Er det forskjell mellom kvinnelige og mannlige hjerner?

Er det forskjell mellom kvinnelige og mannlige hjerner?
Carolina López De Luis

Skrevet og verifisert av psykologen Carolina López De Luis.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Det er mange ulike myter om hjernefunksjon og evner. Det har også vært mye snakk om forskjellene i funksjon mellom en hjernehalvdel og en annen. Og om forskjellene mellom kvinnelige og mannlige hjerner. Hvor mye sannhet er det i det? Vitenskapelig bevis om fysiognomikk og funksjonellsforskjeller ved hjernen mellom de to kjønnene er ikke like tydelig som noen vil ha oss til å tro.

Det er sant at bevis har blitt funnet når det kommer til forskjellene mellom kvinnelige og mannlige hjerner på et strukturnivå. Men mange har brukt dette faktumet til å komme med påstander om funksjonsforskjellene som ikke er helt sanne. I denne artikkelen, skal vi se på de vitenskapelige funnene om forskjellene mellom kvinnelige og mannlige hjerner.

5 forskjeller mellom kvinnelige og mannlige hjerner støttet av vitenskap

La oss se på hovedforskjellene støttet av vitenskapen:

  • Menn har en større hjerne enn kvinner. En studie av Witelson fant ut at gjennomsnittsvekten av kvinnens hjerne er 1248 gram, mens menn hadde en høyere vekt på 1378 gram. Men i en annen observasjon kunne man se at kvinnens hjerne hadde større kapasitet enn menn. Størrelse var ikke en direkte årsak til intelligens eller større kapasitet, så denne oppdagelsens implikasjoner er ikke kjente.
  • Hippocampusen er vanligvis større hos kvinner og amygdalaen er større hos menn. Dette er i følge en forskning utført av Cahill i 2006. Hippovampusen er koblet til funksjoner som øyeblikkelig minne og amygdala med følelser og aggresjon.
  • Noen områder som er funnet i hjernen aktiveres på forskjellige måter hos hvert kjønn. For eksempel, emosjonelle minner aktiverer den venstre amygdalaen hos kvinner, men den høyre hos menn.
  • Menn er bedre til å utføre oppgaver med rotasjon. Oppgaver med rotasjon handler om å observer en geometrisk figur og se for seg hvordan bildet kan rotere. Det er en visuellromslig oppgave, som orientering på et kart.
  • Kvinner er flinkere til å bearbeide følelser. De har flere ressurser når det kommer til å forstå og bearbeide deres følelser. Det er også koblet til større empati hos kvinner.
En mann og kvinne som tenker

Myter om forskjellene mellom den kvinnelige og mannlige hjerner

Forskjellene mellom de to kjønnene har bestandig vært et kontroversielt tema – et svært interessant et også. Det er derfor noen utsagn som er støttet av vitenskapelig forskning er overdrevet for å lage interessante overskrifter.

Men det er viktig å finne den opprinnelige kilden til informasjonen. Vi bør sette all dataene i perspektiv slik at vi ikke foreviger myter som disse:

  • Den kvinnelige hjernens funksjon er mer balansert og hel. Den kjente forfatteren av bestselgeren “menn er fra Mars, kvinner er fra Venus”, John Gray, skrev i oppfølgeren “hvorfor Mars og Venus kolliderer” at menn bruker kun en hjernehalvdel når de utfører oppgaver. Kvinner bruker begge. Det er grunnlaget for mange vitser: menn kan bare utføre en oppgave av gangen, antageligvis. En forenklet konklusjon gjemmer seg bak dette utsagnet. I tillegg, siden det ikke er noen vitenskapelig bevis på dette, er det tvilsomt.
  • Speilnevronene til kvinner er “hyperaktive”. Mange antar at kvinner er mer empatiske og kan bearbeide følelser bedre fordi de har flere speilnevronaktiviteter. Men ingen har bevist dette vitenskapelig. Det er sant at flere ulike forskninger påstår at kvinner er flinkere til å bearbeide følelser. Men det har ikke blitt funnet at denne fysiologiske årsaken ligger i større speilnevronaktivitet.

Forskjellene mellom mennesker kan ikke bli redusert til kjønn

Menneskets oppførsel er svært ulik og uforutsigbar. Til tross for våre forsøk på finne svar på slike forskjeller, må vi innrømme at heterogenitet er en naturlig karakteristikk for alle mennesker. Til tross for forsøk til å angi forskjeller i oppførselen av hvert kjønn til forskjeller i hjernen, har vi ikke bevist mye.

Virkeligheten er at forskjellene mellom kjønnene er ikke så utnevnt som forskjellene mellom personer. En stor del av disse forskjellene er sikkert på grunn av kultur. Faktisk, kulturelle ideer, som at kvinner er dårlige i matte, kan ha en effekt på forventninger eller vurderingene som vi gjør av våre egne evner.

En leke som hjelper med å løse matte

Det ville ikke vært overraskende om vi fant at forskjellene i oppførsel mellom kjønnene ligger i oppveksten deres. Det er viktig å ikke bli dratt med av tiltrekningen av overraskende data.

I stedet, burde vi tolke informasjon på en nøyaktig måte. Nå må vi slutte å opprettholde overbevisninger og myter som ikke er helt sanne. Kanskje dette er en måte å komme litt nærmere til like muligheter og å la begge kjønnene til å oppnå sitt potensiale.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.