Harald Schultz-Hencke: En dissident psykoanalytiker

Det mest oppsiktsvekkende ved livet til Harald Schultz-Hencke, var hans tendens til å tjene de i makten. Han hjalp til med å designe en type psykoterapi for nazismen som senere fungerte som rammeverket til en stalinist-modell.
Harald Schultz-Hencke: En dissident psykoanalytiker
Gema Sánchez Cuevas

Skrevet og verifisert av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Siste oppdatering: 16 september, 2019

Harald Schultz-Hencke var en tysk psykiater og psykoterapeut som ble født i Berlin den 18. august i 1892. Selv om det ikke finnes mye informasjon om barndommen hans, vet vi at moren hans var en grafolog og at faren var fysiokjemiker. Familien hans var velstående, og så vidt vi vet var de første årene til Schultz-Henckes trivelige og begivenhetsløse.

Vi vet også at Harald Schultz-Hencke kjempet i skyttergravene i løpet av første verdenskrig, noe som ser ut til å ha vært en traumatisk opplevelse for ham. Etter krigen dro han tilbake til hjembyen for å studere medisin. Under studiene ble han veldig interessert i arbeidet til Sigmund Freud.

I dag skal vi dykke dypere inn i livet og arbeidet til denne noe tvetydige og mystiske tyske psykoanalytikeren.

“Ikke prøv å bli en mann med suksess, men heller å bli en mann av verdi.”

-Albert Einstein-

Harald Schultz-Hencke sin introduksjon til psykoanalyse

En psykoanalytiøkt med Sandor Rado inspirerte Schultz-Hencke til å fokusere karrieren sin på psykoterapi. Helt fra begynnelsen var han imidlertid uenig i noen aspekter ved Freuds teori om seksualitet og det ubevisste.

Som et resultat av dette, ble Schultz-Hencke ekskludert fra det tyske psykoanalytiske samfunnet. Etter dette begynte han å se på Alfred Adlers arbeid, og identifiserte seg som en sosialist.

Hans uenigheter med Freud førte til at han opprettet en ny teori. Han håpet på å etablere en ny psykoanalyse-skole, selv om han ikke ga den et spesifikt navn til å begynne med.

I 1926 grunnla han International General Medical Society for Psychotherapy (Allgemeine Ärztliche Gesellschaft für Psychotherapie (AÄGP)), en forening som samlet flere uortodokse psykiatere og psykoanalytikere. Han håpet at denne gruppen ville støtte hans nye teori.

Hode faller sammen

Det mest kontroversielle aspektet ved karrieren hans kom like etter. Harald Schultz-Hencke var en av hovedaktørene i det vi nå kaller “nazifiseringen” av tysk psykoanalyse.

Under oppblomstringen av det nazistiske partiet, ble Schultz-Hencke nære kolleger med Matthias Heinrich Göring. Sammen med andre psykoanalytikere, grunnla de det berømte Berlin Psychoanalytic Institute, senere kjent som The Göring Institute.

Han grunnla også International General Medical Society for Psychotherapy (AÄGP, som vi nevnte). Hovedmålet var at dette samfunnet skulle lære om hans bestemte psykoterapitype, som han tilpasset nazi-prinsipper.

Noen av de som levde på samme tid så dette som et opportunistisk og svakt trekk fra hans side. Det er ikke overraskende, med tanke på at folk brant Freuds bøker og jaget og forfulgte andre psykoanalytikere.

Neopsykoanalyse

Historikere anser Harald Schultz-Hencke, Felix Boehm, Carl Mueller-Braunschweig og Werner Kemper som forfatterne av den “nye tyske medisinen for sjelen” som nazistene fremmet. Schultz-Hencke var med andre ord i spissen for “psykoterapi for de tyskfødte”.

Mange mener at han gjorde dette mer for å smigre regimet enn på grunn av at han selv virkelig var overbevist. Med det sagt, fortsatte han å forme og utvikle ideene sine. Han kalte teorien sin og metodene sine for “neopsykoanalyse” eller “neoanalyse”.

Målet til Harald Schultz-Henckes var å skape en syntese mellom klassisk psykoanalyse, marxisme og pavlovske prinsipper. Da Tyskland overga seg, arrangerte Schultz-Hencke et møte med psykiatere i Sovjet-okkuperte Øst-Berlin.

I dette møtet presenterte han ideene sine om neopsykoanalyse for første gang. Han argumenterte for at hans nye tankeskole omhandlet alle motsetningene i klassisk psykoanalyse, tillegg til at den integrerte de beste kommunistiske prinsippene.

Mennesker

En kontroversiell rolle

Schultz-Hencke begynte å samarbeide med sovjeterne med samme engasjement som han hadde vist til naziregimet. Han arbeidet for å bygge Den tyske demokratiske republikk og var sterkt involvert i å forfølge freudianske ideer i løpet av den Stalin-tiden. Han var sannsynligvis også veldig interessert i pavlovske ideer.

Psykoanalytikerne fra International Psychoanalytical Association (IPA) var svært kritiske til Schultz-Hencke. De stilte ikke så mange spørsmål til hans åpenbare opportunisme, med til de vitenskapelige grunnlagene for ideene hans. De var sinte for at han brukte begrepet “psykoanalyse” til en teori som forvillet seg svært langt  unna IPAs prinsipper.

Til tross for krikken, spilte Harald Schultz-Hencke en viktig rolle i det kommunistiske Tyskland. Han skrev til og med en kjent bok med tittelen Der gehemmte Mensch (Det hemmede mennesket). Schultz-Hencke døde den 23. mai i 1953 i Øst-Berlin. Selv om ideene hans ble anerkjent i den sosialistiske verden, var det ingen som ga så mye oppmerksomhet til arbeidet hans etter Berlinmurens fall.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Schultz-Hencke, H. (1951). Sobre el desarrollo y el futuro de los conceptos psicoanalíticos. Revista de psicoanálisis, 8(2), 283-284.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.