Hvordan oppdra barna dine med positiv disiplin

Positiv disiplin gir en virkelig solid referanseramme for barn å bli i stand til å overvinne frykten og frustrasjonene sine.
Hvordan oppdra barna dine med positiv disiplin

Siste oppdatering: 23 juli, 2022

Har du noen gang lurt på om det finnes en måte å oppdra barna dine på som du vil like? Eller om du på en eller annen måte kunne forstå hva som ligger bak barnets dårlige oppførsel og være i stand til å forstå det på en konstruktiv måte for dere begge? To av alternativene du kan velge er respektfullt foreldreskap og positiv disiplin. De involverer oppdragelse med gjensidig respekt og samarbeid.

Opp gjennom historien har pedagogiske metoder vært forankret i bruk av straffedisipliner. Disse har alltid vært basert på straff, noe som har negative effekter. Men når de leter etter alternativer, går foreldre ofte til den andre ytterligheten og gir barnet en overdreven ettergivenhet.

Som et effektivt alternativ til disse to oppdragelsesmodellene har respektfullt foreldreskap dukket opp. Dette er basert på samarbeidet mellom foreldre og barn. Den er basert på respekt, og involverer barnet i ansvar og autonomi, hengivenhet, empati og handlingsfrihet.

Fra dette nye paradigmets synspunkt, som i modellen for positiv disiplin, finnes det ingen snille eller slemme barn, men rett og slett god og dårlig oppførsel. Derfor betyr det å endre ideene våre for å oppdra barna våre med kjærlighet og respekt.

Far og sønn snakker lykkelig
Positiv disiplin lar barn sette grenser uten å få dem til å føle seg som om de blir angrepet.

Respektfullt foreldreskap

Respektfullt foreldreskap er en etisk posisjon i livet som går utover omsorg og oppdragelse. Det er en måte å leve på og forholde seg til andre med respekt. Hvis vi ønsker å oppdra barna våre til å være respektfulle, ydmyke, frie, glade og ærlige voksne, må vi oppdra dem i henhold til disse verdiene og prinsippene.

Respektfullt foreldreskap søker å reagere empatisk på behovene til barn og forstå deres følelser i henhold til deres utvikling. Det betyr å oppdra barn med respekt, kjærlighet og likhet, ikke med undertrykkelse, trusler, roping, straff, bestikkelse med belønning, ydmykelse, stempling, ignorering, etc.

Berna Iskandar er en av de verdensomspennende pådriverne og formidlerne av den respektfulle foreldrefilosofien. Hun forklarer at respektfullt foreldreskap foreslår rimelige, ikke-straffende grenser og meningsfulle regler, i henhold til graden av modenhet til de små. Men for mange foreldre er det vanskelig å praktisere det fordi de mangler referanser fra sin egen barndom. Det er fordi oppveksten deres sannsynligvis involverte ledermodeller eller var basert på maktkamp, lydighet og trening.

Oppdragelse med grenser

Noen ganger forveksler vi respektfullt foreldreskap med å la barna våre gjøre det de vil, men positiv disiplin betyr ikke å oppdra uten grenser. Det betyr å være nærmere barna våre for å støtte, akseptere og verdsette dem. Dette tjener som grunnlag for deres vekst og utvikling.

Et barn trenger at behovene sine blir oppfylt. De trenger også at foreldrene deres er i forbindelse med deres barnslige natur, og tilnærmer seg dem med respekt og kjærlighet. Å tvinge dem til å lære med belønning og straff og kontrollere barndommen deres strider mot deres natur.

Positiv disiplin

Positiv disiplin er en demokratisk oppdragelsesmodell der regler og grenser er samskapt fra respekt og hengivenhet. Utpressing, straff eller trusler brukes ikke. Positiv disiplin skaper sikre tilknytninger hos barn.

Den ble laget av Alfred Adler, en barnepsykiater, sammen med Rudolf Dreikurs på 1920-tallet. Den ble videreutviklet av psykologene Jane Nelsen og Lynn Lott på 1980-tallet.

Positiv disiplin hjelper voksne å forstå barns upassende oppførsel. Det fremmer positive holdninger og lærer dem god oppførsel, ansvar og mellommenneskelige ferdigheter.

Foreldre og lærere kan ikke fortsette å fungere som sjefer og må tilegne seg evnen til å være demokratiske ledere. Denne undervisningsmetoden er innrammet innenfor etikken om respektfullt foreldreskap. Den gir teknikker for voksne som er involvert i oppdragelse av barn, enten de er foreldre, lærere eller fagpersoner innen helse og utdanning.

Vi kan si at det er en effektiv disiplin som leter etter årsakene som får barn til å handle på en bestemt måte. Det gir også voksne verktøy for å jobbe med disse årsakene.

Kriterier for positiv disipling

Respektfullt foreldreskap styres av prinsippene om ubetinget kjærlighet, respekt, likhet, horisontal binding, empati, lydhørhet og etablering av sunne grenser. Positiv disiplin er inkludert i disse prinsippene. I tillegg:

 • Hjelper det barn med en følelse av tilknytning (tilhørighet og betydning).
 • Innebærer det å være snill og bestemt på samme tid (være respektfull og oppmuntrende). Å være raus er lett for noen foreldre, men det er vanskelig å være bestemt. Det er fordi vi har en tendens til å forveksle autoritet med dominans.
 • Er det effektivt på lang sikt (straff virker på kort sikt, men har negative resultater på lang sikt).
 • Innebærer det å oppmuntre mer og rose mindre. Å gi oppmuntring betyr å være mindre oppmerksom på feil og fremheve dyder. Det betyr å se barnet med ‘positive øyne’, uten å gjøre dem avhengige av ros.
 • Lærer det verdifulle sosiale ferdigheter og livsferdigheter for utvikling av god karakter. For eksempel respekt, omtanke for andre, problemløsning, samarbeid m.m
 • Inviterer det barn til å oppdage sine egne verdier og oppmuntrer til konstruktiv bruk av personlig makt og autonomi.
 • Ser det på feil som kilder til læring.
Kvinne snakker med sønnen sin
Aktiv lytting er et viktig element i positiv disiplin.

Feil er lik læring

Måten en pedagog reagerer på et barns feil vil reflektere over kvaliteten på forbindelsen mellom den voksne og barnet. Barn bør få vist at de kan lære av sine feil. De bør absolutt ikke få dem til å føle seg dårlige over dem.

Lærere og familier må finne måter å forstå barns atferd på, slik at de lærer lovende ferdigheter. Kort sagt, de trenger å oppnå følelsen av tilhørighet og betydning som danner grunnlaget for læring. Dette betyr at de vil skape sunn selvfølelse og selvoppfatning for sin vekst.

Et godt forhold mellom barn og voksen krever tid og også kommunikasjonsevner. Disse tillater etablering av tillitsbånd og emosjonell trygghet. Både respektfullt foreldreskap og positiv disiplin lar oss undersøke og forbedre det sosio-affektive miljøet for sameksistens og læring.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Barocio, R. (2004). Disciplina con amor: cómo poner límites sin ahogarse en la culpa. Editorial Pax México.
 • Coto, M. G., & Cubillo, N. S. (2020). Crianza Respetuosa: Hacia una parentalidad centrada en las niñas y los niños. Estudios, (41), 428-450.
 • Goleman, D. (2000). Educar con inteligencia emocional. España: Plaza Janés Editores SA.
 • Nelsen, J. (2007). Cómo educar con firmeza y cariño: disciplina positiva. Medici.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.