Fakta om forholdet mellom søsken

Søsken er lekekamerater, livvakter, og familie. I denne artikkelen skal vi se nærmere på ulike aspekter ved forholdet mellom søsken.
Fakta om forholdet mellom søsken
Alejandro Sanfeliciano

Skrevet og verifisert av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Det finnes ingen tvil om at søsken spiller en uhyre viktig rolle i våre liv og vår utvikling. Gjennom historien har det eksistert mange legender, sagn og historier om forholdet mellom søsken. Som et eksempel har vi kjærligheten mellom gudene Isis og Osiris fra Egypt. Og hvem kan glemme hvordan Hod ble lurt til å drepe sin bror, Balder? Og hvordan deres bror Hermod var den eneste som var villig til å hente han fra dødsriket, fra den norrøne mytologien?

Uavhengig av om det er via førstehånds erfaring eller ved å observere andre familier, har vi alle sett hvor viktig forholdet mellom søsken virkelig er. Dersom du har søsken vil de til og med ha påvirket din kognitive utvikling.

Foreldre legger som oftest stor vekt på å oppdra og utdanne barna sine. Selv om dette er bra, er det mange foreldre som tror at det er den eneste måten for et barn å lære på. Det de imidlertid ofte ikke ser, er hvor mye søsken kan lære fra hverandre, samt påvirke hverandre, på både positive og negative måter.

I denne artikkelen skal vi snakke om to spesifikke hypoteser. Den første er hypotesen om søsken-kompensasjon, og den andre er hypotesen om fiendtlighet mellom søsken på grunn av favorisering. Begge hypotesene er relatert til hvordan foreldre behandler barna sine.

“Søsken er menneskene vi øver oss på, det er de som lærer oss om rettferdighet og samarbeid og godhet og omsorg, ganske ofte på den harde måten.”

-Pamela Dugdale-

Forholdet mellom søsken, og hvordan de påvirker hverandre har både positive og negative effekter.

Hypoteser om forholdet mellom søsken

Søsken-kompensasjon

Først og fremst er det viktig å avklare at forholdet mellom søsken ikke kan studeres eller undersøkes alene. Det vi mener med dette er at det er meget viktig å ta hensyn til andre variabler som kan påvirke resultatene. Et eksempel på en slik variabel er hvordan foreldre behandler barna sine. Hva skjer hvis foreldrene ikke behandler barna sine som de burde? Kan søsken kompensere for dette underskuddet av kjærlighet gjennom sitt forhold til hverandre?

Denne hypotesen fastslår at søsken kan utvikle nære, varme relasjoner. Som en konsekvens hjelper de hverandre i situasjoner som preges av manglende foreldreomsorg. Med andre ord, kompenserer søsknene for deres mangel på kjærlighet fra foreldrene ved å ta vare på hverandre. På den måten kan de utvikle seg normalt til tross for foreldrenes feil og mangler.

Studier som har undersøkt denne hypotesen har gitt gode resultater. Det kan virke som om det er en invers korrelasjon mellom kvaliteten på foreldre – barn-interaksjoner og kvaliteten på forholdet mellom søsken. Bryant og Crockenberg gjennomførte en studie hvor de fant ut at en mors likegyldighet ovenfor barna sine hadde en korrelasjon med en høy forekomst av prososial atferd fra det eldre søskenet til det yngste.

Disse resultatene får oss til å tro at søsken som ikke får kjærlighet og støtte fra foreldrene sine, støtter og lærer hverandre. Det er imidlertid viktig å være forsiktig når man tolker disse dataene, siden andre studier har gitt ulike resultater. Som vi nevnte ovenfor, er det ikke lett å studere forholdet mellom søsken fordi ingen to tilfeller er like hverandre. Mange forskjellige faktorer utover foreldrenes handlinger spiller en viktig rolle.

“Jeg har to venner. En god og en dårlig. Og så har jeg min bror.”

-Erlend Loe-

Sjalusi kan ofte oppstå mellom søsken.

Fiendtlighet på grunn av favorisering

Foreldrenes atferd kan også føre til fiendtlighet mellom søsken. Det er her denne hypotesen kommer inn i spill. Den refererer til barns oppfatning av hvordan foreldrene behandler dem.

Hypotesen om fiendtlighet mellom søsken på grunn av favorisering argumenterer for at forholdet mellom søsken kan bli fiendtlig dersom en av dem oppfatter at foreldrene deres behandler dem annerledes enn deres andre søsken. Med andre ord, dersom et barn oppfatter at foreldre viser favorisering overfor et annet søsken, vil de automatisk føle sjalusi og misunnelse. Som et resultat vil barnet vise fiendtlig oppførsel mot søskenet.

Hetherington gjennomførte et eksperiment som konkluderte med at når foreldrene er mindre kjærlige mot ett barn, øker sannsynligheten for at forholdet mellom søsken blir aggressivt. Barnet begynner et opprør mot foreldrene sine ved å søke hevn over sine søsken. Det er imidlertid mange flere faktorer som også kan påvirke forholdet mellom søsken.

Alle studier relatert til dette emnet viser nettopp hvor viktig forholdet mellom søsken er for en persons utvikling. Til syvende og sist, er søsknene våre de personene vi alltid kan vende oss til å støtte oss på.

“De sier at uansett hvor gammel du blir, når du er sammen med søsknene dine, går du tilbake til barndommen.”

-Karen White-


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.