Hva analytisk tenkning er og hvordan man kan bruke det

Vet du hva analytisk tenkning er? Du bruker det sannsynligvis mer enn du kanskje tror i din daglige rutine. I denne artikkelen vil vi fortelle deg hva det brukes til, hvordan det brukes og dets særtrekk.
Hva analytisk tenkning er og hvordan man kan bruke det
Laura Ruiz Mitjana

Skrevet og verifisert av psykologen Laura Ruiz Mitjana.

Siste oppdatering: 09 januar, 2023

Vet du hva analytisk tenkning er? Hvis vi skulle bli ledet av navnet, ville vi knyttet det til ordet analysere. Ifølge Cambridge Dictionary betyr å analysere «å studere noe på en systematisk og nøye måte». Mens analyse er «det å studere eller undersøke noe i detalj, for å oppdage eller forstå mer om det».

Derfor lar denne typen tenkning deg bryte ned problemer (eller oppgaver eller produkter) i enklere bestanddeler, for å kjenne hver enkelt av dem i detalj, deres forhold, samt hvilken funksjon de har som helhet.

I denne artikkelen vil vi finne ut hva analytisk tenkning brukes til innen felt som matematikk og naturfag, men også i ditt daglige liv. Hva er dens egenskaper? Innebærer det en rekke trinn eller en bestemt metodikk? Finn det ut her.

mann tenker

Analytisk tenkning

Analytisk tenkning er den typen tenkning som involverer resonnement og refleksjon over bestemte situasjoner eller problemer. Du bruker den til å bestemme hva du skal gjøre med hensyn til spesifikke oppgaver eller rett og slett for å reflektere over noe generelt.

Den opererer ved å dele studieobjektet eller problemet inn i mindre deler som kan identifiseres, kategoriseres og analyseres, for å få et adekvat svar eller løsning på spørsmålet.

Analytisk tenkning brukes i alle slags situasjoner, ikke bare for å løse matematiske eller vitenskapelige problemer, men også i hverdagen eller andre kunnskapsområder. Du kan bruke den til å ta avgjørelser, løse konflikter, reflektere over spesifikke problemer og forstå naturen til spesielle problemer.

Tenkning som en menneskelig evne

Før vi går videre, bør vi nevne at tanke er all aktiviteten til det menneskelige sinnet som oppnås takket være intellektet. Med andre ord, det er et produkt av tankeprosessen eller selve sinnets prosess. Gjennom tanken får du abstraksjoner og refleksjoner.

Kognitiv teori, typisk for psykologi, lar deg dele de forskjellige typene tenkning i kritiske, deduktive, induktive, kreative, laterale og intuitive typer. En av disse er analytisk tenkning.

Kjennetegnene ved analytisk tenkning

Som enhver annen type tenkning har analytisk tenkning en rekke iboende egenskaper som definerer den. De viktigste er knyttet til dens natur og funksjoner. Analytisk tenkning er:

 • Basert på bevis og ikke på følelser.
 • Innebærer spørsmålsstilling. Det innebærer å svare på spørsmål som hva eller hvordan?
 • Er detaljert. Det analyserer detaljene i et problem.
 • Er metodisk og analytisk.
 • Utvikler vår evne til å undersøke.
 • Lar deg organisere tankene dine med klarhet og presisjon.
 • Innebærer å bryte ned et problem i mindre bestanddeler for å forstå dets struktur og mulige sammenhenger.
 • Lar deg identifisere de relevante og irrelevante punktene ved et problem.

Metodikken for analytisk tenkning

Gjennom analytisk tenkning følger du en rekke trinn som lar deg komme til konklusjoner eller en rekke utsagn, teorier eller refleksjoner. Du trenger ikke alltid å følge disse trinnene (du kan bruke en enklere metodikk), men de kan være nyttige. De er som følger:

 1. Formuler en hypotese.
 2. Reformulere problemet.
 3. Reflekter over det.
 4. Foreslå strategier som lar deg trekke konklusjoner. Del for eksempel opp problemet i mindre deler.
 5. Velg de mest passende strategiene.

Analytisk tenkesekvens

Vi har vist deg noen trinn som kan være nyttige når du bruker analytisk tenkning. For bedre å forstå det, bør vi også nevne rekkefølgen. Når du tenker analytisk, stiller du deg selv en rekke spørsmål om et problem og bruker informasjonen du har til å løse det.

Denne informasjonen kan fås gjennom observasjoner, erfaringer, data, fakta og teorier. Ved å bruke det du samler inn fra hver kilde, trekker du slutninger og tolkninger og får en rekke løsninger eller problemer.

Du må også tenke på et formål eller et mål til å være din referanseramme eller handling. I tillegg bør du analysere de tidligere forutsetningene som lar deg nå eller bedre forstå målene dine.

Formålet med analytisk tenkning

Så langt har vi snakket om de generelle funksjonene til analytisk tenkning. Nå skal vi utdype fire av de viktigste i litt mer detalj:

Problemløsning

Denne typen tenkning lar deg løse problemer. Du får forskjellige synspunkter fra det nåværende og reflekterer og lærer nye strategier som lar deg nå dine mål eller konklusjoner.

Beslutningstaking

Når du skal ta beslutninger, kan du også bruke denne typen tenkning. Takket være analytisk tenkning, kan du samle informasjon og analysere den (på jakt etter de beste strategiene og løsningsalternativene) og velge de mest passende (både strategier og løsninger) i henhold til dine kriterier.

Jakten på sannheten

Gjennom analytisk tenkning, som lar deg trekke slutninger, kommer du frem til ‘sannheten’ eller ‘din sannhet’. Med andre ord, det du satte deg fore å oppdage. Tross alt, logisk sett, finnes det ingen “sannhet”.

Utvikling av nye ferdigheter

Til slutt lar denne typen tenkning deg utvikle andre evner, som tenkeferdigheter. For eksempel logisk tenkning. Dette lar deg resonnere, analysere, sammenligne og syntetisere. For å gjøre dette kan du bruke forskjellige verktøy som mentale kart, ordskyer og idédugnad.

Kvinne tenker stille

Øvelser for å forbedre analytisk tenkning

Som alle slags, kan analytisk tenkning også trenes gjennom øvelser. Her er noen ideer:

 • Brettspill. Mer spesielt de som involverer strategier, bruk av logikk eller dechiffrering av gåter. I dette tilfellet er fordelen dobbel, siden du trener analytisk tenkning mens du har det gøy og deler med andre.
 • Puslespill. Å sette sammen puslespill er et annet godt alternativ for å utvikle denne typen tenkning. De bidrar til utvikling av oppmerksomhet og analyse av deler for å nå en helhet.
 • Søkespill. Dette er gode alternativer for barn. Et par eksempler er skattejakt eller dechiffrering av ledetråder for å løse en gåte.
 • Rubiks kube. Denne ressursen lar deg beregne og analysere bevegelser på forhånd for å komme frem til en løsning.

Analyserer for å forstå

Som du har sett, lar analytisk tenkning deg gå utover problemene dine og forstå deres opprinnelse, natur, funksjoner, årsaker og konsekvenser. Som vi sa tidligere, innebærer det å forstå noe i detalj. I tillegg hjelper det deg med å nøye vurdere fakta eller informasjon og å utvikle andre ferdigheter, for eksempel kritisk tenkning eller logisk tenkning.

Derfor er det en nyttig form for tenkning for mange oppgaver eller problemstillinger, både daglige og i det mer akademiske eller profesjonelle feltet.

“Noen ganger begynner det vi ikke kan forstå å gi mening over tid.”

– Anonym –


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Espino, O.G. (2004). Pensamiento y razonamiento. Pirámide.
 • Gerlad M. Nosich (2003). Aprender a pensar: pensamiento analítico para estudiantes. Pearson Educación, S.A. Madrid, España.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.