Fagofobi: En patologisk frykt for å svelge

Fagofobi innebærer en intens og irrasjonell frykt for å svelge og kvele. Finn ut hva den lidende føler og hva som kan gjøres med det.
Fagofobi: En patologisk frykt for å svelge
Elena Sanz

Skrevet og verifisert av psykologen Elena Sanz.

Siste oppdatering: 28 april, 2023

For de fleste er det å spise en av livets store gleder. Ikke bare liker vi mat, men mye av vår interaksjon og sosiale sammenkomster dreier seg om mat og drikke. Men for noen mennesker er disse øyeblikkene en sann prøvelse og genererer høye nivåer av angst. Det er fordi de lider av en intens frykt for å kveles. Det er kjent som fagofobi.

Denne tilstanden kan påvirke mennesker i alle aldre og forstyrrer deres daglige liv betydelig.

Tenk deg at du ikke kan spise bestemte typer fast føde, føler deg veldig nervøs når det kommer til å drikke vann, eller ikke engang kan svelge ditt eget spytt. Som du kan forestille deg, forårsaker en slik situasjon stort ubehag og krever profesjonell intervensjon hvis den lidende skal gjenopprette livskvaliteten.

mann med fagofobi
Fagfolk behandler fagofobi med psykologisk terapi.

Fagofobi

Vanskeligheter eller manglende evne til å svelge fast og flytende mat kalles dysfagi. I disse tilfellene blir det ekstremt vanskelig å svelge. Dessuten kan pasienter aspirere mat inn i luftrøret, og kan oppleve hoste, kvelning eller oppkast.

Dysfagi er en medisinsk tilstand som vanligvis har en organisk opprinnelse. Dette betyr at det er relatert til fysiske skader, sykdommer eller nevrologiske lidelser. Men i noen tilfeller har disse vanskene en psykisk opprinnelse.

Fagofobi er, som navnet antyder, en fobi. Man opplever en intens, vedvarende og tilsynelatende irrasjonell frykt for å svelge. Den lidende frykter å bli kvalt og føler til og med at halsen smalner. Dette er ikke bare en subjektiv oppfatning. Faktisk kan det være at musklene i området blir anspente på grunn av angsten deres. De opplever også følelsen av å ha en tørr hals.

Dette genererer også en forventningsfrykt. Det fører til bekymring angående måltider og, i mange tilfeller, nektelse av å spise eller drikke.

Årsakene til fagofobi

Fagofobi er en relativt sjelden lidelse. Det anslås å påvirke omtrent én av 500 mennesker. Det er mer vanlig i barndommen. Når det er sagt, kan det også forekomme hos voksne med ekstreme problemer med svelgekontroll. Men hvis det ikke er noen fysisk årsak som kan forklare denne intense frykten, hvorfor oppstår det?

I de fleste tilfeller er det relatert til en tidligere episode der personen ble kvalt, inhalerte mat, kastet opp eller hadde en type traumatisk opplevelse relatert til svelging. Det kan også være forårsaket av den lidende som er vitne til en annen person som opplever det eller hører om en episode av denne art.

Derfor forbinder den lidende øyeblikket med å spise mat eller væske med følelser av stress, spenning og frykt. Dessuten opplever de frykt og stor angst i møte med muligheten for at det skal skje igjen.

Når det gjelder barn, kan foreldrenes overdrevne frykt for kvelning, og deres påfølgende overbeskyttelse, også ha sammenheng. Men i noen tilfeller er det ingen tidligere episode eller klar trigger.

Konsekvensene av fagofobi

Å lide av fagofobi har konsekvenser på fysisk, psykisk og sosialt nivå. De vil avhenge av alvorlighetsgraden av frykten, men som regel er de som følger:

  • På grunn av den lidendes avvisning av å spise eller drikke, kan de lide av underernæring og dehydrering i ulik grad.
  • Det kan være betydelig vekttap.
  • Angst kan gi fysiske og fysiologiske symptomer. For eksempel tørr munn og svelg, muskelspenninger, svette eller takykardi. Disse symptomene har en tendens til å vises tidlig.
  • Den lidende opplever betydelige bekymringer og frykt. De forårsaker angst og ubehag og reduserer selvfølelsen deres.
  • Den lidendes sosiale og relasjonelle plan påvirkes også. For eksempel kan de som lider av fagofobi unngå å spise i nærvær av andre eller bare gjøre det sammen med høyt betrodde personer.
Barn med spiseproblemer
Den vanligste utløseren for dysfagi hos barn er en kvelningsepisode.

Behandling og intervensjon

Livet til den fagofobiske påvirkes på forskjellige måter. I tillegg blir følelsen av velvære redusert av lidelsen. Heldigvis kan samarbeidet med ulike fagpersoner (leger, logopeder, psykologer osv.) hjelpe til med å bli frisk.

Som regel er intervensjoner rettet mot å foreslå stemmeøvelser eller tøying for å forbedre muskelkontroll. Fagfolk kan også anbefale et tilpasset kosthold i de tidlige stadiene, for å hjelpe den lidende gradvis å utvikle seg.

Psykologi søker å jobbe med irrasjonelle tanker og tilby passende avspenningsteknikker. De bruker også strategier for å kontrollere oppmerksomheten. Dette lar den lidende avlede fokuset fra svelgehandlingen, og reduserer dermed angsten.

Når det gjelder barn er samarbeidet mellom foreldrene avgjørende. De må prøve å forbli rolige og ikke overbetone barnets problem, for ikke å forverre sammenhengen mellom måltider og psykisk ubehag.

Selv om hvert tilfelle av fagofobi er forskjellig, er det alltid viktig å søke profesjonell støtte for å overvinne det.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Begotka, A. M., Silverman, A. H., & Goday, P. (2021). A multidisciplinary approach to the management of phagophobia. Children’s Health Care50(2), 192-206.
  • Shan, A., Escribano, E., Goretti, M., Camarneiro, R., Villaseñor, A., & Jiménez, R. (2020). Fagofobia en la infancia y adolescencia: serie de casos en un hospital pediátrico de tercer nivel. En I Congreso Digital Asociación Española de Pediatría.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.