En reise inn i introspeksjonen

En reise inn i introspeksjonen

Siste oppdatering: 15 september, 2017

Vi lever i en verden som beveger seg i et så hurtig tempo at det fører med seg en følelse av fart og uro som praktisk talt tvinger oss til å fokusere vår oppmerksomhet utover, uten å sette av en liten stund til også å vende blikket innover. Hva avslører egentlig introspeksjonen?

“Dine visjoner vil bli klare bare når du kan se inn i ditt eget hjerte. Den som ser utover, drømmer; den som ser innover, våkner.”
― C.G. Jung

Introspeksjonens språk

Begrepet “introspeksjon” har vært kjerne til mange spørsmål og kontroverser innen feltene filosofi og psykologi. Allerede i det klassiske Hellas, spurte Platon selv:

“Hvorfor skal vi ikke rolig og tålmodig se nærmere på våre egne tanker, og grundig undersøke og se hva dette som er framtredende i oss virkelig er?”

Introspeksjon har noen ganger blitt sammenlignet med persepsjon og hukommelse. Men, hva ligger egentlig i dette begrepet? Introspeksjon er en mental prosess der en person ser innover i seg selv, og gjennom det blir kapabel til å analysere sine egne opplevelser..

Det vil si, de utfører en observasjon av seg selv som legger vekt på deres bevisste prosesser (private momenter, mentale faktum eller fenomenale ting), som kan læres mer om.
Det vil si at introspeksjon faktisk er ens kapasitet til å reflektere over ens indre, reflektere rundt, og å bli bevisst på, ens egen tilstand.

Kjennetegnene på introspeksjon

Introspeksjon vil alltid være subjektivt, siden det er individet selv som er nødt til å observere seg selv, basert på deres egen bedømmelse og persepsjon av virkeligheten.

I denne konteksten, ville det vært fullstendig umulig å tilnærme seg introspeksjon med faglig objektivitet, fordi dette temaet har å gjøre med en selv.

De bærer også til en viss grad preg av en gradvis avsløring, siden det er oss selv vi benytter som analysesubjekt i tillegg til at vi besitter rollen som observatør og etterforsker.

Den introspektive prosessen er kompleks og krever trening om du har lyst til å oppnå gode resultater. Du er også nødt til å ha en god innstilling – en aksepterende og ærlig innstilling – og du må ikke la deg selv bli oppslukt i et nett av selvbedrag.

Å praktisere introspeksjon

Praksisen med introspeksjon begynner med en bevisst handling der du legger merke til og hører på deg selv. 

I enhver situasjon som presenteres for deg eller situasjoner du bli oppslukt i, bør du, i stedet for å ta forhastede avgjørelser, heller stoppe opp et øyeblikk og undersøke din indre tilstand, bli klar over og koble deg sammen med dine følelser.

Når vi tar oss tid til å bli klar over og akseptere vår indre tilstand, kan vi være mer oppmerksom på situasjonen enn det vi kan være hvis vi lar oss rive med av vår første impuls.

Denne kompliserte prosessen lar oss reflektere på et dypere nivå rundt hvem vi er, hvordan vi føler oss og hva vi har lært, i tillegg til muligheten for å bevege seg fremover i vår spirituelle utvikling.

Introspeksjon hjelper deg å skille ut det som er bra for deg, og gir oss de verktøyene som du har bruk for for å endre situasjonene som oppstår til å få det resultatet du ønsker.

Det er veldig viktig å stoppe opp hver dag for å trekke pusten – det spiller ingen rolle hvor du er eller hva du holder på med. Fokuser din oppmerksomhet på deg selv, din tilstedeværelse og essensen av deg, skap en relasjon til stillheten og lær deg å lytte til deg selv. 

Når det er sagt, har introspeksjon både positive og negative sider ved seg, noe som tjener som middel for å forbedre deg selv og ha en god progresjon gjennom livet.

Det er en nyttig metode for å nærme deg din psykiske virkelighet, noe som igjen gir deg grunnlaget til en personlig stabilitet, og tillater en mer innsiktsfull utforskning av hvem du er og dine evner til å gjennomføre endringer.

Introspeksjon hjelper oss ikke bare med å bli bedre kjent med oss selv, men også med å respektere, elske og akseptere oss selv og den måten vi er på. 

Eckhart Tolle hadde noen veldig mektige ord å legge til om dette emnet:

Bilder: Emerald Wake


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.