Hvorfor er det noen som ikke vil akseptere hjelp?

Hvorfor er det noen som ikke vil akseptere hjelp?

Siste oppdatering: 27 april, 2018

Av og til møter vi eller snubler vi over en person som er vanskelig å hjelpe. Den typen person som ikke ønsker å motta noen hjelp. Disse personene er som regel en av to typer. Enten er de den typen person som er villig til å hjelpe andre men har vanskelig med å motta hjelp selv. Eller de er av den typen person som ikke vil akseptere hjelp fra noen selv om de har et alvorlig problem.

Uansett årsak, er situasjonen veldig frustrerende for folkene rundt dem. Når vi kommer over personer som dette, er det vanskelig å forstå hvorfor de ikke vil akseptere hjelp, selv når de trenger det. Temaet blir noen ganger irriterende og kan bli tolket som neglisjering eller uvilje til å løse problemer.

“Det største skuespillet er å se en mann som forsøker å overvinne motgang, men det finnes et enda større et: å se en annen mann som prøver å tilby ham litt hjelp.”

-Oliver Goldsmith-

Sannheten er at det nesten aldri fungerer på den måten. Årsaken til at noen mennesker avviser enhver form for hjelp er del av et underliggende problem. Selv om de lider og trenger andre til å hjelpe dem, har de vanskelig for å støtte seg til andre. Det kan være på grunn av en ubevisst mental blokkering. Eller det kan være fordi de har vanskeligheter med å innse at de trenger å endres.

Folk som hjelper alle, men ikke vil akseptere noen hjelp

Det er ganske vanlig at folk som hjelper alle andre har problemer med å be om eller akseptere hjelp fra andre. Disse menneskene har skapt en identitet der det er greit å gi men ikke å motta. De tror at deres rolle er å svare når de ser andres behov. Samtidig håndterer de sine problemer selv, eller ignorerer dem.

På en eller annen måte, lar de ikke andre hjelpe dem. Og dette kan være fordi de tror at ved å gjøre det vil de svikte sin “livsmisjon”. De føler også at det vil være i uoverensstemmelse med bildet av og den personen de ønsker å være. Dette bildet er av en totalt uavhengig person. På samme måte, kan de også føle at å akseptere hjelp fra andre vil være en ubeleilighet for dem. Sagt på en annen måte, ville det skape problemer for dem. Og alt dette får dem til å føle seg skamfulle.

Det er også noen som ikke vil akseptere hjelp fra andre fordi de antar at gjennom å motta denne hjelpen skapes en gjeld som den andre personen kan kreve inn når og på den måten de vil. De forstår ikke at andre kan få tilfredsstillelse av å glede. Det skaper ikke noen form for plikt. Det er derfor det noen ganger er nødvendig å forklare dette med ømhet og få dem til å forstå.

Jente blir berørt av en ånd

Når noen trenger hjelp, men ikke vil akseptere det

Det andre tilfellet er personer som ikke lar andre hjelpe dem, selv om de går gjennom veldig vanskelige problemer. Det er lett å se at de trenger andre, men dersom noen prøver å hjelpe dem med problemene deres, blir de avvist. Det vanligste eksemplet er på dette er personer som sliter med avhengighet. Den vanligste reaksjonen deres er å avvise, og noen ganger bli sinte, når noen prøver å hjelpe dem å komme seg ut av situasjonen de befinner seg i.

I slike tilfeller, er det vanlig at disse personene ikke engang innrømmer at de har et problem. Og langt mindre vil de ha hjelp fra noen. En del av problemet deres er nettopp fornektelsen av problemet. Det skjer med avhengige personer, men også personer som er nedsunket i depresjon, angst eller andre lidelser og ikke er klar over det eller har et forvridd bilde av det.

Maleri av en trist mann

I disse tilfellene er, merkelig nok, selve symptomet en tilpasningsrespons som personen har laget for å håndtere livet sitt. Det er “tilpasset” i den forstand at det lar dem tolke virkeligheten på en måte som gjør det mulig å komme seg videre. For eksempel kan noen som er deprimerte bygge opp fantasien om at de er triste fordi de er mer følsomme enn andre personer og ikke på grunn av sykdom. Denne fantasien lar dem forklare livene sine og fortsette med det, selv om det koster dem mye lidelse.

Hva skal man gjøre med personer som ikke vil la andre hjelpe dem?

Først av alt, for de som hjelper alle, men ikke vil akseptere hjelp fra noen, er det mest fornuftig å oppklare situasjonen. Vis dem, på en vennlig måte, at ønsket om å hjelpe dem kommer fra ekte verdsettelse. Og at det å gi dem litt hjelp er en kilde til tilfredsstillelse for deg, ikke et offer eller en stor innsats.

I det andre tilfellet, med folk som ikke aksepterer hjelp selv når de trenger det, vil situasjonen være litt mer kompleks. I dette tilfellet er det viktig å være tålmodig og taktfull. Vær der for dem, vis interesse for personen, og prøv å akseptere dem som de er.

Dette er en utmerket strategi for å få dem til å åpne dørene sine og la deg delta. Det viktigste er å ikke gi etter for lysten til å presse dem til å endre seg. Noen ganger kan bekymringen din for dem føre til det. Dermed vil innblandingen din, selv om du har verdens beste intensjoner, ende opp med å såre dem.

Jente flyter i vannet, omgitt av løv

Vi må respektere hvert individs fart og rytme. I de fleste tilfeller, trenger de tid til å forstå at de trenger hjelp. I de mest alvorlige tilfellene, er det best å rådføre seg med en spesialist. De vil forklare hvordan du kan hjelpe og gjøre det på en effektiv måte.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.