Intuitiv læring: Å handle på dine instinkter

Det er anslått at barn viser intuitiv læring fra de er seks år. Dette betyr at de er i stand til å lære og ta avgjørelser kun avhengig av magefølelsen sin.
Intuitiv læring: Å handle på dine instinkter

Siste oppdatering: 16 mai, 2022

Intuitiv læring utfyller rasjonell læring. Man kan faktisk si at en god del av det du gjør og integrerer til daglig er basert på instinktiv intuisjon. Det lar deg assosiere stimuli, gjøre utledninger og til og med løse problemer. Faktisk definerer denne kognitive prosessen, som ikke er underlagt logiske eller induktive mekanismer, oss alle.

Våre forfedre styrte sitt daglige liv basert på denne tilnærmingen til læring. Det er fordi de i et vilt og utfordrende miljø måtte utvikle innovative overlevelsesmekanismer. De krevde persepsjon, instinkt og strategier for å jakte, forsvare og tilpasse seg alle slags miljøer.

Barn blir også ofte veiledet av denne tilnærmingen. Ettersom de ennå ikke har mye tidligere erfaring å basere seg på, handler de, reagerer og lærer også intuitivt. De tar også i bruk den klassiske prøve-feile-ordningen.

Men vi må heller ikke undervurdere den store verdien av underbevisstheten. Dette er roten til den typen kunnskap som ikke følger en rasjonell vei i sin konstruksjon og formulering.

“Det intuitive sinnet er en hellig gave, og det rasjonelle sinnet er en trofast tjener. Vi har skapt et samfunn som hedrer tjeneren og har glemt gaven.”

– Albert Einstein –

Kvinne som tenker på intuitiv læring
Mye av det vi lærer følger en intuitiv mekanisme.

Kjennetegn på intuitiv læring

Intuitive løsninger kan ofte hjelpe deg når det gjelder visse personlige problemer eller å ta avgjørelser. For eksempel når du egentlig ikke vet hva du skal gjøre på grunn av manglende tidligere erfaring i en bestemt type situasjon. Det er da du handler på en magefølelse, på en nesten instinktiv impuls som lar deg forme en spesifikk respons eller avgjørelse.

Intuitiv læring definerer evnen til å plutselig forstå noe uten behov for bevisste analytiske eller logiske resonnementer. Denne mekanismen som er langt fra å være overnaturlig, upålitelig eller vitenskapelig, har faktisk stor verdi. Det er fordi finnes tilfeller hvor du under omstendigheter med usikkerhet eller mangel på informasjon er pålagt å handle raskt og umiddelbart.

Intuitiv kunnskap gjør det lettere for deg å benytte deg av innsikt. Den typen som lar deg komme deg gjennom i øyeblikk med kompleksitet, press og hast. Videre utfyller denne typen resonnement alltid rasjonell læring. Faktisk bruker du ofte det ene eller det andre, og å handle etter dine instinkter er en helt gyldig prosess.

Intuitiv læring starter fra våre sanser og oppfatninger og fra deres forbindelse med underbevisstheten, der våre erfaringer og personlighet ligger.

Den subtile følelsen av å vite noe, uten å “vite hvorfor”

På slutten av 1900-tallet satte J. Paul Getty-museet i Los Angeles seg forr å anskaffe en stor kouros-statue. Det var en figur av en ung mann fra antikkens Hellas. Kjøpet skulle innebære et utlegg på flere millioner dollar. Før de gikk videre med transaksjonen sendte de derfor en gruppe eksperter for å foreta en grundig inspeksjon av statuen.

Ekspertene konkluderte med at den vakre kouros-statuen var autentisk. Imidlertid så kuratoren for museet kunstverket ved en tilfeldighet og hadde en anelse om at den var en forfalskning. Selv om han ikke var en ekspert på antikke greske verk, hadde han en sterk følelse av at den var en kopi. Etter en ny analyse viste det seg at han hadde rett. Så hvordan visste han det?

Faktisk visste han det fordi intuitiv læring når plutselige konklusjoner uten å kjenne til tidligere relasjoner eller variabler som har ført til denne løsningen. Intuisjonen din støttes av dine erfaringer, din personlighet og nedtegnelsen over livet ditt som er lagret i underbevisstheten din.

Intuitiv læring: rask og ulogisk forståelse

Malcolm Gladwell, journalist og anerkjent forfatter av flere bøker om intelligens, hevder at det er like mye verdi i rasjonell læring som tar måneder, som i intuitiv læring, som dukker opp på to sekunder. Grunnen er at de begge er beslektet.

Tross alt, selv når du handler på en magefølelse når du står overfor en utfordring, har du tidligere erfaring som gjør at du kan handle på en eller annen måte. På samme måte hevdet forskning utført av universitetet i Tübingen (Tyskland) at intuisjon og intuitiv beslutningstaking alltid tar utgangspunkt i tidligere erfaringer.

Likevel er det én betingelse. Det er det faktum at hver konklusjon du kommer til er et produkt av din underbevissthet og er ikke gjenstand for noen form for logisk eller analytisk analyse. De er raske, impulsive og kreative reaksjoner. Husk at underbevisstheten din lagrer lærdom og innsikt fra tidligere erfaringer.

Derfor, når du lærer noe raskt, gjør du det ved å hente lignende erfaringer og tankemønstre fra underbevisstheten din.

Jente med et overrasket ansikt som viser at bare barn er mer kreative
Barn bruker ofte intuitiv læring.

Barn utvikler intuisjon i en alder av seks år

I 1976 ble det utført en studie av emnet intuitiv tenkning. Den hevdet at barn opplever intuitive tanker fra de er seks år gamle. I denne alderen, beskrevet av Piaget som det konkret-operasjonelle stadiet, begynner barn å demonstrere mer organiserte og logiske resonnementer.

Dette er det ideelle forspillet for at intuisjonen skal dukke opp. For i denne alderen har barn allerede en viss livserfaring, som er lagt til en litt mer analytisk tilnærming. Det lar dem blande øyeblikk av intuitiv læring med rasjonell læring. Imidlertid er det en annen fordel i denne alderen: de har svært kreative sinn.

Dette betyr at barn mellom seks og 11 år forholder seg til og utforsker miljøet sitt gjennom en innovativ og intuitiv mental tilnærming. Å lære, bestemme og skape gjennom den sjette sansen er noe som vil vise seg å være enormt nyttig for dem gjennom hele livet.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Betsch, T., & Roth, P. (2018). Intuitive thinking. In L. J. Ball & V. A. Thompson (Eds.), The Routledge international handbook of thinking and reasoning (pp. 37–56). Routledge/Taylor & Francis Group.
  • Shiloh, Shoshana & Salton, Efrat & Sharabi, Dana. (2002). Individual differences in rational and intuitive thinking styles as predictors of heuristic responses and framing effects. Personality and Individual Differences – PERS INDIV DIFFER. 32. 415-429. 10.1016/S0191-8869(01)00034-4.
  • Zander, T., Öllinger, M., & Volz, K. G. (2016). Intuition and Insight: Two Processes That Build on Each Other or Fundamentally Differ?. Frontiers in psychology7, 1395. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01395

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.