Dyp hjernestimulering kan forbedre kreativitet

Alle vil gjerne være mer kreative. Det har nylig blitt bevist at denne evnen kan forbedres med dyp hjernestimulering. Fortsett å lese for å lære mer!
Dyp hjernestimulering kan forbedre kreativitet
María Vélez

Skrevet og verifisert av psykologen María Vélez.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Hjernen har vært hovedpersonen de siste tiårene. Akademikere fra hele verden og fra forskjellige fagdisipliner har investert mye tid og penger i å forske på den. Det er ett spesielt tema som har vekket stor interesse blant forskere og offentligheten. I utgangspunkter er de interessert i å finne ut hvordan folk kan få mest mulig ut av evnene sine, hvordan de kan rehabiliteres og til og med hvordan de kan forbedre dem. I denne forstand er dyp hjernestimulering en av de mest innovative teknikkene for å gjennomføre dette.

Denne teknikken induserer elektriske strømmer i hjernen for å endre eller stimulere aktiviteten til bestemte områder. Det er flere typer stimulering, avhengig av invasjonsgraden og typen stimulus. Blant de største har vi:

  • Dyp hjernestimulering (DBS). Denne er ganske inngripende siden pulser eller elektroder blir implantert direkte i et spesifikt område i pasientens kropp eller hjerne. Fagfolk bruker vanligvis denne teknikken i alvorlige tilfeller av Parkinsons eller alvorlig skjelving.
  • Ytre hjernestimulering. Her er de typene hjernestimulering som ikke er invasive og som er et gjennombrudd for vitenskapen.
    • Transkraniell magnetisk stimulering (TMS). Et apparat plasseres i nærheten av personens hodebunn, som genererer magnetiske felt som induserer elektriske strømmer. De strømmene går gjennom skallen og stimulerer målområdet.
    • Transkraniell elektrisk stimulering (TES). Elektroder plasseres i pasientens hodebunn, som slipper ut strømmer med lav amplitude og enten øker eller reduserer aktiviteten til nevroner i en spesifikk del av hjernen. Fagpersoner bruker enten denne strømmen kontinuerlig (tDCS) eller vekselvis (tACS).
En lyspære og mange farger

Kraften til dyp hjernestimulering

Generelt bruker folk hjernestimulering for å kompensere for noen mangler eller dempe lidelser som er relatert til hjerneaktivitet. Med andre ord, lidelsene innebærer vanligvis unormale aktivitetsmønstre, enten på grunn av overflod eller fravær. Du kan si at hjernestimulering er med på å regulere skuddmønstrene til grupper av nevroner i spesifikke områder.

Mange bruker for eksempel transkraniell magnetisk stimulering for å behandle humørlidelser (depresjon, bipolar lidelse), posttraumatisk stress, nevropatiske smerter og til og med stamming.

På samme måte liker fagpersoner å bruke transkraniell likestrømsstimulering (tDCS) for å rehabilitere prosesser som er relatert til kognitive, motoriske og sensoriske evner hos personer med demens eller som har lidd av slag.

Videre gjorde forskere ved universitetet i Sydney en nesten science-fiction-lignende oppdagelse av denne siste hjernestimuleringsteknikken. I studien presenterte de en gruppe mennesker for en oppgave som oppsto av å knytte sammen en gruppe med prikker som var plassert i tre ganger tre ved å bruke fire streker.

Denne øvelsen kan virke enkel. Den utgjør imidlertid store vanskeligheter for folk flest, selv etter å ha gitt dem hint og tilrettelagt noen steg. De innså i utgangspunktet at ingen av deltakerne var i stand til å løse oppgaven.

Etter bare 10 minutters bruk av tDCS, så løste nesten halvparten av dem det uten problemer. De som ikke fikk hjernestimulering klarte ikke å løse problemet.

Derfor spør vi oss selv om det er mulig for denne teknikken å gjøre mer enn å rehabilitere noen endringer. Er den i stand til å styrke menneskelige evner?

En fargeeksplosjon

Dyp hjernestimulering forbedrer også kreativitet

Videre har forskere brukt andre transkranielle elektriske stimuleringsteknikker, for eksempel tACS, som sikter etter å undersøke nevronale svingninger og hjernefunksjoner. De har imidlertid også brukt denne teknikken ved å bruke små bølger på bestemte områder, relatert til motoriske funksjoner, arbeidshukommelse og perseptuelle områder.

Nylig gikk en forskergruppe ved universitetet i North Carolina videre i saken. De undersøkte effekten hjernestimulering på kreativitet. Denne evnen består av å produsere innovative ideer i tillegg til å knytte gamle konsepter til nye. Den har også blitt forbundet med intelligens.

Nordamerikanske forskere gjennomførte kreatitivetstester på en gruppe mennesker før og etter bruk av transkraniell vekselstrømstimulering (tACS). Som et resultat så de at kreativiteten økte med 7,4% ved å øke kraften til alfabølger i pannelappen gjennom transkraniell stimulering.

Hva blir det neste?

Mange forskere fortsetter uten tvil å undersøke bruken av hjernestimulering for å forbedre kognitive ferdigheter. Det kommer sannsynligvis en tid der alle kan forbedre hukommelsen, evnen til å ta beslutninger eller oppmerksomhet gjennom hjernestimulering. Spørsmålet er om det ville vært etisk. Ville det være fornuftig å bruke hjernestimulering bare for å bli mer kreativ?

Det er imidlertid fortsatt en lang vei å gå for å optimalisere resultatene som produseres av denne typen intervensjoner. På den annen side, mens fremskritt er gjort med hensikten om å forbedre visse patologier, så ønsker alle at vitenskapen skal komme videre.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Lustenberger, C., Boyle, M. R., Foulser, A. A., Mellin, J. M. & Fröhlich, F. (2015). Role of Frontal Alpha Oscillations in Creativity. Cortex, 67, 74-82.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.