Hva vet du om avhengig personlighetsforstyrrelse?

Hva vet du om avhengig personlighetsforstyrrelse?
Francisco Pérez

Skrevet og verifisert av psykologen Francisco Pérez.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Personer med avhengig personlighetsforstyrrelse er hovedsakelig karakterisert av det vedvarende og overdrevne behovet for å motta omsorg. Dette innebærer atferd preget av underkastelse og tilknytning, så vel som en dyp frykt for forlatelse og den følgelige angsten om separasjon.

Hvor mange ganger har vi møtt folk som ikke ser ut til å kunne forlate sin partner, selv om de vet at forholdet er skadelig og det gjør dem mer vondt enn godt?

Hvor mange mennesker kjenner vi som ikke er i stand til å ta avgjørelser uten andre menneskers meninger? Hvem kjenner ikke noen som trenger så mye at det er utmattende?

Vel, disse menneskene kan lide av en avhengig personlighetsforstyrrelse (selv om de selvfølgelig ikke trenger å gjøre det).

Men først og fremst, hva er denne personligheten? Hva snakker vi om når vi sier “personlighet”? La oss ta dette som utgangspunkt og deretter dykke inn i avhengig personlighetsforstyrrelse.

La oss snakke om personlighet

Personlighet er en kompleks organisering av kognitive prosesser, følelser og atferd som orienterer oss og gir oss retningslinjer (sammenheng) i livet vårt. I likhet med kroppen, består personligheten av strukturer og prosesser som reflekterer både natur (gener) og næring (erfaring). I tillegg omfatter personlighet virkningen fra fortiden, inkludert minner, samt instruksjoner for nåtiden og fremtiden.
Personlighet er med andre ord et sett av egenskaper eller mønstre som definerer en person. En bestemt rekkefølge av følelser, tanker, holdninger og atferd som vi har og som gjør oss unike.

Kvinnes ansikt

Hva er avhengig personlighetsforstyrrelse?

Nå som vi mer eller mindre vet hva en personlighet er og hvordan psykologi definerer den, kan vi ta opp en av dens endringer eller lidelser.

Som vi sa før, er avhengig personlighetsforstyrrelse hovedsakelig preget av et dominerende og overdrevent behov for omsorg, noe som fører til underdanig oppførsel, overdreven tilknytning og frykt for separasjon.

Det begynner i begynnelsen av voksenlivet og ses i ulike sammenhenger (arbeid, familie, fritid, osv.).

Følgende er de viktigste egenskapene:

Frykt for ikke å vite hvordan man skal ta vare på seg selv

Dette mønsteret begynner i voksen alder og vises i en rekke sammenhenger. Avhengighet og underdanig oppførsel er utformet for å skaffe omsorg. Disse menneskene har fast tro på at de ikke klarer å fungere ordentlig uten hjelp fra andre.

Personer med avhengig personlighetsforstyrrelse har store problemer med å ta hverdagslige beslutninger. Å velge et antrekk, om man skal ta med en paraply … dette er vanskelig beslutning for dem. De vil trenge for mye av råd og godkjenning fra andre.

Disse personene har en tendens til å være passive og å la andre ta initiativ og ansvar for det meste av deres liv. Du tror kanskje at dette bare skjer med unge mennesker. Det skjer imidlertid også med eldre voksne.

Voksne med avhengig personlighetsforstyrrelse er vanligvis avhengig av at foreldre eller ektefelle skal bestemme hvor de skal bo, hva slags arbeid de skal ha, og hvem de skal være venner med.

Ungdom med denne lidelsen kan la foreldrene deres bestemme hvordan de skal kle seg, hvem de skal samhandle med, hvordan de skal bruke fritiden sin, og hva de skal studere.

Dette behovet for at andre skal ta ansvar, er overdrevent for deres alder. Det overgår også det som ville være hensiktsmessig å trenge i disse situasjonene.

Avhengig personlighetsforstyrrelse kan utvikle seg hos en person som har en alvorlig medisinsk tilstand eller funksjonshemning. I disse tilfellene går det utover det som normalt forventes av personer med tilstanden eller funksjonshemningen.

Ankertatoveringer på fingre

Frykt for å miste forhold til andre

Fordi folk med avhengig personlighetsforstyrrelse frykter å miste støtte eller godkjenning fra andre, har de ofte problemer med å uttrykke uenighet. Dette gjelder spesielt de som de er avhengige av.

Disse personene føler seg så ute av stand til å fungere alene at de kan si seg enige i ting som de synes er feil. De vil ikke risikere å miste hjelp.

Disse menneskene viser heller ikke sitt sinne mot de menneskene de mottar støtte fra uten frykt for å skyve dem bort.

Vanskeligheter med å starte nye prosjekter uten hjelp

Personer med avhengig personlighetsforstyrrelse har problemer med å starte prosjekter eller gjøre ting selvstendig. De mangler selvtillit og tror at de trenger hjelp til å starte og utføre oppgaver.

De vil vente på at andre skal starte ting fordi de tror at andre kan gjøre det bedre. Disse menneskene er overbevist om at de ikke klarer å fungere selvstendig.

De føler seg udugelige og har et konstant behov for hjelp. Imidlertid har de en tendens til å fungere ordentlig hvis de er sikre på at noen vil overvåke og se over alt.

De kan være redde for å bli kompetente: de tror at å legge kompetanse til bildet de prosjekterer vil føre til forlatelse. De lærer ofte ikke ferdighetene de trenger for å leve autonomt, og dermed fortsetter avhengigheten.

De gjør hva som helst for at andre skal ta vare på dem

Personer med avhengig personlighetsforstyrrelse kan gå til ytterligheter for å få omsorg og støtte fra andre. De kan til og med si seg frivillige til ubehagelige oppgaver hvis den oppførelsen gir dem den omsorgen de trenger.

De er villige til å gi seg over til det andre ønsker, selv om forespørslene ikke er rimelige. Deres behov for å opprettholde forholdet resulterer i ubalanse eller forvrengte relasjoner.

I denne forstand kan de ofre seg på ekstraordinære måter eller tolerere verbalt, fysisk eller seksuelt misbruk. De føler seg ukomfortable eller hjelpeløse når de er alene.

Personer med avhengig personlighetsforstyrrelse vil “holde fast” ved betydelige mennesker bare for å unngå å være alene, selv om de ikke egentlig vil.

Kjeder av relasjoner

Når et forhold avsluttes (for eksempel hvis personen som tar vare på dem dør, et brudd osv.), k an de umiddelbart søke et annet forhold som kan gi dem den omsorgen og støtten de trenger.

Deres tro på at de ikke klarer å fungere uten et nært forhold, motiverer disse menneskene til å knytte seg raskt og ukritisk til et annet individ.

Bekymring om å måtte ta vare på seg selv

Personer med denne lidelsen er bekymret for muligheten for at de må ta vare på seg selv. De er så avhengige av råd og hjelp fra andre at de bekymrer seg for muligheten for at den andre personen vil forlate dem selv når det ikke er noe som kan rettferdiggjøre slik frykt.

Denne frykten må være overdreven og urealistisk. For eksempel viser en eldre mann med kreft, som flytter inn i sin sønns hus for å bli tatt vare på, avhengig oppførsel som er hensiktsmessig i forhold til livet hans.

Personer med avhengig personlighetsforstyrrelse

Kjennetegn knyttet til avhengig personlighetsforstyrrelse

Personer med avhengig personlighetsforstyrrelse er ofte preget av pessimisme og tvil. De har en tendens til å forkorte sine evner og ressurser, og kan hele tiden henvise til seg selv som “ubrukelig”.

De tar kritikk og misbilligelse som bevis på deres mangel på mot, og mister troen på seg selv. Disse menneskene ser etter overbeskyttelse og dominans fra andre.

Arbeidsytelse kan påvirkes når initiativ og autonomi kreves. De har en tendens til å unngå stillinger som krever ansvar, og føler seg engstelige når de står overfor beslutningstaking.

Sosiale forhold har en tendens til å være begrenset til de få personene de er avhengige av. Det er økt risiko for depressive lidelser, angstlidelser og tilpasningsforstyrrelser.

Avhengig personlighetsforstyrrelse utvikler seg ofte sammen med andre personlighetsforstyrrelser, spesielt borderline, engstelig og dramatiserende personlighetsforstyrrelse. Senere vil vi se på forskjellene mellom disse.

Kroniske fysiske tilstander eller separasjonsangstforstyrrelser i barndommen eller ungdomsårene predisponerer en person for denne lidelsen.

Hvem er berørt og hva er det som forårsaker avhengig personlighetsforstyrrelse?

Kvinner får psykologisk hjelp til dette problemet oftere, selv om enkelte studier indikerer at det skjer hos menn like mye som kvinner.

På den annen side er det en rekke faktorer som kan bidra til utviklingen av denne lidelsen.

  • Genetiske faktorer. Hvis noen i familien din har hatt en lignende lidelse.
  • Psykobiologiske faktorer. En nevrologisk ubalanse mellom limbiske og retikulære systemer.
  • Psykososiale faktorer. Avhengige søker forhold som beskytter dem. De hadde autoritære og overbeskyttende foreldre.
Trist kvinne

Hvordan kan vi skille mellom avhengig personlighetsforstyrrelse og andre personlighetsforstyrrelser?

Selv om mange personlighetsforstyrrelser er karakterisert av avhengige karakteristika, kan avhengig personlighetsforstyrrelse skille seg fra den underdanige, reaktive og overdrevent tilknyttede væremåten til personen.

Både avhengig personlighetsforstyrrelse og borderline personlighetsforstyrrelse er preget av frykt for forlatelse. Imidlertid reagerer en person med borderline personlighetsforstyrrelse på forlatelsen (eller forventningen av det) med følelser av emosjonell tomhet, sinne og krav.

En person med avhengig personlighetsforstyrrelse reagerer ved å øke deres forsoning og underkastelse, ved å engstelig søke et forhold for omsorg og støtte så raskt som mulig.

Borderline personlighetsforstyrrelse preges av et typisk mønster av ustabile og intense mellommenneskelige forhold.

Personer med dramatiserende personlighetsforstyrrelse, som personer med avhengig personlighetsforstyrrelse, har et sterkt behov for sikkerhet og godkjenning og kan virke barnslige og tilknyttet.

Imidlertid, i motsetning til den avhengige personlighetsforstyrrelsen, som er preget av ydmyk og følsom oppførsel, utviser dramatiserende personlighetsforstyrrelse aktive krav til oppmerksomhet.

Både avhengig og engstelig personlighetsforstyrrelse presenterer følelser av usikkerhet, overfølsomhet mot kritikk og behovet for sikkerhet.

Imidlertid har personer med engstelig personlighetsforstyrrelse en sterk frykt for ydmykelse og avvisning. Til det punktet at de distanserer seg selv til de er sikre på at de vil bli akseptert.

I motsetning til dette, viser personer med avhengig personlighetsforstyrrelse et mønster for å søke og opprettholde relasjoner med andre, i stedet for å unngå og forlate dem.

Ikke alle avhengige personer har en lidelse

Som vi sa i begynnelsen, kjenner du sannsynligvis noen med disse egenskapene, men vær forsiktig! Det betyr ikke at de har en avhengig personlighetsforstyrrelse. Faktisk har mange mennesker avhengige personlighetstrekk.

Først når disse egenskapene er ufleksible, ikke i stand til å tilpasse seg, vedvarende, og forårsaker betydelig funksjonsnedsettelse eller subjektivt ubehag, utgjør de en avhengig personlighetsforstyrrelse.

Bibliografi:

Grossman, Seth & Millon, Carrie & Meagher, Sarah & Ramnath, Rowena (2001). Trastornos de la personalidad en la vida moderna. Primera edición, segunda edición 2006. Barcelona: Ed. Masson & Elsevier.

American Psychiatry Association (2014). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5), 5ª Ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.