Dette er hvordan selvsikre folk løser konflikter

Fra å snakke i jeg-form til tydelig og presis informasjon og forespørsler. Vit hva som kjennetegner en person som er selvhevdende.
Dette er hvordan selvsikre folk løser konflikter
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 11 juni, 2024

Selvsikre folk er hverken underdanige eller servile, heller ikke arrogante eller narsissistiske. De er ikke respektløse. Og de er veldig gode til å løse konflikter og uenigheter. De kan med dyktighet forsvare sine rettigheter. De bruker kreativitet til å lette spenning og korrigere misforståelser. Grunnen til at de klarer å holde hodet kaldt er at de klarer å kontrollere sine emosjoner.

Vi alle vet at selvsikkerhet er den essensielle ingrediensen for god kommunikasjon og gode forhold. Men, vi mangler ofte kvikkheten, energien og evnen til å være løsningsorienterte. Dessverre så kommer ikke dette ferdig fra fabrikken.

“Hverken underdanighet eller aggresjon. Hvis balansen er selvsikkerhet.’”.

– Walter Riso –

Mange av oss synes det er vanskelig å få det vi tenker og det vi gjør til å stemme overens. Litt etter litt samler vi opp så mye frustrasjon og ubehag at vi til slutt reagerer på verst tenkelig måte. Selvsikkerhet er, først og fremst en utøvelse i personlig verdighet.

Et av det viktigste områdene for selvsikkerhet er i relasjonsvansker. Enten det gjelder i en jobb eller i ditt privatliv, det vil alltid komme en tid der du må forsvare dine synspunkter og til og med din egen ident itet. Å vite hvordan en skal håndtere det uten å gi etter for å bruke smiger eller verbal aggresjon er en prioritet.

kolleger-krangler

5 måter selvsikre mennesker løser konflikter

Frykt for å såre andre. Å ikke vite hvordan å uttrykke sinne eller uenighet uten å ty til fornærmelser eller skarp kritikk. Frykt for å ikke ha ressurser til å stå imot manipulasjon … Dette er bare noen få eksempler på ting som bryter ned selvfølelsen din når du ikke er selvsikker og kjapp til å reagere, når du ikke forsvarer dine rettigheter.

Det kommer ikke over natta. Men selvsikkerhet kan læres og trenes opp. Og vi kan bare effektivt ta det i bruk når vi forstår det. La oss se nedenfor hvilke strategier selvsikre folk bruker for å løse konflikter.

1. Selvsikre folk har en grunn til å leve

Vi kan kalle dette verdighet, selvfølelse eller egenkjærlighet. Vi må alle være veldig klar på hva som betyr noe for oss. Vi må beskytte disse tingene mot vind og storm. Disse tingene definerer oss, de er våre grunner til å leve, og ingen bør ødelegge dem.

Vi har våre verdier og ingen bør tråkke på dem. Vi har en historie som ingen person bør angripe eller latterliggjøre. Og vi har vår rett til å ha en formening, en lidenskap, frihet, og sammenheng i våre liv. Disse tingene utgjør vår grunn til å være.

folk-kommuniserer

 

2. Snakke i førsteperson uten frykt

Vi er redd for å bruke ordet “Jeg” og uttrykke oss selv. “Jeg tror, jeg tenker, det er min mening, jeg trenger”… Når selvsikre folk løser sine konflikter, så er de ikke redd for å bruke pronomenet “jeg.” De skjuler ikke eller fortynner det.

Ikke vær redd for å si ting som: “jeg føler meg såret, og selv om jeg forstår standpunktet ditt, så må du forstå at jeg er krenket av holdningen din, for du har ikke respektert mine rettigheter. Jeg tror vi kan løse ting mellom oss hvis vi snakker med mer ærlighet og respekt …”

3. De går ikke rundt grøten

Når du løser problemer og håndterer misforståelser, så er det siste du bør gjøre å gå rundt grøten, komme med anklager, skjelle ut den andre personen, eller bare snakke om hvor fæl du føler deg. Du må være direkte, konsis og konstruktiv, slik som selvsikre folk. For å gjøre dette, fokuser på problemet: ” jeg føler meg skuffet for at du ikke tok min mening til etterretning. Jeg tenker at hvis vi skal være et lag så må du kommunisere med meg.”

4. Selvsikre folk kommer med klare, direkte forespørsler

Effektiv og selvsikker kommunikasjon betyr noen ganger å komme med forespørsler. Den bør veilede de to personene som er i konflikt imot en enighet. Det er ikke nok å bare si hva du føler. Styr dialogen eller argumentet imot en ende. For eksempel:

  • “Jeg liker ikke å bli skreket til, det får meg til å ikke føle meg bra. Neste gang, vær så snill å bruk en litt mindre aggressiv tone. Vær så snill å kommuniser ting til meg i et normalt stemmeleie”.
  • “Jeg føler meg skuffet for at du ikke fortalte meg ideen din. I fremtiden vil jeg at du skal ha meg i tankene. På den måten så kan vi alle jobbe sammen”.

5. Aksepter at det kanskje ikke blir enighet

Selvsikre folk forstår at det i konflikter og misforståelser, ikke alltid vil være en ende eller enighet mellom to parter. Ofte, så vil uenighetene forbli der, separere de to posisjonene, de to holdningene, de to atferdene.

Dette bør ikke få deg til å føle at det ikke er noe poeng, heller ikke bør det gjøre deg sint. Selvsikre folk har god emosjonshåndtering, noe som tillater dem å akseptere denne form for situasjon. Når alt kommer til alt, så kan ikke folk tvinges til å bli enige og se ting fra det samme perspektiv. Nøkkelen er å vite hvordan man respekterer deres perspektiv.

Hvis en konflikt ikke ender godt og den andre personen ikke ønsker å foreslå løsninger — kanskje de til og med fornærmer deg og gjør ting verre — hold da avstand. Ikke fall inn i en dynamikk som er håpløs. Forhold deg rolig og gå bort fra problemet.

to-mennesker-kommuniserer

Vi hører ofte at selvsikkerhet er mellomtingen mellom det å bøye seg for, og det å knuse motstanderen. Selvsikre folk lærer seg selv å kjenne litt mer for hver dag som går og er dermed bedre egnet til å forsvare seg uten å angripe. De vinner med kreativitet og løser effektivt hverdagslige problemer.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.