Hjernelappene: Kjennetegn og funksjoner

De ulike delene av hjernen, kalt hjernelapper, har spesialisert seg på å utføre ulike funksjoner. Les videre for å lære om hver av dem.
Hjernelappene: Kjennetegn og funksjoner

Siste oppdatering: 12 mai, 2019

Hele vår identitet ligger i hjernen vår. Dette fantastiske og utrolig kompliserte organet gjenspeiler vår vellykkede utvikling som art. Menneskehjernen er delt inn i fire hjernelapper, som bevisstheten vår avhenger av. Alt fra språkbruk og hukommelse til følelser og mye mer, styres av disse hjernelappene.

Den kjente portugisiske nevrologen Antonia Damasio forklarer i sin bok På leting etter Spinoza at hjernen er mye mer enn en bunt med nerveceller. Faktisk er det kanskje ikke engang nok å sammenligne hjernen med en datamaskin. Hjernen, og alle dens bestanddeler, er et direkte resultat av vårt samspill med omgivelsene.

“Øyet må konsentrere seg og forstå emnet, og hjernen vil så finne en måte å uttrykke det på.”

– Paul Cézanne

Vi er hva vi ser, føler og opplever, og hvordan vi reagerer på ulike situasjoner. Hjernen formes av hver enkelt opplevelse. Hjernelappene er ansvarlige for prosessene som bestemmer hvordan vi fungerer. Å identifisere hver og en av disse prosessene vil gi oss en bedre og mer fullstendig forståelse av menneskehjernen.

Den menneskelige hjernen og hjernelappene

Hjernelappene og deres funksjoner

Når vi tenker på hjernelapper, gjør vi ofte den feilen at vi ser på dem som separate strukturer som virker uavhengig av hverandre. Derfor er det viktig å forstå at det ikke er noen form for sperre mellom de ulike lappene. Disse fire hovedområdene i hjernen arbeider i harmoni, og deler konstant informasjon med hverandre.

Det at hjernelappene har individuelle kjennetegn, betyr ikke at hver og en av dem kun kontrollerer en bestemt oppgave. En rekke aktiviteter og prosesser overlapper mellom de ulike regionene i hjernen.

Dette vil si at et av områdene ikke kan fungere uten hjelp fra de andre. Selv om en del av hjernen blir skadet, kan funksjonen trolig videreføres av et annet område, noen ganger til og med uten at effektiviteten til prosessene påvirkes.

Selv forskere er uenige om hvor en lapp begynner og en annen slutter. Det de imidlertid er enige om, er at det finnes to tydelige hjernehalvdeler: Den høyre og den venstre.

På grunn av dette, kan vi finne hver av de fire hjernelappene som hjernen består av i begge hjernehalvdelene. Nevrologer pleier derfor å snakke om høyre og venstre frontallapp osv. La oss nå ta en titt på hva som kjennetegner de ulike hjernelappene.

Frontallappen

Frontallappen er et tydelig resultat av vår utvikling. Den er plassert like bak pannen, og kalles derfor også pannelappen. Frontallappen regnes som den delen av hjernen som tok lengst tid å utvikle. Her er noen av oppgavene denne lappen er ansvarlig for:

 • Språk og tale. Dette er takket være det vi kaller Brocas område, et område i hjernen som lar oss gjøre tanker om til ord og setninger.
 • Frontallappen skiller seg også ut på grunn av sine kognitive prosesser, sofistikerte utøvende oppgaver som gjør det mulig for oss å planlegge, fokusere, bevare minner over lang tid, forstå det vi ser, styre følelser osv.
 • I tillegg lar frontallappen oss forstå og reagere på andre menneskers følelser. Den er rett og slett nødvendig for å kunne vise empati.
 • Frontallappen styrer motivasjon, og søker belønning for vårt strev. Mesteparten av de dopamin-følsomme nervene er i denne delen av hjernen.
Mann som ser på en gigantisk hjerne

Parietallappen

 • Parietallappen ligger over occipitallappen og bak frontallappen. Den kalles også isselappen, fordi den ligger øverst i hjernen. Parietallappen har flere funksjoner, men det som skiller den fra andre hjernelapper er at den er ansvarlig for sanseforståelse, romforståelse og bevegelse.
 • Det er i denne delen av hjernen informasjon fra sansene samles. Blant annet blir smerte, trykk/press og temperatur behandlet og regulert herfra.
 • I tillegg er det dette området som gir oss tallforståelse. Det er derfor veldig viktig for bruk av matematikk.

Occipitallappen

Sammenlignet med de andre hjernelappene er occipitallappen den minste. Den er derimot også blant de mest interessante. Fordi den ligger bakerst i hodet, kalles den også for bakhodelappen. Occipitalappen har ikke en konkret funksjon, men fungerer som et slags knutepunkt for alle de andre mentale prosessene.

 • Dette området arbeider med visuell oppfatning og gjenkjennelse.
 • Occipitallappen er særdeles viktig for synssansen. Faktisk tar den del i flere visuelle oppgaver, som gjenkjenning av mønstre og å behandle og sende visuell informasjon til hjernestammen.
 • Denne lappen hjelper oss med å se forskjell på farger.
 • Den bidrar også til prosesser knyttet til tanker og følelser.

Temporallappen

Denne lappen ligger like ved tinningen (derfor også kalt tinninglappen) og styrer mange prosesser. Forskning viser at å knytte en bestemt oppgave til en bestemt lapp er vanskelig. De avhenger alle av hverandre, og arbeider sammen. Arbeidsoppgavene som temporallappen har hovedansvar for er følgende:

 • Temporallappen hjelper oss med å kjenne igjen ansikter.
 • Den tar også del i arbeidet med uttale av språk og lyder, samt musikkforståelse.
 • Lappen hjelper oss også med å balansere.
 • I tillegg regulerer temporallappen følelser som motivasjon, sinne, angst og nytelse.

Insula

Så langt i artikkelen har vi fokusert på de fire hjernelappene. Fra et nevroanatomisk standpunkt, foreslår mange studier at hjernen også har en femte hjernelapp, kalt insula. Denne lappen ligger skjult under de andre fire hjernelappene. Det er et komplisert område som deler plass med diverse årer og arterier.

Vi vet foreløpig ikke mye om insulaen. Likevel har eksperter observert forskjellige prosesser og endringer i denne delen av hjernen hos pasienter med epilepsi eller hjerneskader. Denne delen av hjernebarken bidrar til smakssansen, kontroll over indre organer, og selvbevissthet. Siden den er en del av det limbiske systemet, kan det hende at den også bidrar til å kontrollere følelser.

Insula sin posisjon i hjernen

Hjernelappene og deres utydelige grenser

Oppsummert gir altså hjernelappene et fascinerende innblikk i hvilke prosesser forskere har funnet i de ulike delene av hjernen. Men det er vanskelig å etablere klare grenser for hvor ulike funksjoner blir utført. Den mest interessante lappen er definitivt frontallappen, siden den er ansvarlig for utøvende oppgaver. Faktisk er den ansvarlig for viktige prosesser som planlegging, samt kontroll av stimuli.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.