Er du misfornøyd med jobben din? Du er ikke alene

Det er grenser som burde få deg til å reflektere over ideen om å si opp jobben før den påvirker helsen din negativt.
Er du misfornøyd med jobben din? Du er ikke alene
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Å finne en jobb vi liker og som i tillegg tillater oss å tjene penger, er ikke alltid like lett. Vi kan til og med si at kun det å være misfornøyd med jobben din, representerer en grunn som er god nok til å lete etter en ny jobb. Men på grunn av arbeidsmarkedets faktiske kompleksitet, er ikke det enkelt heller. Alt dette er med på å forklare hvorfor arbeidsrelaterte psykiske lidelser er blitt mer vanlige.

Studier som den som ble publisert i Economic Research, minner oss om bevisene for noe som er både logisk og forståelig. En arbeidstakers personlige tilfredsstillelse og velvære forbedrer et selskaps generelle ytelse. Med andre ord, en lykkelig arbeider som har ledere som anerkjenner deres ferdigheter og innsats, representerer menneskelig kapital for et hvert selskap.

Mange selskaper overser sine arbeidere og fokuserer ene og alene på resultatene. Det er økonomiske og produktive enheter som nesten utelukkende er basert på en vertikal, stiv og tradisjonell ledelse som i tillegg mangler emosjonell intelligens. Dersom en ansatt ikke klarer å tilpasse seg til denne rigiditeten, blir han erstattet av en ny ansatt raskere enn du kan si “jobbsøknad”. Dermed resirkuleres arbeidstakere i et stadig mer konkurransefokusert system.

Denne arbeidsdynamikken, der lederne verdsetter produktivitet mye mer enn arbeidernes velferd, og hvor det å bli værene på markedet, verdsettes mer enn evnen til å innovere, forårsaker arbeidsrelaterte psykiske lidelser. Jobben vår er faktisk er den største kilden til stress i livene våre.

Videre minner ulike studier oss også på at arbeidsløshet påvirker vår helse. Det endrer også alle vanene vi har (spising, hvile, fritid, osv.). Hva kan vi gjøre når vi befinner oss i denne veldig vanlige situasjonen?

“Når arbeidet tilfredsstiller deg, er livet en glede, når arbeidet er et ork, er livet slaveri.”

-Maksim Gorkij-

Når du er misfornøyd med jobbe din, vil do også ofte være misfornøyd med livet.

Når du er misfornøyd med jobben din

Å være misfornøyd med jobben din betyr også ofte at du er misfornøyd med livet generelt. Jobbene våre okkuperer en stor del av tiden vår. Jobben vår lager også et bilde som skal gi verdighet til oss. Dermed skaper det faktum at vi våkner hver morgen med vonde følelser over å måtte gå til en jobb som genererer angst, stress, lav motivasjon og ingen tilfredsstillelse, en usunn og til og med farlig psykologisk tilstand.

I 2017 ble det gjennomført en interessant studie i USA. Studien hadde til hensikt å oppdage nivået av personlig tilfredshet blant ansatte i mange selskaper rundt om i landet. Resultatene fra studien var like slående som de var ødeleggende:

 • 75% av arbeidstakere var på utkikk etter nye jobber for å forlate den jobben de allerede hadde.
 • 77% bekreftet at de som er bedre kvalifisert og bidrar mer til selskapet, blir kontinuerlig ignorert.
 • 44% indikerte at de mest kvalifiserte arbeidstakerne aldri blir tatt i betrakting.
 • 55% mente de hadde dårlig lønn, eller fikk mindre enn de fortjente.

Disse dataene illustrerer på en god og korrekt måte hva som skjer på en stor del av arbeidsmarkedet i mange land. Men la oss gå videre ved å se på noen av tingene som kan være årsaken til at du er misfornøyd med jobben din.

Det er mange grunner til hvorfor du er misfornøyd med jobben din.

“Lykkelige mennesker arbeider nå engang best.”

-Hjalmar Helweg-

Grunner til at du er misfornøyd med jobben din

 • Hva du tjener. Lønn er den viktigste årsaken til jobbtilfredshet i dagens samfunn.
 • Jobb-usikkerhet. Usikkerheten om hvorvidt vi får beholde jobbene våre, er en av de største årsakene til stress og nød i befolkningen.
 • Type av yrke. Utover lønn, er typen av arbeid vi gjør utvilsomt en stor kilde til stress. Kanskje er arbeidet langt under utdanningsnivået ditt. Vi kan føle at vi ikke får anerkjennelsen vi fortjener. Det kan være rutine. Det kan utsette oss for kompliserte roterende skift som påvirker helsen vår og gjør det umulig å ha noen sosial tilknytning til andre kolleger.
 • Arbeidsmiljø. Dette aspektet er avgjørende for om man føler seg misfornøyd eller fornøyd med jobben sin. Enkelte arbeidsmiljøer er fulle av press og konkurranse, mens andre har giftige medarbeidere, uvennlige ledere, osv.
 • Sjefer med dårlige evner for ledelse. Å styre en organisasjon innebærer å vite hvordan man skal lede. Det innebærer å være dyktig når det gjelder å utnytte folks ferdigheter. Gode ledere oppmuntrer også arbeidere og vet hvordan de skal innovere. De skaper produktive miljøer som karakteriseres av respekt. Dersom dette ikke er tilfellet i et selskap, kan mange av de ansatte føle seg misfornøyde.

Hva du kan gjøre dersom du er misfornøyd med jobben din

Når du føler deg misfornøyd med jobben din, finnes det to alternativer. Du kan enten si opp jobben eller bli vant til ideen om å tilpasse deg et utakknemlig yrke i bytte mot lønn.

Nå, om vi velger det første alternativet eller andre, finnes det også alltid et tredje alternativ du bør tenke over: Ulike strategier som kan forbedre situasjonen din så mye som mulig. Slike strategier inkluderer:

 • Å bygge relasjoner til personer i organisasjonen som gir deg positivitet, fellesskap, motivasjon og god energi. Unngå folk som smitter deg med deres dårlige humør og negativitet.
 • Å finne ut om det er andre stillinger tilgjengelig.
 • Dersom du har en sjef, en leder eller en annen person over deg som er giftig og uvennlig, bør du alltid holde så stor avstand som mulig. Å følge ordre som nedsetter deg eller som går imot dine verdier er farlig for din fysiske og psykiske integritet.
 • Det er også viktig å vite hvordan du kan koble av helt når du er ferdig på jobben og går hjem for dagen. Unngå å ta presset og bekymringene med deg hjem.

“Kunsten å hvile ut er en del av arbeidets rutine.”

-John Steinbeck-

Det er ulike strategier du kan prøve for å forbedre arbeids situasjonen din.

Ikke ignorer røde flagg

Til slutt, bør du også vurdere visse røde flagg. Det er grenser som burde få deg til å reflektere over ideen om å si opp jobben før den påvirker helsen din negativt. Hvis arbeidsplassen din, sjefen din eller lederen din ikke tar anstrengelsen din i betrakting, ikke gir deg en rettferdig lønn, opprettholder et giftig og nedsettende arbeidsmiljø, og du allerede kan se at jobben påvirker alle delene av livet ditt, er det absolutt best å lete etter en annen jobb.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.