Sexavhengighet eller Satyriasis: Et reelt problem

Sexavhengighet eller Satyriasis: Et reelt problem

Siste oppdatering: 11 september, 2017

Sexavhengighet, også kjent som satyriasis, anses innen psykologien for å være en personlighetsforstyrrelse. All avhengighet er skadelig, men visse former er mer delikate enn andre. Om vi kan forstå at en gambler eller en alkoholiker burde holde seg unna spill og alkohol, så burde vi også kunne forstå at personer avhengige av sex eller personer som tvangsspiser (bulimi) aldri helt kan kvitte seg med sin avhengighet, ettersom sex og mat er nødvendig i rette mengder.

Sex-avhengighet ifølge DSM-V

I DSM-V anser man sexavhengighet for å være en lidelse knyttet til hyperseksualitet. En form for tvangslidelse der den berørte parten ikke har noen mulighet til å frivillig kontrollere sine tanker. Det er viktig å tilføye at ifølge eksperter innen psykiatrien så gjør alle de tvangsmessige handlingene det vanskelig å leve et normalt liv ettersom det skaper forstyrrelser både på et profesjonelt og på et sosialt nivå. Derfor bør også sexavhengighet forstås som en patologisk lidelse.

På bakgrunn av tilgjengelig statistikk (studier gjort av sexologer) så kan vi på ingen måte si at det dreier seg om en mindre avhengighet. Tre millioner personer i Spania, 19 millioner i USA, tre millioner i Argentina etc., lider av sexavhengighet. Det er likevel viktig å forstå at en person kan ha et svært aktivt sexliv uten å ha et avhengighetsproblem.

Den avhengige liker ikke seg selv. De kan ikke kontrollere sine handlinger selv om deres oppførsel påfører dem lidelse. Som med alle andre former for avhengighet, så vill en sexavhengig, med tiden, trenge stadig mer stimulasjon for å dekke sine behov, selv om nytelsen bare varer et øyeblikk før den tvinger vedkommende tilbake til den selvdestruktive sirkelen der man stadig søker etter nye opplevelser som kan lette deres ubehag. Å tvangsmessig ty til sex kan indikere et behov for å fylle en ensomhet eller et eksistensielt tomrom med eksterne parter som kan styrke vår selvfølelse.

Avhengighet til sex innebærer ofte et stort forbruk av pornografi samt seksuelle møter med flere personer i løpet av en natt (kjente personer eller prostituerte) og ved å tvangsmessig ty til masturbering. Om denne måten å håndtere sex på ødelegger eller forstyrrer vårt daglige liv, så kan vi nok kalle oss selv for sexavhengig. Som med alle andre former for avhengighet, så er en løsrivelse avhengig av at vi aksepterer at vi har et problem og at dette problemet manipulerer og skader vårt daglige liv. Å søke profesjonell hjelp og å kontakte spesialiserte senter som er tilrettelagt for å behandle seksuell konflikt er den beste måten å løse problemet på.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.