Generasjonsteorien til Strauss og Howe

Neil Howe og William Strauss forfattet en teori som sier at verden hvert 80.-90. år opplever en stor krise. Interessant nok spådde de på 1990-tallet, at det ville være en krise i 2020 .
Generasjonsteorien til Strauss og Howe

Siste oppdatering: 26 desember, 2020

Neil Howe er en av forfatterne av en kontroversiell teori publisert på 90-tallet, kalt generasjonsteorien til Strauss og Howe. Teorien har vekket offentlig interesse igjen de siste månedene. Det er fordi økonomen og demografen spådde at USA ville oppleve en stor krise i 2020.

Spådommen var basert på et historisk mønster som han la merke til i sin forskning. Sammen med sin kollega William Strauss fant Howe at betydelige endringer i USA og andre nasjoner var nært knyttet til generasjonsendringer. De målte hver generasjon med 20-23 års bortfall.

I følge generasjonsteorien til Strauss og Howe gjennomgår mange nasjoner avgjørende endringer hver fjerde generasjon. De beregner det til å være omtrent 80 til 90 år. De hevder at når denne perioden er over, skjer en radikal transformasjon i den sosiale og politiske strukturen.

“En grunn til at syklusen med arketyper gjentas, er at hver ungdomsgenerasjon prøver å korrigere eller kompensere for det den oppfatter som overdrevet av midtlivsgenerasjon som har makt. Det er ingen overraskelse at babyboomere (en profetgenerasjon, fokusert på verdier, individualisme og indre liv) har født millenniumsgenerasjonen (en heltegenerasjon, fokusert på handlinger, fellesskap og institusjonelt liv).”

– William Strauss –

En gruppe mennesker som går.

Generasjonsteorien til Strauss og Howe

Neil Howes første studier ble publisert i 1991 i en bok med tittelen Generations. Imidlertid skrev han og Strauss om generasjonsteorien i boka The Fourth Turning, utgitt i 1997. Det var her han og Strauss spådde en betydelig krise for året 2020.

Forfatterne snakket aldri spesifikt om en pandemi. Det de forutsa var betydelig sosial uro sammen med en økonomisk og politisk krise. De mener at både USA og andre land går gjennom sykluser av store kriser som fungerer som de skiftende årstidene i et år.

I studien viste de også at generasjonssykluser har sammenfalt med disse viktige historiske hendelsene: den ærerike revolusjon, den amerikanske revolusjonen, borgerkrigen, andre verdenskrig og den store depresjonen.

De fire generasjonstypene

Neil Howe og Strauss foreslo fire forskjellige generasjoner. Hver av disse tilsvarer en viss arketype. Den første “vendingen”, eller første generasjon av hver syklus, er ifølge forskerne som våren. Dette er generasjonen som følger en stor krise.

Den første generasjonen fører til ordnede samfunn med sterke institusjoner og en voldsom følelse av kollektiv fremgang. Individualisme hører ikke hjemme her. I stedet formet en “flertallet bestemmer” -mentalitet kulturen. Howe og Strauss kaller det den tause generasjonen.

Andre vending, eller andre generasjon, er som sommer. Den er preget av atferd som er det motsatte av forrige generasjon. I stedet er individualisme høyt ansett, og folk har vanskelig for å tilpasse seg forhåndsinnstilte normer.

Dette er en lidenskapelig og veldig kreativ generasjon. Disse karakteristikkene hjelper dem med å skape viktige kulturelle endringer og verdiforskyvninger. Mennesker i denne generasjonstypen har en tendens til å oppmuntre religiøse endringer. De fremmer også “oppvåkning” på mange andre områder.

Generasjonsteorien til Strauss og Howe: Høst- og vintergenerasjonene

Den tredje generasjonen tilsvarer høsten. Her blir individualismen til den andre generasjonen sett på uansvarlig. Som et resultat forsvinner enhver følelse av fellesskap eller kollektivet i all hovedsak. Forfatterne hevder at kynisme og dårlig oppførsel definerer denne generasjonen.

Medlemmer av tredje generasjon tar uttrykket for individualitet til sitt maksimale uttrykk. Derfor skaper de fokuspunkter for ulikhet og urettferdighet. Deres følelse av samfunnsplikt er ekstremt lav. Mer enn noe annet prioriterer de individuell frihet.

Den fjerde generasjonen av syklusen er vinter. Dette er når store politiske og sosiale kriser oppstår. Denne generasjonen gjenoppdager en samfunnsidentitet og verdien av fellesskapet. Forfatterne mener at denne syklusen ofte sammenfaller med krig eller væpnet konflikt.

To personer som står på stolper i forskjellige høyder.

En radikal transformasjon i 2020

Generasjonsteorien til Strauss og Howe identifiserer disse syklusene i historien. Spesielt i USA, men også i Øst-Europa og Sør- og Øst-Asia. Faktisk hevder de at hele verden går gjennom disse lignende syklusene siden andre verdenskrig.

Howe og Strauss spår at de neste årene vil vi se et stadig mer radikalt krav om at regjeringer skal gjøre mer. Radikal konservatisme kommer til å miste krefter. Det vil igjen vike for mer sosialt tenkende alternativer.

Avslutningsvis mener Neil Howe at verden allerede er i andre halvdel av den fjerde vendingen. Hvis han og Strauss har rett, er store transformasjoner i horisonten. De forutsier også sannsynligheten for storstilt væpnet konflikt. Hvis vi skal tro generasjonsteorien til Strauss og Howe, kommer radikale endringer de neste årene. Vi vet snart nok om teorien deres stemmer.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Howe, N., & Strauss, W. Millennials Rising: la próxima gran generación.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.