Intellektuell funksjonshemning og sorgprosessen

Død og tap er vanskelig for alle å takle, og sorgprosessen er ofte smertefull. Men hvordan er denne prosessen for mennesker med en intellektuell funksjonshemning og hva kan du gjøre for å hjelpe dem? Les videre for å finne ut mer.
Intellektuell funksjonshemning og sorgprosessen
Judith Francisco

Skrevet og verifisert av psykologen Judith Francisco.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Et barn med intellektuell funksjonshemning påvirker hele familien. Etter som barnet vokser, blir ressurser og støtte stadig mer nødvendig. Imidlertid er familier i de fleste tilfeller ikke forberedt på å takle alt som kommer med å ha et barn med særskilte behov.

Alle foreldre med et barn med en intellektuell funksjonshemning har stilt seg selv disse spørsmålene: Hva skjer når vi ikke lenger er her? Hvordan takler mennesker med intellektuell funksjonshemning sorg?

Stadier og typer av sorg hos mennesker med intellektuell funksjonshemning

De fleste forfattere er enige om at sorgprosessen har forskjellige stadier. Prosessen er det samme for mennesker med en intellektuell funksjonshemning. Det starter med den første innvirkningen og ender enten med leging eller med at problemet blir kronisk. Man kan organisere dette løpet i fire stadier:

 • Den første innvirkningen: Forvirring, sjokk. De første symptomene er benektelse, mistro og panikk.
 • Sinne og skyld: Ideer om å straffe seg selv, sinne, prøve å finne noen å skylde på, og oppgivelse.
 • Verden blir snudd opp-ned: Desperasjon, tilbaketrukkenhet. Motstand mot å returnere til det vanlige liv, følelse av svakhet, og en markert tendens mot isolasjon.
 • Aksept og bedring: Håpet returnerer. Selv om visse datoer som årsdager får deg til å føle at du går gjennom de tidligere stadiene av sorg, klarer du å takle virkeligheten på grunn av prosessen som du allerede har gått gjennom.
Når personer med en intellektuell funksjonshemning sørger, går de gjennom mye av det samme som "normale" mennesker.

Det finnes to grunnleggende former for sorg eller måter å reagere etter et tap: normalt og patologisk. Det som skiller disse to grunnleggende typene sorg er intensiteten og varigheten av symptomene og hvor mye det påvirker ditt dagligliv.

Normal sorg ender når du når det siste stadiet av prosessen og får en avslutning. Når dette skjer, er du i en posisjon til å gjenfinne den emosjonelle stabiliteten som hjelper deg med å takle andre problemer. Patologisk sorg kan på sin side skje på én av to måter:

 • Komplisert uløst sorg: Dette er når du står fast i et av stadiene og føler tapet enten veldig intenst eller som om du har blitt bedøvet.
 • Psykiatrisk sorg: Dette er når sorgen din trigger visse symptomer som kan være kompatibel med en mulig diagnose på en psykiatrisk lidelse.

For mennesker med en intellektuell funksjonshemning, er sorg en prosess som starter med det initielle tapet og ender enten med leging eller et kronisk problem.

Hvordan burde vi takle sorg hos en person med en intellektuell funksjonshemning?

Noen generelle retningslinjer om hva man burde si og gjøre når man takler et tap, kan hjelpe med å orientere og kanalisere alle uttrykkene for tristhet. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på personlighetstrekk og hvor alvorlig den intellektuelle funksjonshemningen er.

Etter at noen har dødd, bør du være proaktiv og overrekke personen nyhetene med én gang. Her er noen andre retningslinjer om hvordan du skal fortelle nyhetene:

 • Når og hvordan skal du fortelle nyhetene? Det er smertefullt og vanskelig, men det beste er å gjøre det på en enkel måte. Snakk klart og sørg for at de forstår deg.
 • Det er bra å få personen til å snakke og stille spørsmål. Vis interesse og bekymring for hva personen med funksjonshemningen føler. Ikke vær redd for å si navnet til personen som har gått bort.
 • Det er nyttig å klargjøre om symptomer er relatert til sorg eller om de vil forsvinne litt etter litt.
 • Individualisert oppmerksomhet: Husk på personlighetstrekkene deres, historien deres og respons på andre former for tap. Husk hva som fungerer og hva som ikke fungerer når du skal ta for deg temaet.
 • Husk at du kan lage et fotoalbum og andre samleobjekter. Det kan være hjelpsomt å lage et album eller en minneboks som vil la personen gjenoppleve visse lykkelig øyeblikk.
 • I tilfeller av død av et nært familiemedlem eller en venn, få dem til å delta så mye som mulig i begravelsen. Det er viktig at de føler seg involverte og planlegger for fremtidige arrangementer.
 • Sørg for at personen med en intellektuell funksjonshemning holder seg til sine rutiner og daglige aktiviteter så mye som mulig.
Det er viktig å involvere personen med intellektuell funksjonshemning i blant annet begravelsen.

En uviss fremtid

En av de største bekymringene for foreldre av barn med intellektuell funksjonshemning er hva som vil skje når de ikke lenger er der. Hvem vil ta vare på barnet deres? Vil de behandle dem godt? Vil de bli etterlatt hjemme alene? Selvfølgelig kan ingen virkelig svare på disse spørsmålene fordi fremtiden er uviss. Men å kunne ta tøffe avgjørelser på forhånd betyr at ingen vil måtte gjøre det for deg. Det kan hjelpe din kjære med en intellektuell funksjonshemning å takle sorgen på en mindre traumatisk måte.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.