Støy, svikten i vår beslutningstaking, ifølge Daniel Kahneman

Hvordan er det mulig for to leger å gi forskjellige diagnoser for de samme symptomene og kliniske realitetene? Psykologen og nobelprisvinneren Daniel Kahneman kaller denne typen variabilitet for "støy".
Støy, svikten i vår beslutningstaking, ifølge Daniel Kahneman

Siste oppdatering: 02 august, 2022

Støy – når dømmekraften svikter (2021) er tittelen på den siste boken av psykologen og nobelprisvinneren Daniel Kahneman, skrevet i samarbeid med Olivier Sibony og Cass Sunstein. Vi trenger ikke en krystallkule for å forutsi at denne boken vil bli like suksessfull som hans tidligere bestselger, Tenke, fort og langsomt (2011).

Det sentrale temaet som foreslås i denne nye publikasjonen respnderer på et av de mest studerte og spennende aspektene ved psykologi: beslutningstaking og variabilitet. La oss ta et eksempel. Når de står overfor den samme forbrytelsen, kan to dommere idømme forskjellige straffer. Videre, når de står overfor det samme medisinske problemet, stiller to leger også forskjellige diagnoser.

Hvordan kan dette skje? Hvorfor er det slik variasjon i beslutningsprosessen under lignende omstendigheter? For Kahneman er dette fenomenet mye mer komplekst enn fordommer eller kognitive biaser. Han døpte denne kognitive virkeligheten der to dommer som burde vært identiske varierer, med begrepet “støy”. La oss finne ut hvorfor.

“Det er på tide å ta mer hensyn til ‘støy’. Dette kan hjelpe oss med å redusere feilene i systemet vårt og den dårlige beslutningstakingen som kommer med så mange problemer i våre sosiale miljøer.”

– Daniel Kahneman –

Daniel Kahneman snakker om støy

Hva er “støyen” som Daniel Kahneman snakker om?

Daniel Kahneman vant en nobelpris sammen med sin kollega, den israelske psykologen Amos Tversky. De vant den for å være pionerer i å avsløre noe vi gjør hver dag og som vi ikke engang er klar over. Dette er kognitiv bias. Det former dine vurderinger fullstendig på en slik måte at for eksempel mange økonomiske beslutninger kan ende opp med å bli mer irrasjonelle enn rasjonelle.

Kahneman foreslår også en annen idé. Han antyder at mange av våre beslutninger ikke bare formidles av kognitive biaser, de er også “forurenset av støy”. Men hva slags støy henviser denne eksperten innen dømmekraft og beslutningspsykologi til? Faktisk gjelder det faktisk et interessant statistisk konsept.

Den merkelige variasjonen hos mennesker når man tar lignende beslutninger

Leger, advokater, psykiatere, økonomer … Det er mange områder i samfunnet der hovedpersoner gjør forskjellige vurderinger i møte med lignende virkeligheter. Opprinnelsen til disse særtrekkene er imidlertid ikke bare i kognitive viaser, det er i støy. For å definere dette problemet bruker Daniel Kahneman eksemplet på en fingeravtrykkanalytiker.

Analytikeren bestemmer om morgenen at ett fingeravtrykk er avgjørende bevis. På ettermiddagen bestemmer de imidlertid at det ikke er gyldig. Denne variasjonen i beslutningstaking er lite nyttig. Likevel er det det som skjer i mange scenarier. Det er faktisk leger, psykiatere og dommere som kommer med forskjellige meninger i møte med lignende hendelser.

Denne lidelsen på beslutningstidspunktet kalles støy innen statistikk.

Støy er variabilitet der du ikke vil ha det

Hvis det er noe mennesker trenger, er det koherens. Dette er hva vi også forventer fra institusjonene våre, fra sosiale aktører og fra menneskene som ivaretar oss daglig. Faktisk vil vi at alle disse personene skal snakke med én stemme. For eksempel, hvis en dommer utsteder én type straff for en bestemt forbrytelse, vil vi at en annen dommer skal treffe den samme dommen for en annen identisk forbrytelse.

Derfor, når våre sosiale omgivelser er fylt med støy og variabilitet, er opplever vi mistillit. Det mest slående er imidlertid at det finnes verker som er fri for denne dimensjonen. For eksempel utfører postansatte eller bud i store selskaper komplekse oppgaver etter identiske retningslinjer. I disse tilfellene er det ingen “støy”.

Hvorfor er det da sånn at leger, dommere, direktører og vellykkede ledere tar forskjellige beslutninger i lignende situasjoner?

Svikt i dømmekraften og manglende evne til å bli klar over disse

Det er lettere å identifisere en kognitiv bias enn tilstedeværelsen av støy i beslutninger og resonnementer. Det er det Kahneman og hans samarbeidspartnere hevder. Denne tilnærmingen, som ble brukt på forretnings- og finansverdenen, var allerede et tema av interesse for psykolog Paul Slovic, president for Decision Research.

Denne institusjonen består av forskere og eksperter som studerer beslutningsprosesser i tider når det er risiko. I Slovics forskningsarbeid i 1972 understreket han allerede viktigheten av å kjenne faktorene bak denne atferden. I henhold til dette viser Kahnemans bok og støybegrepet følgende:

  • Sosiale personer med større relevans og ansvar (for eksempel leger og dommere) tar beslutninger basert på uformell erfaring og generelle prinsipper, snarere enn rigide og konsensuelle regler.
  • Noen ganger kan beslutninger som tas på grunnlag av disse faktorene være passende. Imidlertid er det i mange tilfeller like galt å ta en avgjørelse basert på generelle ideer enn på spesifikke regler.

Verdivurderinger, rettsavgjørelser, diagnoser, markedsvurderinger eller til og med økonomiske revisjoner viser høy støy. I disse avgjørelsene når fagfolk ofte forskjellige konklusjoner.

Leder med et arbeidsteam som forklarer hva støy er

Revisjoner for å identifisere støy

Konklusjonen er like viktig som den er bekymringsfull. Det er det faktum at mange fagfolk tar beslutninger av stor betydning som skiller seg mye fra sine likemenn. De er basert på regler laget av dem selv og ikke på de som er spesifikke for deres yrke. Dette skaper urettferdigheter, uoverstigelige feil og tap av penger.

Daniel Kahneman går inn for å lage revisjoner basert på støyidentifikasjon. For å gjøre dette må ledere og fagfolk være forberedt på å møte en virkelighet som kan være ubehagelig for dem. Først da vil de handle korresponderende.

Dette er et usynlig problem som eksisterer i nesten alle sosiale omgivelser, fordi når noen er vant til å bruke dømmekraft, risikerer de alltid å innføre støy i den begrunnelsen. Litt som når noen som vet hvordan man spiller sjakk helt plutselig bestemmer seg for å flytte bøndene eller dronningen på en annen måte …


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


    • Kahneman, D. Sibony, O. Sunstein, Cass (2021) Ruido: Un fallo en el juicio humano. Madrid: Debate
    • Slovic, P. (1972). Psychological Study of Human Judgment: Implications for Investment Decision Making. The Journal of Finance, 27(4), 779–799. https://doi.org/10.2307/2978668

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.