Hvorfor er det så viktig å forstå andre mennesker?

Hva får oss som mennesker til å ønske å forstå andres følelser? Vi vil se på hvorfor det å forstå andre er så viktig i denne artikkelen!
Hvorfor er det så viktig å forstå andre mennesker?

Siste oppdatering: 21 mai, 2021

Mennesker er den eneste arten som er i stand til å gjøre et forsøk på å forstå andre individer. Å forstå andre er en oppgave som letter prosessene for sosialisering. Som et resultat forbedrer det sjansene for overlevelse hos enkeltpersoner i forskjellige sammenhenger, gjennom gjensidig hjelp.

Som sosiale vesener åpner forståelse for andre mennesker muligheten for å se og forstå situasjoner fra forskjellige perspektiver. I den forstand favoriserer det prosessene som er involvert i å skape empati og verdisystemene menneskene har. Selv om det å forstå andre mennesker er en ekstraordinær ferdighet, betyr det imidlertid ikke at det er et enkelt mål.

Sosial atferd hos mennesker

Å forstå andre påvirkes av flere faktorer. Blant annet stemninger, følelser, tretthet og sykdom. De påvirker alle måten enhver gitt person er villig til å gjøre tjenester eller gi hjelp på.

Dette betyr at hvis en person er i godt humør, vil de være mer villige til å gjøre andre mennesker en tjeneste eller vise empati og forståelse. På den annen side, hvis den samme personen føler seg irritabel er det mindre sannsynlig at de vil forstå andre mennesker.

Det er tilfeller der man lett kan gjenkjenne en persons følelsesmessige tilstand ved uttrykk, utseende og væremåte. Men ved andre anledninger er det ganske vanskelig å håndtere disse ikke-verbale signalene. Dermed er den eneste løsningen som er igjen å spørre individet hva problemet er.

Denne andre strategien mislykkes ofte, fordi folk noen ganger ønsker skjule sine mer intime følelser, eller dekke over eller lyve om sin emosjonelle tilstand.

Kvinner i samtale.

Empatiens rolle når det gjelder å forstå andre

Empati spiller en viktig rolle i forståelsen av andre mennesker. Å bli kjent med en annen persons opplevelse for å bli kjent med deres synspunkt, og hvordan det får dem til å føle, åpner døren til forståelse.

Å forstå andre mennesker betyr at du må oppleve følelsene deres og sammenligne dem med dine egne. Det betyr å huske lignende opplevelser som du har måttet gjennom og kjenne igjen forskjellene mellom ditt synspunkt og den andres.

Aktiv lytting er også viktig i denne forbindelsen. Du bør ikke reagere umiddelbart, og dette vil hjelpe deg med å håndtere individuelle forskjeller.

Hvorfor er det viktig å forstå andre?

Vi vet at mennesker har overlevd og utviklet seg takket være sosiale ferdigheter i gruppeliv. Sosialisering har ofte lagt til rette for overlevelse gjennom læring og anskaffelse av ferdigheter som andre lærer bort.

Å forstå andre har vært en av nøkkelfaktorene i utviklingen av disse grunnleggende ferdighetene. Dette hjelper oss å vite når samhandling og implementering av mekanismer er nødvendig for å beskytte vårt eget liv i tillegg til andre menneskers liv.

Videre, når andre mennesker i en gruppe enten ignorerer eller misforstår deg, kan dette føre til store emosjonelle og psykiske konsekvenser.

En trist kvinne.

Feil du gjør når du prøver å forstå andre mennesker

Folks tendenser eller intensjoner kan variere, uavhengig av oppførselen de kan vise til andre. Denne oppførselen viser en sinnstilstand eller følelser som kan være passende under omstendighetene. Hvis du for eksempel er på en flyplass der gaten din er langt unna, og du trenger å løpe gjennom folkemengder, vil det bety at du er en utålmodig og respektløs person?

Du kan vanligvis plukke opp bestemte nøkkelfaktorer, men samtidig ikke ta hensyn til andre personers like viktige nøkler. Derfor er det ikke alltid enkelt å forstå andre.

På den annen side påvirker andres mening om visse omstendigheter også forståelsen av andres bestemte situasjoner og stemninger. Med andre ord kan andres reaksjon påvirke evnen til å forstå et individ.

Derfor er det å forstå andre en av de viktigste oppgavene for overlevelse av mennesker og samfunn. Det er imidlertid ikke en lett jobb å overskride ditt eget selv og sette deg i andres sko hvis du ikke er dyktig til å identifisere dine egne følelser og faktorene som betinger dem.

I tillegg til dette kan visse meninger og spesifikke scenarier redusere objektiviteten når du setter deg i andres sko. Dette er når empati kan få frem den mørke siden. Som enkeltpersoner integrert i samfunn og grupper er det noen ganger uunngåelige å være fordomsfull.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.