Hvorfor demonstrerer kvinner 8. mars?

Noen mennesker tror at diskriminering av kvinner ikke lenger eksisterer i "utviklede" nasjoner i verden. De mener at det på 2000-tallet ikke er noen ulikheter. Så hvorfor demonstrerer kvinner 8. mars? Fortsett å lese for å finne ut av det.
Hvorfor demonstrerer kvinner 8. mars?
Lorena Vara González

Skrevet og verifisert av psykologen Lorena Vara González.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Hvorfor demonstrerer vi 8. mars? Mange stiller det spørsmålet. Noen mennesker sier at diskriminering av kvinner ikke lenger eksisterer i det 21. århundre, eller det er anekdotisk. Andre hevder at forrykte feminister får alle til å tro at kvinner er svake og trenger beskyttelse når vi virkelig lever i en tid hvor situasjonen for kvinner ikke kunne bli bedre.

De som forsvarer opptoget, sier at vi fortsatt har en lang vei å gå for å oppnå virkelig likhet mellom menn og kvinner. De snakker om lønnsgapet, kvinnedrap, glasstaket, å være redd for å gå alene på gaten, kvinners usynlighet i vitenskapen, etc.

Alle meninger er gyldige, men de er bare meninger uten data som kan støtte dem. I denne artikkelen skal vi se på de harde fakta for å se om kvinner har rett til å ta til gatene 8. mars.

“Feminisme: teori om politisk, økonomisk og sosial likestilling mellom kjønnene”

– Bokmålsordboka, Universitetet i Bergen og Språkrådet –

8. mars, en dag der kvinner demonstrerer

Lønnsgapet mellom kjønnene

Det er to hovedgrunner til forskjellen i lønn mellom menn og kvinner. De er:

  • Selv om de kanskje tilhører den samme profesjonelle kategorien og derfor har samme kontrakt, har menn en tendens til å få flere fordeler, noe som indirekte hever lønnen deres.
  • Kvinner har ofte en kortere arbeidsdag enn menn fordi de er ansvarlige for å ta vare på familien (ektefeller, barn eller et annet familiemedlem). Det gjør deres lønn og muligheter for forfremmelse mindre enn for menn.

“Kvinner i Europa fortsetter å i gjennomsnitt tjene 16,3% mindre enn menn. Lønnsgapet mellom kvinner og menn har ikke blitt redusert de siste årene, og det skyldes i stor grad det faktum at kvinner har en tendens til å jobbe i jobber med mindre prestisje i lavtlønnede sektorer, de får færre forfremmelser, de avbryter yrkeskarrieren sin og de gjør det mer ulønnet arbeid.” [oversettelse]

– European Commission Report fra 20. november 2017 –

Kvinner i vitenskapen

Når vi snakker om kvinner i vitenskapen, snakker vi om historiske og pedagogiske forbilder for barna våre. Du må stoppe opp og se på bøker om historie, vitenskap, kjemi, fysikk, matematikk eller litteratur for å finne noen eksempler. Resultatene er ganske alarmerende.

Generelt eksisterer ikke kvinner bortsett fra som ledsagere av historiske mannlige personer. Kvinner er bare vedheng, som støtter menn og deres prestasjoner. I studien ESO: a hidden genealogy of knowledge fra Universitetet i Valencia i Spania, kan du lese mer om denne ideen.

En annen måte å gjøre det på er å prøve å tenke på kjente kvinner innen vitenskap og kultur. Mange vet hvem Nelson Mandela er, færre har hørt om Rosa Parks. Du vet hvem Thomas Edison er og hans prestasjoner, men du har sannsynligvis aldri hørt om Beulah Louise Henry selv om de begge var like viktige innen sine felt.

Straff av morsrollen i arbeidslivet og glasstaket

Ifølge en studie fra El Observatorio Social de “la Caixa” kalt ¿Tienen las mujeres menos oportunidades de ser contratadas? (Har kvinner færre muligheter til å bli ansatt?) har kvinner 30% mindre sjanse til å bli innkalt til et jobbintervju med de samme betingelsene som en mann. Med andre ord, hvis en mann og en kvinne søker på en jobb med nøyaktig samme CV, vil selskapet tilby mannen mye bedre arbeidsforhold.

Dette lønnsgapet blir enda større hvis du har barn. I følge den samme studien har en kvinne med barn 35,9% mindre sjanse for å bli innkalt til jobbintervju enn en mann med samme kvalifikasjoner. Det er fordi kvinner er de som tar vare på familien, mannen bare “hjelper til”. Han er ikke den som til syvende og sist er ansvarlig for alt.

Det er imidlertid ikke alt. Ifølge en studie gjort i den svenske befolkningen kalt Är lesbiska föräldrar mer jämställda? forsvinner lønnsgapet som oppstår etter fødsel hos lesbiske par etter fem år. Det skjer ikke hos heterofile par.

Studien tydeliggjør at gapet forsvinner hos homoseksuelle par fordi de deler ansvaret for å oppdra barna. Dette alene er en grunn nok for at kvinner demonstrerer og går i tog 8. mars.

fire bilder av kvinner

Kjønnsbasert vold

Sist, men ikke minst, har vi kjønnsbasert vold. Vi kaller det kjønnsbasert vold fordi ofrene er kvinner, og de blir ofte det nettopp fordi de er kvinner. Antall drap på grunn av kjønnsbasert vold i Spania, for eksempel, er på mer enn 800 siden 2003.

I en artikkel med tittelen Violencia contra las mujeres: una visión estructural (Vold mot kvinner: Et strukturelt syn) argumenterer forfatteren for at vold mot kvinner er en strategi for å opprettholde patriarkatet. Det er for å forhindre kvinner i å avslutte ulikheten de lever med. Som sådan er det sosialt mer akseptabelt enn vold mot menn, og du kan se at legitimeringen gjenspeiles i loven.

Etter å ha lest alt dette, mener du fortsatt at det ikke er noen grunn til at kvinner demonstrerer 8. mars til fordel for feminisme? Hva tenker du?


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.