Hva skal du gjøre hvis ditt adopterte barn vil lete etter sin biologiske mor?

Hvilke grunnleggende rettigheter har adopterte barn? Hva bør du gjøre hvis barnet ditt ønsker å møte sin biologiske familie? Finn ut mer her.
Hva skal du gjøre hvis ditt adopterte barn vil lete etter sin biologiske mor?
Gorka Jiménez Pajares

Skrevet og verifisert av psykologen Gorka Jiménez Pajares.

Siste oppdatering: 28 april, 2023

Adopsjon er ofte en utvei for mindreårige gutter og jenter i sårbare situasjoner. Det er faktisk en essensiell ressurs ettersom de har den grunnleggende rettigheten til å vokse opp i en familie. I denne artikkelen vil vi gi deg råd om hva du skal gjøre hvis barnet ditt er adoptert og er interessert i å lete etter sin biologiske mor.

På grunn av det faktum at de er adoptert, har disse barna en annen grunnleggende rettighet. Retten til å vite hvor de kom fra. Men selv om de fleste foreldre anerkjenner dette faktum, genererer det ofte også mye frykt og tvil om hva de bør fortelle barna sine om deres personlige historie og opphav.

Både adoptivfamilier og personer som er adoptert trenger veiledning og støtte fra ulike fagpersoner. Blant spesialistene som er involvert er psykologer som gir dem råd og hjelper dem å komme langt i jakten på sine biologiske slektninger.

«Hvert minutt er viktig, hvert enkelt barn betyr noe, og hver eneste barndom er viktig.»

– Kailash Satyarthi –

Husk dette hvis barnet ditt er adoptert og vil lete etter sin biologiske mor

Personer som er adoptert vil kanskje finne fødselsfamiliene sine for å:

 • konsolidere sin identitet
 • utfylle sin personlige historie
 • ta kontakt med eller opprettholde relasjoner med betydningsfulle personer

Adoptivbarnets rett til opplysninger faller i to deler; adoptivforeldrenes plikt til å fortelle barnet at det er adoptert, og adopsjonsmyndighetenes plikt til på forespørsel å opplyse adopterte over 18 år hvem de opprinnelige foreldrene er. Begge deler er regulert av adopsjonsloven § 12 og gjelder alle typer nasjonal og internasjonal adopsjon. Bestemmelsen lyder: «Adoptivforeldre skal så snart som tilrådelig fortelle adoptivbarnet at det er adoptert. Fra barnet er 18 år har det krav på å få opplyst fra departementet hvem de opprinnelige foreldre er.»

Barn som er adoptert fra utlandet, har samme rett til å få opplysninger om sine opprinnelige foreldre som norskadopterte. En forutsetning for innsyn er imidlertid at barnets opprinnelsesland har gitt opplysningene til Norge.

Det er viktig at hele prosessen med å lete etter opprinnelse tilpasses behovene til den enkelte og familien. De delte målene er:

 • organisere og formidle i avtalte kontakter
 • emosjonell ledsagelse og gi støtte under leteprosessen
 • ta tak i personlig historie og svar på spørsmål som dukker opp
 • gi verktøyene som lar dem møte prosessen med å spore opprinnelsen

Hvordan gjør men det? Nylig publiserte departementet for likestilling, sosialpolitikk og forsoning ved Junta de Andalucía i Spania en intervensjonsprotokoll angående leting etter opprinnelsen til adopterte personer.

Det kan skje at et adoptivbarn uttrykker intensjonen om å lete etter sin biologiske mor
Uansett barnets alder, bør foreldre støtte dem hvis de viser interesse for å søke etter sin fødefamilie.

Opprinnelsessøkeprosess

Hvis barnet ditt er adoptert og leter etter sin biologiske mor, er arbeidet med deres ‘vitale historie’ ekstremt viktig i de tidlige fasene. Det foreslås at følgende utforskes.

 • Innledende informasjon. Den består av en innledende samling av informasjon om barnet ditt. I bunn og grunn består det av å dykke ned i all dokumentasjonen som kan finnes om dem og deres fortid.
 • Forklare prosessen for dem med å søke etter deres opprinnelse. De må forstå at det kanskje ikke ender med en gjenforening med deres biologiske slektninger. Dessuten kan det være en prosess som tar år. Det vil absolutt ikke skje umiddelbart. Dette må gjøres klart for dem slik at de unngår å skape forventninger som ikke senere blir oppfylt.

Beslutningstaking

I disse tilfellene, når biologiske slektninger har blitt lokalisert, er det nødvendig å ta avgjørelser om gjenforeningen, personene som skal være involvert, og dato og klokkeslett. Den som startet letingen (samt de som letes etter) vil kanskje inkludere personer fra sine egne miljøer på møtet. For eksempel sønner, døtre, partnere eller venner.

Det er også viktig at de som er interessert i gjenforeningen bestemmer seg for hva slags støtte de trenger for å bygge forholdet. De må spesifisere om:

 • De skal besøke dem og hvilken form besøket vil ha.
 • Om møtene vil være sporadiske eller gjentas over tid.
 • Hvordan møtet/møtene vil påvirke livet til den det gjelder. De bør være så sunne som mulig.
 • Om møtene involverer store forskyvninger og hva deres økonomiske kostnader er i tid, innsats og andre aspekter.

Derfor må det adopterte individet vite hva de trenger før de etablerer forholdet og finne ut om dette kan implementeres for å gjøre det effektivt. Det er viktig å være realistisk.

Psykologisk støtte til adoptivforeldre er nødvendig under søket etter den biologiske familien til barna
Akkurat som psykologisk hjelp er viktig for barn, er det også nødvendig for adoptivforeldre.

Adopsjonsmyndighetene

Hvis barnet ditt fortsatt er mindreårig, anbefales det på det sterkeste å gjennomføre hele prosessen gjennom lokale myndigheter og adopsjonsforeninger. Du må også sørge for at du overholder gjeldende lovgivning. Disse tjenestene, i tilfelle konflikt, har et team av fagfolk som har som oppgave å bidra til å regulere forholdet mellom partene. De søker å oppnå, redusere, minimere, løse opp eller løse problemer som kan oppstå.

Hvis personen som leter etter sin opprinnelse allerede har tatt kontakt, uformelt gjennom sosiale nettverk, personlig, via telefon eller andre kommunikasjonsmidler, bør følgende vurderes:

 • Vurderingen av situasjonen.
 • Forstå virkningen av kontakt med den biologiske familien av det adopterte individet.
 • Oppmuntre til involvering av adoptivfamilien. Samarbeid med adoptivbarnet er en nøkkelfaktor.
 • Forstå koblingen med opprinnelsesfamilien og ivareta koblingen som adoptivfamilien har med den adopterte.

Når prosessen med å lete etter deres opprinnelse begynner, vil hovedmålet ikke lenger bare være å kontakte deres biologiske familie. Sikkerheten deres er av største betydning, så vel som evalueringen av virkningen av enhver tidligere kontakt. Derfor er det en god idé å kontakte etteradopsjonskoordinatoren eller Bufdir. De vil veilede deg gjennom hele prosessen slik at den er det sunneste for alle parter.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.