Daniel Goleman og hans teori om emosjonell intelligens

Daniel Goleman og hans teori om emosjonell intelligens
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

En strålende hjerne og en høy IQ er ganske ubrukelig hvis vi ikke forstår oss på empati. Hvis vi ikke vet hvordan vi leser våre egne følelser (og andres følelser), hvis vi er fremmede i vårt eget hjerte og mangler sosial bevissthet som lar oss ha samhold, håndtere frykt og være selvsikker. Emosjonell intelligens er, om vi liker det eller ikke, den virkelige nøkkelen til å være lykkelig.

Debatten om hva som er og ikke  er  intelligens ser ut til å være evig pågående. Empirisk bevis bekrefter for eksempel eksistensen av Spearmans “G-faktor”, forstått som et grunnleggende og essensielt fundament som definerer all intelligent oppførsel.

Vi har også Robert J. Sternbergs triarkiske teori, og selvfølgelig, Howard Gardners populære fokus på flere intelligenser.

“Nøkkelen til å oppnå en høy kollektiv intelligenskvotient er sosial harmoni”

-Daniel Goleman-

Hvor er da den såkalte “følelsesmessige intelligensen” Daniel Goleman snakker om? Vel, du vil kanskje være interessert i å vite at essensen av denne ideen alltid har vært der gjennom historien innen psykologi.

Emosjonell intelligens gjennom årene

Professor Goleman formulerte det ikke, han bare gjorde det populært i 1995 gjennom boken sin “Emosjonell intelligens”, som allerede har solgt mer enn 5 millioner eksemplarer.

For eksempel, så tidlig som i 1920, beskrev Edward L. Thorndike det han kalte “sosial intelligens”, den grunnleggende evnen til å forstå og motivere andre mennesker. Senere på 1940-tallet gjorde David Wechsler det klart at ingen intelligenstest kunne være gyldig dersom emosjonelle aspekter ikke ble tatt i betraktning.

Senere ville Howard Gardner legge det første fundamentet med den syvende av hans intelligenser, såkalt mellommenneskelig intelligens, som utvilsomt ligner på emosjonell intelligens.

Men det var i 1985 uttrykket “emosjonell intelligens” dukket opp for første gang, i Wayne Paynes doktoravhandling, med tittelen “En studie av følelser: utviklingen av emosjonell intelligens”.

Bare 10 år senere begynte en amerikansk psykolog og journalist ved navn Daniel Goleman noe som fortsatt foregår i dag. Det hjelper oss å forstå hvor mye makt følelser har over hvem vi er, hva vi gjør og hvordan vi forholder oss til andre.

Daniel Goleman

Daniel Goleman og emosjonell intelligens

Daniel Goleman startet som journalist i The New York Times og er i dag guruen bak Emosjonell Intelligens. Han er nå i 70-årene, hans rolige smil og gjennomtrengende blikk opptar fortsatt stor oppmerksomhet.

Det er som om han alltid har vært i stand til å se lenger enn resten av oss, en mann som ikke går glipp av detaljer, som finner forbindelser der resten av oss bare ser tilfeldigheter.

Han sier alltid at hans lidenskap for psykologi kom fra hans mor, en sosialarbeider som spesialiserte seg innen psykiatri. Hun samlet bøker om nevrovitenskap, det menneskelige sinn og adferdsvitenskaper. Disse bøkene dannet hans barndom og det daglige livet.

I en periode var de ikke mye mer enn uforståelige tekster han leste med uforklarlig fascinasjon. Men senere ble de hans motivasjon og en vei til hvem han er nå: den største til å gjøre sosial intelligens populært.

Hva er egentlig emosjonell intelligens?

Det er en måte å se intelligens utover sine kognitive aspekter (som hukommelse og problemløsning) på. Vi snakker først og fremst om vår evne til å effektivt adressere andre og oss selv, for å få en bedre forbindelse med våre følelser, for å håndtere dem, for å motivere oss selv, for å sette bremsene på impulser, for å overvinne frustrasjoner …

Goleman forklarer at det er fire grunnleggende dimensjoner innenfor hans tilnærming til emosjonell intelligens:

 • Den første er selvbevissthet. Det refererer til vår evne til å forstå hva vi føler. Å være knyttet til våre verdier, til vår essens.
 • Det andre aspektet er selvmotivasjon og vår evne til å orientere oss mot våre mål, å komme oss opp igjen fra tilbakeslag, for å håndtere stress.
 • Den tredje har å gjøre med sosial bevissthet og empati.
 • Den fjerde lenken er utvilsomt de vises stein av Emosjonell Intelligens: vår evne til å forholde oss til, til å kommunisere, til å nå avtaler, til å ha en positiv og respektfull forbindelse med andre.
Hjerte koblet til hjernen

Daniel Goleman påminner oss i bøkene sine om behovet for å være dyktig på disse fire områdene. Ellers får du, for eksempel, en person som er trent i Emosjonell Intelligens, men som bare har nådd selvbevissthet, ikke evnen til å føle empati med andre. Vi bør derfor se på disse fire områdene som en helhet.

Emosjonell intelligens læres og kan forbedres

I sine bøker “Emosjonell Intelligens” (1995) og “Social Intelligence” (2006) forklarer forfatteren at en del av denne evnen, denne kapasiteten, finnes i vår egen epigenetikk. Det vil si at den kan aktiveres og deaktiveres, avhengig av det emosjonelle og sosiale miljøet vi vokser opp i.

“I beste fall ser CI bare ut til å bidra med 20% av faktorene som bestemmer suksess”

-Daniel Goleman-

Imidlertid, og her ligger den virkelige magien, har Emosjonell Intelligens også å gjøre med hjernens formbarhet, hvor stimuli, kontinuerlig praksis og systematisk læring skaper forandringer og forbindelser. Vi kan bli mye bedre i hver av de fire områdene som er nevnt ovenfor.

Fargerik hjerne

Daniel Goleman peker også på behovet for å oppdra barn tilsvarende. På en annen side, når det gjelder den voksne verden, vet vi at det ikke er mangel på seminarer, bøker og annen opplæring.

Spesifikasjoner om emosjonell intelligens

Det er et spørsmål om vilje og utholdenhet å bruke punktene som Professor Goleman skriver om:

 • Vi må oppdage følelsene bak hver av våre handlinger.
 • Vi må utvide vårt følelsesmessige språk (noen ganger er det ikke nok å si “Jeg er trist, vi må være mer spesifikke. “Jeg er trist fordi jeg føler meg skuffet, litt sint og forvirret på samme tid”).
 • Kontroller hva du synes for å kontrollere hvordan du oppfører deg.
 • Se etter en grunn bak andres oppførsel, forstå synspunktene og følelsene andre har.
 • Uttrykk dine følelser på en selvstendig måte
 • Forbedre dine sosiale ferdigheter.
 • Lær å motivere deg selv og kjemp for ting som kan bringe deg nærmere ekte lykke.

Til slutt er det mer innen intelligens enn IQ, og suksess avhenger av alt. Vi snakker om personlig suksess der vi knytter oss bedre til andre, hvor vi lever i balanse og harmoni, føler oss i stand til å gjøre ting, fri, lykkelig og personlig oppfylt. Det er et eventyr!

Bibliografiske referanser:

-Daniel Goleman (1996) Inteligencia Emocional. Madrid: Kairós

-Daniel Goleman (2012) El cerebro y la Inteligencia Emocional. Barcelona: Ediciones B


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Goleman, D. (1995). Inteligencia Emocional. Kairós.
 • Goleman, D. (1998). Working with Emotional Intelligence. Bantam Books.
 • Goleman, D. (2006). Inteligencia Social: La Nueva Ciencia de las Relaciones Humanas. Kairós.
 • Goleman, D. (2012) El cerebro y la Inteligencia Emocional. Ediciones B.
 • Farrahi, H., Kafi, S. M., Karimi, T., & Delazar, R. (2015). Emotional intelligence and its relationship with general health among the students of University of Guilan, Iran. Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences9(3), 1-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4644614/
 • Martins, A., Ramalho, N., & Morin, E. (2010). A comprehensive meta-analysis of the relationship between emotional intelligence and health. Personality and individual differences49(6), 554-564. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S019188691000276X
 • Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, cognition and personality9(3), 185-211. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG
 • Sánchez-Álvarez, N., Extremera, N., & Fernández-Berrocal, P. (2016). The relation between emotional intelligence and subjective well-being: A meta-analytic investigation. The Journal of Positive Psychology11(3), 276-285. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17439760.2015.1058968
 • Schutte, N. S., Malouff, J. M., & Thorsteinsson, E. B. (2013). Increasing emotional intelligence through training: Current status and future directions. The International Journal of Emotional Education, 5(1), 56-72. https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/6150

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.