivå, og det investeres mye penger og tid i det. Dessuten forårsaker det stor innblanding i familie-, sosiale- og arbeidsforhold til individet. I denne artikkelen skal vi snakke om sexavhengighet og noen intervensjoner for å behandle det.

Det var i 2018 at Verdens helseorganisasjon (WHO) klassifiserte sexavhengighet under merkelappen kompulsiv seksuell atferdsforstyrrelse. Før vi fortsetter med å forklare hvordan man kan gripe inn i sexavhengighet, skal vi definere denne lidelsen.

Kvinne tar tak i lakenet
Når en oppførsel som sex blir et tvingende behov, er det et avhengighetsproblem.

Kompulsiv seksuell atferdsforstyrrelse (CSBD)

Når du er tørst tar du deg noe å drikke. Men forestill deg at du er tørst og ikke kan drikke på 24 timer. Så setter noen et glass vann foran deg. Dette er hvordan folk med CSBD føler seg. De presenterer ekstremt intense og gjentatte seksuelle impulser. Disse varer i seks måneder eller mer.

Livet deres dreier seg om deres gjentatte seksuelle aktiviteter. Når det er sagt, prøver de å motstå impulsene sine, men klarer ikke å gjøre det. Følgelig er tilfredsstillelsen de får fra sine seksuelle aktiviteter ganske lav. Den kan til og med være ikke-eksisterende.

CSBD er en klinisk tilstand som forekommer hyppigere hos menn. Det rammer mellom én og seks prosent av befolkningen. Det er en nyopprettet klinisk lidelse og krever videre undersøkelse. Imidlertid har det vært knyttet til tilstander som depresjon, angst, avhengighet og personlighetsforstyrrelser.

Ifølge Vizcaíno (2011) er de hyppigste formene for kompulsiv seksuell atferd onani (73 prosent), langvarig promiskuitet (70 prosent) og avhengighet av pornografi (53 prosent).

“I tillegg kan komplikasjonene av lidelsen involvere tilstedeværelsen av seksuelt overførbare sykdommer, så vel som tilstedeværelsen av uønskede graviditeter.”

– Vizcaino –

Intervensjoner i sexavhengighet

I 2019 foreslo Hallberg en kognitiv atferdsterapi for sexavhengighet. Det består av:

  • Psykoedukasjon angående CSBD.
  • Psykoedukasjon angående utskeielser og mangler ved atferd. Den foreslår også å vurdere muligheten for å gjennomføre en funksjonell analyse av atferd. Dette betyr å bestemme hvorfor hyperseksuell atferd vises.
  • Motiverende intervensjon.
  • Atferdsaktivering igangsettes etter identifisering av pasientens verdier.
  • Psykoedukasjon om hvordan dysfunksjonelle tanker og tro påvirker atferd.
  • Kognitiv diskusjon og atferdseksperimenter mellom øktene. I løpet av denne prosessen blir pasienten undervist i problemløsningsteknikker.
  • Mellommenneskelig atferdsaktivering. Dette består av trening i ferdigheter for å være mer selvhevdende, håndtere konflikter på en sunnere måte og forplikte seg til mellommenneskelige mål.

Til slutt bør det lages en oppsummering av behandlingen. I tillegg bør et resultatvedlikeholdsprogram utformes og implementeres for å forhindre tilbakefall i vanedannende seksuell atferd.

Hallbergs behandling er organisert i syv ukentlige økter av 150 minutters varighet. Det har blitt sett å redusere hyperseksualitet hos pasienter. Det har også gitt forbedringer i symptomene på depresjon. Videre ble tilfredsheten fra pasientenes side observert å være høy og endringene som ble produsert av behandlingen ble opprettholdt i flere måneder.

“Det er ikke sex som gir nytelsen, men elskeren.”

– Marge Piercy –

Pasient i psykologisk terapi
Kognitiv atferdsterapi er den mest brukte for sexavhengighet.

Andre behandlinger

Det er bare noen få intervensjoner som er laget spesielt for å adressere hyperseksuell atferd. Her er to av dem.

ESTEEM-behandlingen (Effective Skills to Empower Effective Men). Den består av en intervensjon gjennomført i ti økter over tolv uker. Resultatene indikerte forbedringer i alle de kliniske variablene som ble studert. En av disse var reduksjonen i hyperseksuell atferd.

MAT (Meditation Awareness Training). Dette er en meditasjonsbasert intervensjon. Skaperne Gordon, Shonin og Griffiths var enige om at meditasjon kan være nyttig for personer med hyperseksuell atferd. For deres studie administrerte de denne terapeutiske modaliteten til en 30 år gammel mann. Det var en stor forbedring i hans seksuelle oppførsel. Dessuten var det en reduksjon i tiden han brukte på seksuelle møter og forbruk av internettpornografi.

Forskere har også undersøkt hvilke medisiner som kan være effektive for å behandle denne lidelsen. Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) er de mest brukte legemidlene. De brukes enten alene eller i kombinasjon med topiramat, naltrekson eller lamotrigin.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Pedrero, F. E. (2020). Manual de Tratamientos Psicológicos. Pirámide.
  • Vizcaíno, E. V., Alfaro, G. P., & Valladolid, G. R. (2011). Adicciones sin sustancia: juego patológico, adicción a nuevas tecnologías, adicción al sexo. Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, 10(86), 5810-5816.
  • Sánchez Zaldívar, S., & Iruarrizaga Díez, I. (2009). Nuevas dimensiones, nuevas adicciones: la adicción al sexo en internet. Psychosocial Intervention, 18(3), 255-268.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.