Forskjellige typer av barnemishandling

Forskjellige typer av barnemishandling

Siste oppdatering: 03 mai, 2018

De forskjellige typene av barnemishandling virker nesten umerkelige av og til. De har til og med blitt akseptert som en naturlig del av et barns læring i noen tilfeller. Noen har sett på det som nødvendig og har funnet det umulig å bruke andre metoder som ikke var vold.

Men, ingenting kunne vært lengre fra sannheten. Heldigvis har vi forskninger som viser at bak visse utsagn er det ikke bare løgn, men tragedier. Vi snakker om utsagn som “det har bestandig blitt gjort slik, ikke bekymre deg”.

Problemet med barnemishandling

Den velkjente forfatteren Agatha Christie hadde rett når hun sa at “en av de mest heldige tingene som kan skje er at du har en lykkelig barndom.” Uten tvil, viser positiv oppdragelse mer oppløftende resultater i barnets læring og utvikling.

Elisabet Rodriguez er en barne- og ungdomspsykolog og spesialist. Hun har vært involvert i konsekvensene av barnemishandling. Hun tror at det har økt i de siste årene. 

En jentunge som holder en bamse

Hvordan kan dette skje? Foreldre og lærere er mer bevisst nå enn før av konsekvensene av visse tradisjonelle typer av “instruksjon” som samfunnet aksepterte før. Hvordan kan det fortsatt være så inngrodd? 

Grunnen til dette er at det har blitt vist at barnemishandling ikke bare er fysisk. Til tross for at det har vært til stede i flere år, er psykologisk mishandling mye mindre anerkjent enn fysisk mishandling. Det er derfor det utvikler seg så fort.

Typer av barnemishandling

Vi forstår konseptet av at barnemishandling er en handling av en voksen mot et barn, hvor de setter den emosjonelle, mentale eller fysiske integriteten av barnet i fare. Enten det er direkte eller indirekte. Under denne definisjonen kan vi utheve 3 klare typer av barnemishandling. Alle, i større eller mindre grad, har en plass i dagens samfunn.

Fysisk mishandling

Dette har vært den mest vanlige typen av mishandling siden tidens begynnelse. Det er definert av spesialister som en frivillig handling som påfører fysisk skade på barnet eller utviklingen av fysiske lidelser. 

Inkludert i denne typen av barnemishandling, som søker å bevisst skade barnet, er forskjellige handlinger som varierer avhengig av deres årsak. Dette kan være bevisst avvisning, disiplin, en sadistisk og aggressiv karakteristikk, eller konsekvensene av manglende selvkontroll.

Emosjonell mishandling

Emosjonell mishandling er den andre typen av mishandling vi vil utheve. I denne typen av mishandling er det vanskeligere å identifisere grensene, og det er forskjellige meninger om disse grensene. Til tross for dette, mener de fleste ekspertene at det er oppførsel og handlinger mot et barn basert på fiendtlighet. Det kan komme i form av trusler, fornærmelser og forakt. 

“Jeg kan ikke komme på et annet barndomsbehov som er så sterkt som beskyttelse fra far eller mor.”

– Sigmund Freud-

Denne typen av mishandling avviser alle forsøk på samhandling som barnet prøver. Det øker sjansen for emosjonell oppgivelse og passive holdninger i foreldrene når de blir møtt av behovene til barna deres. Både direkte og indirekte.

Barnet får skylda

Neglisjering av barn

Til slutt har vi den siste typen av barnemishandling, kjent som neglisjering av barn. Vi snakker om total eller delvis forsømmelse av barnets velferd. Foreldrene ser ikke til barnets behov og holder avstand fra dem. Det er ikke bestandig enkelt å legge merke til dette, og det og kan inkludere en bevisst tilbakeholdelse av hjelp mot barnet.

I følge forskjellige forfattere, kan forsømmelse være fysisk, men også sosial og emosjonell. Det er forskjellig fra fysisk forlatelse. Forsømmelse kan være en bevisst eller ubevisst handling. Og det kan ta form av uvitenhet, eller gjennom fraværet av positive verdier. En person som forsømmer enten vet eller vet ikke at disse handlingene vil påføre psykologisk skade til barnet.

VI har sett at barnemishandling kan ta ulike former. Der er ikke bestandig så enkelt å oppdage det eller å oppdage det i tide. Det er også mange årsaker til barnemishandling og mange er ikke synlig med en gang. Men, oppgaven av å unngå det er ikke umulig med nok oppmerksomhet og trening.

“Den beste måten å gjøre barn glade på, er å gjøre dem glade.”

– Oscar Wilde-

De forskjellige typene av barnemishandling kan og burde bli bekjempet. Hvordan? Gjennom utdanning, trening, empati, positive verdier… Det er et problem som vi kan forbedre hvis alle sammen gjør sin del. Barn fortjener virkelig vår støtte…

 


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.