Enkoprese: Symptomer, årsaker og behandling

Enkoprese er av de to «eliminasjonsforstyrrelsene», sammen med enurese. Det påvirker barn i alderen 4 til 9 år, og kan være utrolig vanskelig for dem. I denne artikkelen vil vi fortelle deg hva det er, hva som forårsaker det, og hvordan det behandles.
Enkoprese: Symptomer, årsaker og behandling

Siste oppdatering: 28 november, 2019

Enkoprese er en av de to såkalte eliminasjonsforstyrrelsene, sammen med enurese (sængevæting). De innebærer manglende evne til å holde tilbake avføring og urin i en alder hvor et barn skal kunne gjøre det.

Nærmere bestemt er enkoprese et barns manglende evne til å kontrollere avføringen sin. Enurese innebærer en manglende evne til å holde tilbake urin. I begge tilfellene kan dette være svært problematisk når det skjer på upraktiske steder.

Generelt sett, må de fleste barn ha lært å kontrollere avføringen sin når de er rundt fire år Fra den alderen av, bør de ikke trenge en bleie for å unngå å skitne til klærne sine lenger. Før du diagnostiserer et barn med enkoprese, må du imidlertid utelukke andre medisinske problemer eller stoffer (som for eksempel et avføringsmiddel) som kan forårsake det.

Det finnes faktisk noen medisinske tilstander som kan forårsake en manglende evne til å kontrollere ens avføring. Et eksempel på dette er Hirschsprungs sykdom eller noe enklere som en laktoseintoleranse.

Barn på potte

Enkoprese med eller uten forstoppelse

Ifølge klassifiseringen av tilstanden, finnes det flere typer enkoprese. Disse har mest å gjøre med begrepet kalt “overflow”. Det er en form for enkoprese som involverer forstoppelse eller “overflow-inkonsistens”, og en som ikke involverer inkontinens.

Når det gjelder denne eliminasjonsforstyrrelsen, er det ekstremt viktig å ta barnet ditt med til legen og å ta en titt på sykehistorien deres. Disse to typene kan nemlig ikke behandles på samme måte.

Retentiv enkoprese (med forstoppelse)

Primær enkoprese innebærer vanligvis en veldig uorganisert toalett-timeplan. Det betyr at det vil være mange tilfeller av avføring i klærne. En annen mulighet er at et barn faktisk får til å gå på do hver dag, men ikke kan bortvise all avføring.

Her er medisinske undersøkelser viktige fordi legen vil kunne se om dette er problemet gjennom røntgenbilder. Mange studier oppgir at retentiv enkoprese er forårsaket av fysiologiske forandringer. Omtrent 80 % av alle enkoprese-tilfellene er retentive.

Ikke-retentiv enkoprese (ingen forstoppelse)

Årsakene til enkoprese uten “overflow-inkonsistens” har en tendens til å gjøre med dårlig pottetrening, stress i et barns omgivelser eller i familien, eller opposisjonell atferd. Når det gjelder denne versjonen av tilstanden, må du utelukke andre ting som for eksempel psykiske og antisosiale lidelser.

Ifølge DSM-5 er det best å la barnet ditt få en psykiatrisk evaluering. På denne måten kan man utforske andre muligheter som opposisjons- eller trassforstyrrelse (ODD, oppositional defiant disorder) og andre atferds-, humør- eller psykotiske lidelser. Hvis barnet ditt for eksempel går gjennom depresjon, kan enkoprese faktisk være et symptom.

Primær og sekundær enkoprese

En annen ting du må huske på når enkoprese skal diagnostiseres, er om barnets mangel på kontroll over avføringene er kontinuerlig eller ikke. Noen barn har nemlig ingen kontroll over avføringen i det hele tatt. Andre kan imidlertid ha det i en periode, kanskje et år, og så få problemer igjen.

Dette er også viktig fordi årsakene til primær og sekundær enkoprese er forskjellige. Hvis barnet ditt aldri har lært å kontrollere avføringen sin, kan dette være et resultat av en slags tidlig fiksering og derfor et fysiologisk problem.

Det er mange potensielle årsaker til den sekundære typen (når de blir bedre og deretter verre igjen). Noen eksempler er miljøfaktorer, stress på skolen eller hjemme, angst, osv.

Noe annen som er interessant å vite, er at enkoprese, i motsetning til enurese, er vanligere på dagtid enn om natten.

Epidemiologi: Hvem påvirkes hyppigst?

Epidemiologi er i utgangspunktet hvilke grupper som opplever en viss lidelse mest. Når det gjelder enurese hos barn, er det litt variasjon. Etter at barna har blitt 4 år, er det vanligere hos gutter enn hos jenter. Når barnet er 7-8 år, er det imidlertid bare omtrent 1,5 % vanligere hos gutter enn jenter.

Virkningen på barn og voksne

På grunn av forstyrrelsens opprinnelse og tabuet som alltid har vært rundt avføring, kan enkoprese være en ekstremt vanskelig prosess å gjennomgå for et barn. Det kan påvirke både selvtilliten og selvbildet deres fordi det er svært vanskelig å skjule.

Barn går allerede på skolen i den alderen at enkoprese kan dukke opp. Å ha et uhell midt i friminuttet eller å ikke kunne holde seg i timen, kan være svært stressende for barnet.

Det er ikke så enkelt for foreldrene heller, og det kan være en viktig kilde til spenning hjemme. Dette er et stort problem fordi det er et barns tilstand, og de trenger støtte fra foreldrene sine for å få behandling. De trenger at foreldrene deres hjelper dem med å gjøre endringer hjemme.

Etiologi og årsaker

Som ved de fleste tilstander, er det mange forskjellige faktorer i spill ved enkoprese. De kan være både psykologiske og fysiologiske. Det er ingen bevis på at dette er et genetisk problem.

Noen av de viktigste fysiologiske faktorene er ting som kostholdsproblemer, utviklingsproblemer eller manglende evne til å kontrollere tarmbevegelser. Psykologiske årsaker inkluderer ting som distraherbarhet og mangel på oppmerksomhet, samt hyperaktivitet og frykt for å bruke toalettet eller for smertefull avføring.

Noen teorier sier at dette har med læringsproblemer å gjøre. I dette tilfellet vil problemet være at signalene et barns kropp sender dem for å fortelle dem at må gå på toalettet, ikke har blitt betinget som diskriminerende stimuli. Dette betyr at barnet ikke skjønner at de trenger å gå på do, så dermed gjør de ikke det.

Andre teorier sier at retentiv enkoprese har å gjøre med unngåelsesatferd. I utgangspunktet lærer et barn å holde seg som en måte å unngå smerter eller angst på. Dette er faktisk en form for negativ forsterkning som fører til en ond syklus av forstoppelse som kan føre til sekundær enkoprese.

Når det gjelder den ikke-retentive typen, er det noen som mener at det er forårsaket av at barn ikke har lært å gå på do skikkelig. I de fleste tilfeller blir de distrahert og ender opp med å gjøre ifra seg. Problemet her er imidlertid fortsatt kontroll over sfinkter.

Barn hold toalettpapir

Medisinsk og atferdsmessig behandling

Medisinske behandlinger innebærer vanligvis en kombinasjon av avføringsmidler og klyster. Legen kan også anbefale at man endrer kostholdet slik at barnet får i seg mer fiber og væsker. Det er også noe som heter “the Levine Protocol” (1982), som involverer psykopedagogiske faktorer (å vise et barn en tegning av tykktarmen osv.) og belønninger.

Atferdsrelaterte behandlinger har en tendens til å fokusere spesifikt på å lære barn å ha rutinemessige vaner for tarmbevegelser og å omorganisere omgivelsene sine, samt stimuluskontroll og styrking av alternativ atferd. Forskerne Howe og Walker (1992) har også utviklet en metode som bruker operant betinging for å bidra til å løse problemet.

Det er mange forskjellige årsaker til og typer enkoprese. Selv om det kan virke naturlig og enkelt å behandle , har det en tendens til å være veldig ubehagelig for barnet som lider. 

Å bare la dem føle ubehaget når du kan hjelpe dem med å behandle det, er uetisk, og du må tenke gjennom hva enkopresen deres kan fortelle deg. Det kan være et symptom på et annet problem. Dette er grunnen til at både medisinske og psykologiske evalueringer er så viktige når man skal håndtere denne tilstanden.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Bragado, C. (2001). Encopresis. Madrid: Pirámide.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.