Når vi forveksler personligheter med psykiske lidelser

Etter at det ble vanlig å snakke om psykisk helse, har det oppstått en uansvarlig tendens til å stemple mange mennesker med visse lidelser, selv om det ikke er sant at de lider av dem.
Når vi forveksler personligheter med psykiske lidelser
Fátima Servián Franco

Skrevet og verifisert av psykologen Fátima Servián Franco.

Siste oppdatering: 11 juni, 2024

Psykologi har problemer med å nå massene på en forståelig måte. Hovedparten av samfunnet forsetter å forveksle personligheter og psykiske lidelser. Folk sier fortsatt ting som, “Jeg føler meg som en “schizo” eller “Jeg er så bipolar”. Personligheter kan faktisk være relatert til psykiske problemer. Men å avgjøre om det er en psykisk lidelse eller ikke, er en fin linje som psykologer ennå ikke har greid å tegne et klart bilde av.

Daglige problemer knyttet til mental helse kan føre til lidelser dersom symptomene blir permanente, hyppige og/eller påvirker alle funksjonelle områder i en persons liv. Mental helse er fortsatt det svarte fåret i folkehelsen. Tabuet er fortsatt tilstede.

“Tilstanden til ditt liv er ikke noe annet enn en refleksjon av ditt sinn”

– Wayne Dyer –

Psykisk smerte i forhold til fysisk smerte

Psykiske sykdommer er endringer i kognitiv utvikling eller atferdsforstyrrelser. De kan alvorlig påvirke en persons uavhengighet og evne til å utføre sine daglige aktiviteter. Å miste autonomi kan føles som en usynlig, uforklarlig smerte og være en grunn til at psykisk lidelse er så vanskelig å takle. En nedbrutt sjel kan drepe raskere enn en infeksjon.

Nedbrutt kvinne

Glede og smerte er ikke som olje og vann; de sameksisterer. Når smerten er mental, lider vi vanligvis i ensomhet, stengt inne i oss selv. Mesteparten av tiden har vi ingen som kan røre ved problemet eller forestille seg hvordan det er i våre sinn. Det er smertelidelse uten vitner.

En studie nylig publisert i tidsskriftet Psychological Science, en forening for psykologisk vitenskapelige publikasjoner, konkluderer med at psykisk smerte påvirker oss mer enn fysisk smerte. Negative emosjonelle erfaringer kan forårsake mer smerte enn vi tror. Mens minnet om fysisk smerte svekkes i løpet av en tid, gjenoppliver vi psykisk smerte gjennom vårt minne.

“Smerten som ikke er lindret av tårer, kan få andre organer til å gråte.”

Økende bevissthet om psykiske lidelser

I motsetning til vanlig oppfatning er psykiske lidelser ganske vanlige. Faktisk, ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO), en av fire personer vil ha en eller annen form for psykisk lidelse i løpet av livet.

Vårt samfunn aksepterer lidelser hvis de er fysiske, men avviser dem og blokkerer dem gjerne hvis de er mentale. Vi velger ikke de psykiske lidelsene vi kan ha, men enkelte mentale tendenser kan utløse skadelige vaner.

Psykiske lidelser er vanligere hos personer som har familiemedlemmer som også har dem. Enkelte gener kan øke risikoen for psykisk lidelse. Noen livssituasjoner kan også utløse dette. Spesielt påvirkningsfaktorer i miljøet, toksiner, narkotika og alkohol kan forårsake psykisk lidelse.

Vil du slutte å lese Harry Potter-serien fordi forfatteren gikk gjennom en dyp depresjon? Ville du slutte å høre på Elton John fordi han led av bulimi? Har Leonardo DiCaprios tvangstanker påvirket karrieren som skuespiller, negativt? La oss lære å leve sammen og berike hverandre med våre forskjeller.

“Fra dine sårbarheter kommer din styrke.”

– Sigmund Freud –

kjente personer med psykiske lidelser


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.