Lykke ligger i din venstre hjernehalvdel

Uansett hvor en bestemt prosess, kvalitet eller kompetanse ligger, er det et aspekt vi alltid må huske på. Ingen andre enn deg selv kan endre eller optimalisere din mentale aktivitet.
Lykke ligger i din venstre hjernehalvdel
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

I motsetning til populær tro, er ikke våre emosjoner og følelser bosatt i hjertet vårt, men i hjernen vår. Studier gjort i nyere tid viser at en stor del av vår lykke ligger i venstre hjernehalvdel. Hver gang vi føler oss begeistret, fulle av energi, positive og håpefulle, er det vår venstre prefrontale cortex som viser mest nevral aktivitet.

Dette er veldig interessant. Daniel Goleman snakket om dette i en artikkel i New York Times. Han forklarte at disipliner som psykologi, sammen med buddhisme og åndelighet jobber sammen for å finne svar på mange av spørsmålene vi har som mennesker, om mennesker.

I mai i 2000 ble det holdt et gledelig og produktivt møte. Dalai Lama møtte datidens beste psykologer og nevrologer. De hadde ett formål i tankene. Det var et vanskelig, men praktisk formål: å vite hvordan buddhismen håndterte negative emosjoner. De ønsket også å finne ut hva som skjedde i en persons hjerne da de mediterte og fokuserte på godhet, altruisme og lykke.

De holdt møter i fem dager i Dharamshala, i India. Dette skulle vise seg å være et veldig produktivt møte for en av forskerne, nemlig Dr. Richard Davidson, lederen av Affective Neuroscience Laboratory ved University of Wisconsin. Han har også skrevet boken The Emotional Life of Your Brain. Han dro fra dette møtet med en hypotese:

“Ny forskning har vist at når vi viser empati, aktiverer hjernen mange av de samme nettverkene som aktiveres når vi opplever smerte, fysisk eller på annen måte.”

-Dr. Richard Davidson-

Vi snakker om følelser som kommer fra hjerte, men forskere mener at lykke ligger i din venstre hjernehalvdel.

Lykke ligger i din venstre hjernehalvdel

Dr. Davidson er kjent for sin forskning på affektiv nevrovitenskap. Han gjentar en bestemt setning i hver eneste konferanse han holder: nøkkelen til å ha et sunt liv, er å ha et sunt sinn. I dag leder han Center for Healthy Minds, på samme universitet.

I 2008 fokuserte han en av sine studier mot å demonstrere forholdet mellom nevroplastisitet og meditasjonsteknikker. Han ønsket å se om personer som har praktisert meditasjonsteknikker i store deler av livene sine, hadde større elektrisk aktivitet og bedre konsentrasjon.

“Meditasjon gir deg muligheten til å pause, observere hvor lett sinnet kan overdrive alvoret av et tilbakeslag, og motstå å bli trukket ned i avgrunnen.”

-Dr. Richard Davidson-

Vi kan også finne noen av hans mest interessante teorier i boken hans The Emotional Life of Your Brain. Den ble utgitt i 2012. I denne boken, avslører han at lykke ligger i den venstre hjernehalvdelen. La oss dykke dypere ned i denne ideen.

Pannelappen og våre emosjoner

Det er gjort mange studier på massen av billioner av nevroner som ligger inne i hodeskallen vår. Å si at lykke ligger i vår venstre hjernehalvdel, er en måte å uttrykke hvordan våre positive emosjoner også har utviklet seg over tid.

 • For eksempel antok folk inntil nylig, at følelser og emosjoner var plassert i det mest primitive området av hjernen, noen ganger kjent som reptilhjernen. Det er her vi kan finne de eldste strukturene, som for eksempel det limbiske systemet. Det limbiske systemet regulerer de autonome prosessene som åndedrett og blodtrykk. Det har også en betydning for emosjonelle reaksjoner som frykt og sinne.
 • Men nevrovitenskapen gjorde en ny oppdagelse for mer enn 30 år siden. Vi vet allerede at emosjoner ikke er utelukkende plassert i det limbiske systemet. Faktisk er denne strukturen direkte forbundet med pannelappen, en struktur som er involvert i mer komplekse tankeprosesser.
lykke ligger i strukturer av hjernen som håndterer komplekse tankeprosesser.

Vonde følelser, stress og angst er plassert i høyre hjernehalvdel

Dr. Richard Davidson hadde allerede dette i tankene. Han visste allerede om det eksisterende forholdet mellom det limbiske systemet og pannelappen. Men etter mange års forskning og noen MR-tester, var det noe som fanget hans oppmerksomhet:

 • De funksjonelle bildene viste at når vi føler angst, stress eller depresjon, er de mest aktive områdene i hjernen kretsene som konvergerer i amygdala, så vel som i høyre prefrontale cortex.
 • Den høyre prefrontale cortex er relatert til ekstrem årvåkenhet, en tilstand som oppstår når vi er utsatt for høye nivåer av stress.

Den venstre hjernehalvdelen og positive emosjoner

Lykke ligger i den venstre hjernehalvdelen, eller mer spesifikt i venstre del av pannelappen. Når vi føler oss rolige, optimistiske, avslappet og håpefulle, begynner den høyre delen av pannelappen å vise mindre aktivitet på grunn av den intense nevronaktiviteten som skjer på motsatt side. Dette er et svært viktig og slående faktum som nevrovitenskapen har validert.

“Det fantastiske faktum er at gjennom mental aktivitet alene kan vi med vilje forandre våre egne hjerner.”

-Dr. Richard Davidson-

Hvis lykke ligger i venstre hjernehalvdel, hvordan kan vi stimulere dette området?

Dr. Davidson har etablert at for å kunne endre hjerneaktiviteten, er det beste vi kan gjøre å forbedre våre tanker og generelle mentale aktivitet. Dette er noe som kognitiv-atferdsmessig tilnærming støtter, da dette ofte brukes for å behandle angst, depresjon, fobier og stress.

På samme måte, hvis lykke ligger i venstre hjernehalvdel, og du vil “pasifisere” hyperaktiviteten i din høyre pannelapp, anbefaler vi at du øver disse dimensjonene:

 • Meditasjon.
 • Vennlighet.
 • Altruisme.
 • Gi deg selv tid til å hvile.
 • Dyrk vennskap.
 • Hold et mål i tankene dine (vær motivert).
 • Vær entusiastisk.
 • Vær positiv og håpefull.
Når lykke ligger i venstre hjernehalvdel, kan vi gjøre spesifikke ting for å prøve å aktivere dette området.

Uansett hvor en bestemt prosess, kvalitet eller kompetanse ligger, er det et aspekt vi alltid må huske på. Ingen andre enn deg selv kan endre eller optimalisere din mentale aktivitet. Vi bør ønske å leve et lykkeligere, mer fleksibelt og åpent liv. Vi bør gi oss selv muligheten til å avgjøre det autentiske nevrologiske grunnlaget for lykke.

“Som et resultat har naturen gitt menneskehjernen en formbarhet og fleksibilitet som gjør det mulig for den å tilpasse seg utfordringene til verden vi befinner oss i. Hjernen er ikke uendelig eller statisk, men kontinuerlig omstrukturert av livene vi lever.”

-Dr. Richard Davidson-


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.