Hva er transgenerasjonelle traumer?

Hva er transgenerasjonelle traumer?
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Transgenerasjonelle traumer er overføringen av emosjonell, fysisk eller sosial smerte fra en person til sine etterkommere. Det går mye dypere enn bare lært oppførsel. Vi snakker her om epigenetikk. Det handler om hvordan miljømessige påvirkninger kan endre enkelte av genene våre.

Dette er ikke noe nytt. Tvert om, tanken om intergenerasjonelle og transgenerasjonelle traumer har sin opprinnelse fra tiårene etter andre verdenskrig. Det var da flere studier viste at barn og barnebarn av Holocaust-overlevende viste sikre symptomer på traumer. Mareritt og emosjonelle og oppførselproblemer viste at traumene som egentlig hadde rammet besteforeldrene hadde langtrekkende virkninger.

Sinnet utvikler seg som kroppen gjennom indre vekst, påvirkningene fra det omkringliggende miljøet og utdanning. Utviklingen kan hemmes av fysiske plager eller traumer.”

Umberto Eco

Alt dette er bestemt av hvordan man bli oppdratt og utdannet som barn. Det bevisste og ubevisste minnet og miljøet rundt familiedynamikken spiller også en rolle. Her fortsetter fortiden å gjøre seg gjeldende på forskjellige måter.

Uansett, effektene kan rekke mye lenger. De kan til og med, som nevnt, ha konsekvenser på gennivå.

For eksempel, om vi tenker på konsekvensene underernæring kan ha. La oss også ta i betraktning de mulige genetiske virkningene som redsel og lidelse kan ha grunnet høye mengder kortisol. Over flere år, kan disse høye kortisolnivåene skape kaos i kroppen.

Traumer som ikke blir behandlet og undertrykte, utvikler seg nesten alltid til post-traumatisk stress og langvarig depresjon.

Etterkommerne av den som opplevde de opprinnelige traumene får ikke nødvendigvis de samme lidelsene. De vil, likevel, være mye mer mottagelige enn andre for å utvikle angst, stresslidelser og depresjon. La oss ta en nærmere titt…

Store og små hender

Et eksempel på transgenerasjonelle traumer

Andrea ble seksuelt misbrukt av et familiemedlem i en større del av barndoms- og ungdomstiden hennes. Hun vokste opp i et miljø uten struktur. Også moren hennes behandlet henne dårlig da Andrea var et barn.

Når hun ble atten og kunne forlate situasjonen, nektet hun å ta imot psykologhjelp for å hanskes med traumene. Hun ønsket bare å lukke det kapittelet av livet sitt, og glemme det. 

Arrene barndommen skapte, var i stor grad med henne resten av livet. Hun led av angst, spiseforstyrrelser, dårlig selvtillit, overvaktsomhet, depresjon og søvnløshet. I tillegg til alt dette, hadde hun et svakt immunsystem som gjorde henne mer mottagelig for infeksjoner, forkjølelser og allergier blant annet.

Andrea har nå en syv år gammel sønn. Han er alt hun bryr seg om. Sønnen hennes har vært grunn nok til at hun kunne finne stabilitet og styrke til å ta vare på seg selv mye bedre. Uansett skjønner hun raskt at det blir vanskeligere og vanskeligere å oppdra sønnen sin.

Han sover dårlig, har konsentrasjonsproblemer, har mange raseriutbrudd og er generelt opprørsk. Når de ringer fra skolen, føler Andrea det som om de dømmer hennes egenskaper som mor. Hun føler helt klart at hun gjør noe “galt”.

Fortvilet kvinne

Unkonfronterte traumer og påvirkningen de har på genetikken

Det siste Andrea burde gjøre er å tvile på rollen sin som mor. Peter Loewenberg er psykohistoriker og professor ved University of California.

Han er en av de fremste ekspertene på studier av transgenerasjonelle traumer. Han forklarer at sorg og traumer som ikke blir konfrontert påvirker senere generasjoner på mange ulike måter.

  • Vi kan ikke glemme, for eksempel, at høye kortisolnivåer i blodet under graviditeten påvirker embryoets utvikling. Slik psykobiolog Bea Van Den Bergh har vist, kan faktisk det å oppleve mye stress og angst i løpet av en graviditet “programmere” enkelte biologiske systemer i embryoet til å starte. Dette gjør babyen predisponert for mange ulike sykdommer og mentale lidelser.
  • På den andre side, som Peter Loewenberg forklarer, er ukonfrontert sorg eller ubehandlede traumer en slags nevronal “kortslutning”. Det endrer vårt DNA på en slik måte som, uten at vi vet det, fanger våre etterkommere i en slags kollektiv og ubevisst solidaritet med det opprinnelige traumet.

Epigenetikken og transgenerasjonelle traumer

Som vi lærte i naturfagstimene, er genene noe vi arver av foreldrene våre. Man lærer at genene bestemmer våre fysiske trekk, intelligensen vår (til en viss grad), og også mottageligheten for å få visse sykdommer.

Det å akseptere at traumer også blir skrevet ned i kromosomene i arvestoffet til en slekt kan likevel være vanskelig å svelge.

Epigenetikken gjorde et stort kvalitativt sprang fra den mer ortodokse studien av gener for å forklare dette fenomenet. Det første er at livsstilen vår, miljøet vi lever i, kostholdet vårt og til og med enkelte traumatiske opplevelser kan skape genetiske endringer i etterkommerne våre.

Dette er forklart ved en kjemisk “merkelapp” kalt epigenomet. Det dette uendelig lille elementet gjør er fascinerende. Det endrer enkelte geners uttrykk avhengig av variablene nevnt i avsnittet over.

Russiske dukker

Flere forskere ved Mount Sinai Hospital i New York har vist at effektene av det posttraumatiske stresset overlevende fra holocaust hadde, var i stand til å aktivere epigenomet som i neste rekke kunne endre det genetiske uttrykket til personen. De overlevende arvet dette merket på traumer på forskjellige måter til etterkommende generasjoner.

Likevel betyr ikke det at det transgenerasjonelle traumet våre foreldre eller besteforeldre opplevde kommer til å bestemme hvem vi er 100%. Det gir oss en større sannsynlighet for å få depresjon, angst, søvnvansker, emosjonelle problemer, hyperaktivitet…

Det Andrea burde gjøre, er å lære gode metoder for å hanskes med fortiden slik at hun kunne komme over traumet. Styrken hun får av denne prosessen vil gjøre henne til den beste utgaven av seg selv for sin sønn. På den måten kan hun gi han det han trenger og hjelpe han med oppførselen sin. Hun kan oppdra han til å bli en glad, sterk og emosjonelt voksen mann.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.