Innflytelsen fra andres forventninger

Det kan være vanskelig å leve opp til andres forventninger. Hvorfor skaper vi forventninger? Hvilke formål tjener de? I denne artikkelen vil vi lære deg om hvilken rolle forventninger spiller i våre liv og hvordan vi kan håndtere dem på en sunn måte.
Innflytelsen fra andres forventninger

Siste oppdatering: 04 november, 2020

Å prøve å leve opp til andres forventninger kan bety at du går på kompromiss med hvem du virkelig er og hva du vil gjøre med livet ditt. Andre menneskers forventninger påvirker deg på forskjellige måter, avhengig av hvilket stadium av livet du befinner deg i. La oss se dypere på denne ideen.

Forventninger er forutinntatte ideer som hjelper deg med å bedre administrere all informasjon som du blir utsatt for hver dag. Med andre ord, de hjelper deg med å forstå miljøet ditt og ta avgjørelser til tross for usikkerhet.

Forventninger fører også til emosjonell stabilitet fordi de hjelper deg med å være forberedt på ting som kan skje. Dermed er forventninger veldig nyttige så lenge du forstår at de ikke representerer virkeligheten, siden de tingene som du forventer skal skje, ikke alltid skjer.

Å prøve å leve opp til andres forventninger betyr å gå på kompromiss med hvem du egentlig er.

Hvorfor skaper mennesker forventninger?

Forventninger hjelper deg med å forstå verden rundt deg. Tross alt har du blitt formet av omgivelsene dine siden du ble født. Dine foreldre, lærere, omsorgspersoner og venner har alle spilt en rolle i å forme hvem du er i løpet av livet ditt.

En jente som holder sand som renner

Til en viss grad er du det andre mennesker vil du skal være fordi det å tilpasse seg miljøet er det som sikrer overlevelse. Mennesker er sosiale skapninger, noe som betyr at vi trenger å leve i harmoni med andre mennesker. Endring av atferd basert på omgivelsene bidrar til å sikre den harmonien.

Å akseptere virkeligheten

Alle har en mer eller mindre definert personlighet. Din unike personlighet påvirker alle aspekter av livet ditt. Så hvor enn bevisst som du kanskje er på hvordan forventninger fungerer, vil ikke endringene som andre mennesker vil du skal gjøre alltid være velkomne.

Virkeligheten er at du ikke kan tilpasse deg alle fordi forskjellige mennesker forventer forskjellige ting fra deg. Derfor må du bli vant til ideen om at du ikke kan tilfredsstille alle . Du er ikke er forpliktet til å oppfylle alle andres forventninger.

Effektene av forventninger

En kompliserende forventningsfaktor er den som vi ikke tror vi kan leve opp til som kommer fra mennesker som vi er avhengige av for stabilitet. Hvis for eksempel Rosenthal-effekten får en veileder til å danne seg en negativ oppfatning av en ansatt, så vil de handle deretter selv om den ansatte er helt feilfri.

Hvis du kommer inn i et forhold med høye forventninger, så vil det sannsynligvis ikke være sunt eller positivt.

En mann som sitter på en brygge

Studier viser at elever som er favorisert av lærerne i et utdanningsmiljø har visse fordeler. De får mer oppmerksomhet, får hyppigere tilbakemeldinger og har flere muligheter til å prøve igjen hvis de gjør feil.

Er det mulig å endre andres forventninger?

Selv om det er komplisert, så er det mulig å påvirke bildet andre mennesker har av deg. Hvis deres mening om deg er negativ, så kan du endre måten de tenker på med måten du handler på.

Det er selvfølgelig ikke alltid mulig å gjøre dette. Det er derfor du bør fokusere energien din på menneskene som betyr noe, for eksempel familie, venner og kolleger.

Dessverre er mennesker flinkere til å gjøre feil enn å gjøre ting riktig. Derfor er det så lett å tenke negativt om andre mennesker. Det er viktig å prøve å endre denne tendensen fordi atferden din har en tendens til å være i samsvar med bildet du har skapt. For eksempel, hvis du mener at noen er uvennlige, så er det mer sannsynlig at du er uvennlig mot dem. Dette skaper en selvoppfyllende profeti.

Selv om det å være klar over innflytelsen andre menneskers forventninger har på deg er viktig, så bør du også prøve å gi slipp på de ubegrunnede negative forventningene du har til andre mennesker.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.