En venstrehendt hjerne: Forskjeller og fordeler

I en høyrehendt verden må den venstrehendte hjernen stadig tilpasse seg. Vi snakker om å skape og ta i bruk strategier som kan gi deg større ferdigheter på et psykomotorisk og kognitivt nivå.
En venstrehendt hjerne: Forskjeller og fordeler
María Paula Rojas

Skrevet og verifisert av psykologen María Paula Rojas.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Har du vurdert de vanskene folk som er venstrehendte opplever i en verden som tilsynelatende er designet for høyrehendte? Selv om visse verktøy og gjenstander tar hensyn til venstrehendte, er det ikke alle som har tilgang til dem. Dette betyr at mennesker som har en dominant venstrehånd, en venstrehendt hjerne, må tilpasse seg.

I denne artikkelen ønsker vi å se på hvilke særegenheter en venstrehendt hjerne har utenom dens tilpasningbehov. Vi vil også prøve å forstå hvordan venstrehendte mennesker konfigurerer hjernens aktiviteter og hvordan dette kan endre seg.

Før vi går videre vil vi presisere at det er tatt i betraktning et bredt spekter av faktorer og variabler: fra dens anatomi til dens ytelse i folks daglige liv.

Den venstrehendte hjernen.

Lateralitet i en venstrehendt hjerne

Vi kan si at en venstrehendt person har en tendens til å foretrekke å bruke den venstre siden av kroppen sin. Altså er den venstre siden av kroppen den dominante siden. Derfor prioriterer de å bruke venstre fot, øye, hånd og øre for å utføre aktiviteter. Eksperter kaller dette fenomenet for cerebral lateralitet.

Lateralitet utvikler seg via dine psykomotoriske ferdigheter. Det inkluderer konsepter som utviklingen av kroppsskjemaet, muskelutvikling for å utføre aktiviteter samt den nødvendige balansen som trengs for å fullføre dem.

Derfor, i kroppen til en venstrehendt person, er prosessen for psykomotorikk forskjellig fra den for høyrehendte. Venstrehendte personer styrker og gir preferanse til den venstre siden av kroppen sin.

Når det gjelder cerebral lateralitet er prosessen annerledes. For å forklare dette punktet er det viktig å tydeliggjøre de ulike preferansene til de to hjernehalvdelene.

Den venstre hjernehalvdelen har større kontroll over funksjoner knyttet til språk samt sekvensiell informasjonsbehandling. Den høyre hjernehalvdelen vil derimot vanligvis ha kontroll over aktiviteter relatert til spatiale evner og kroppsinformasjon.

Derfor har lateralitet i en venstrehendt hjerne vanligvis den samme organiseringen, men samtidig vil funksjonaliteten ofte være forskjellig. Med andre ord, måten kroppen blir stimulert på betyr at distribusjonen av kroppsskjema, muskelutvikling og balanse blir stimulert på en annerledes måte.

Hjernen prioriterer områder i den høyre hjernehalvdelen, uten å glemme den venstre halvdelen.

I den forstand er det viktig å påpeke at den fullstendige definisjonen av hjernens lateralitet sammenfaller med en periode med tilegnelsen av flere ferdigheter – ferdigheter som er nødvendige for skolegang og utdanning. Dette faktum kan ha videre innvirkning på utviklingen av disse ferdighetene.

Skoleferdigheter hos venstrehendte

Lateralitet er når du foretrekker å bruke en hånd til skoleaktiviteter, som for eksempel skriving. Med denne læringsprosessen lager hjernen sensitivitetsnettverk og motoriske kontrollnettverk i områdene som er involvert i skriving.

I en venstrehendt hjerne, selv om disse nettverkene er tilstrekkelig utviklet, kan denne prosessen støte på vanskeligheter. Dette skyldes til dels måten de skriver på. Når du skriver med venstre hånd er det vanskelig å se hva som faktisk foregår, på det motoriske nivået, fordi hånden din vil være i veien.

På grunn av dette er venstrehendte personer utsatt for å begå et høyere antall feil under læringsprosessen. Det skaper også andre problemer, som for eksempel flekker av blekk på hånden og blekk smurt utover skriften.

I tillegg til dette har eksperter også lagt merke til et par problemer når det gjelder lesing. Dette skyldes hjernens medfødte tendens hos venstrehendte personer til å ønske å lese en tekst fra høyre til venstre i motsetning til å lese fra venstre til høyre som er standard i de fleste land (visse unntak, som Japan).

Dette skaper utfordringer i organiseringen av prediktiv lesing og kan skape en potensiell forsinkelse i tilegnelsen av denne ferdigheten.

En annen utfordring i skolesammenheng er den utmattelsen venstrehendte kan oppleve når de utfører aktiviteter som krever bruk av blyanter og papir, eller manuelle aktiviteter som å klippe.

De har en tendens til å bruke lengre tid på å utvikle disse ferdighetene siden de må utvise større forsiktighet når de beregner retningen på håndbevegelsene. De må også være mer forsiktige med å ikke få blekkflekker eller å dra blyet utover arbeidet sitt.

Har en venstrehendt hjerne fordeler når det gjelder kreativitet?

Blant de egenskapene som tilskrives til den venstre hjernehalvdelen kan vi finne:

  • Romlige og visuelle ferdigheter
  • Kreativitet
  • Evnen til å syntetisere
  • Kunstnerisk talent

Eksperter mener derfor at “en venstrehendt hjerne” er mer følsom, kreativ og fantasifull. Dette skyldes stimuleringen av denne hjernehalvdelen under dens utvikling, noe som kan vektlegge denne egenskapen.

Som en konsekvens av dette vil venstrehendte personers hjerne gjøre det enklere for dem å utvikle egenskaper innen oppgaver som krever større kreativitet. Kunst er et godt eksempel på dette, og noen av de mest anerkjente kunstnerne gjennom tidene, som Leonardo DaVinci, Raphael eller Michelangelo, var alle venstrehendte.

Allikevel er det viktig å tydeliggjøre at det faktum at du er høyrehendt ikke betyr at du ikke kan utvikle denne evnen. Det betyr ganske enkelt at en venstrehendt hjerne, på grunn av konstant stimulering, kan ha visse fordeler når det gjelder utviklingen av området som er ansvarlig for slike evner.

Psykologiske egenskaper i en venstrehendt hjerne

Funksjonell bildediagnostikk har avslørt at størrelsen på corpus callosum i venstrehendte individer er større enn hos høyrehendte. De forklarer dette med at hjernen til en venstrehendt person må generere flere interhemsikfæriske forbindelser for å integrere informasjon på korrekt måte. Det samme gjelder utviklingen av aktiviteter og ferdigheter.

I tillegg til dette har eksperter funnet at sansen for retning og rotasjon også er forskjellig i en venstrehendt hjerne. Under aktiviteter der du må rotere noe, roterer du det med klokken.

Videre er måten den behandler grafisk informasjon på fra høyre mot venstre. Dette vil gi en person fordeler når det kommer til å abstrahere tredimensjonale objekter lettere. Videre vil de også utvikle mer presise visuospatiale evner.

En annen egenskap vi kan finne hos personer som har en mer dominant høyre hjernehalvdel, har å gjøre med hvordan de tilegner seg kunnskap om omgivelsene sine. De har en tendens til å fokusere på det de ser som en helhet.

Deretter vil de se på de mindre detaljene. Dette gjør det lettere for disse individene å være mer sammenhengende. Samtidig kan dette også la dem finne mer ukonvensjonelle løsninger på hverdagslige problemer.

En venstrehendt hjerne vil ha en dominerende høyre hjernehalvdel.

Fleksibilitet og tilpasning

I mange tilfeller vil personer med en venstrehendt hjerne være under store menger press allerede fra barndommen av. Dette presset kommer fra å måtte tilpasse seg til en verden som er laget for høyrehendte mennesker.

Som en bivirkning kan dette presset føre til at venstrehendte personer har bedre psykometriske ferdigheter. Det kan også forbedre interhemiskfæriske forbindelser samt gjøre behandlingen og lagringen av ny informasjon lettere.

Denne evnen til å tilpasse seg øker også fleksibiliteten, og da spesielt den kognitive fleksibiliteten. Dette gjør dem mer kompetente når det kommer til å utføre oppgaver som er relatert til multitasking og det å være innovativ. De kan være meget godt egnet til å finne adaptive løsninger til stadige endringer.

Konklusjon

For å oppsummere er det viktig å forstå at venstrehendte personer lever i en verden som er designet for og beregnet på høyrehendte mennesker. Derfor er det ofte de venstrehendte som må tilpasse seg. Dette får en venstrehendt hjerne til å trene seg opp og skape strategier som kan gi den en kognitiv fordel i visse situasjoner.

Selv om det er noen vanskeligheter med å tilegne seg kunnskap på områder som lesing og skriving klarer de vanligvis å finne en løsning på problemet samt lære i samme tempo som høyrehendte med disse strategiene.

På samme måte vil de kreative fordelene deres, som de har på grunn av en nesten konstant stimulering av den høyre hjernehalvdelen, gjøre det enklere for dem å finne alternative løsninger på ulike problemer.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Andrade-Valbuena, L. P. (2016). Diferencias en flexibilidad cognitiva entre zurdos y diestros manuales. Recuperado de https://reunir.unir.net/handle/123456789/4573
  • Pérez, J. A. P. (2009). Cerebro Derecho, Cerebro Izquierdo. Implicaciones Neuropsicológicas de las Asimetrías Hemisféricas en el Contexto Escolar. Psicología educativa, 15(1), 5-12.
  • Taco, C. L. A. (2014). Lateralidad zurda, un problema y una solución. Alétheia, 2(1), 29-38. https://doi.org/10.33539/aletheia.2014.n2.1089

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.