Å ta beslutninger med mindfulness

Oppdag hvordan du kan forbedre beslutninger med mindfulness i denne artikkelen!
Å ta beslutninger med mindfulness
Marián Carrero Puerto

Skrevet og verifisert av psykologen Marián Carrero Puerto.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Nyere forskning om problemløsing med mindfulness, eller oppmerksomt nærvær, fant at denne praksisen kan ha en positiv innflytelse på beslutningen vår. Hvorfor? Fordi mindfulness lar deg rette oppmerksomheten mot nuet for å unngå å tenke i “auto-pilot”, noe som uunngåelig vil gi deg fordeler på lang sikt.

“Må dine valg gjenspeile håpene dine, ikke frykten din.”

-Nelson Mandela-

Noen ganger er det vanskelig å ta beslutninger. Det kan være tvil eller frykt som gjør at du vurderer situasjonen din på nytt og tviler på om du bør slutte eller fortsette. Så hvordan vet du at du gjør det rette? Hvordan vet du at du ikke gjør en feil? Mindfulness kan hjelpe deg i denne forbindelsen.

Beslutningsprosesser med mindfulness

Buddhas lære hevder at lidelse stammer fra feil beslutninger gjort i uvitenhet. Det er tydelig at sinnet har sin egen natur, et eget liv. Så for å frigjøre tankene dine fra all lidelse, må du forstå det.

Mindfulness er et av de kraftigste verktøyene som lar deg forstå tankene dine og fokusere oppmerksomheten. Det er en praksis som hjelper deg med å være oppmerksom til enhver tid. Det lærer deg å ta hensyn til hva som skjer, hvordan og hvorfor, og selvfølgelig å fokusere på hvordan du føler deg når det skjer.

Ifølge en studie publisert i tidsskriftet Psychological Science, hjelper 15 minutter meditasjon deg til å ta bedre beslutninger.

Meditasjon.

Mindfulness hjelper deg å gå fra overflaten av sinnet til de dypeste hjørnene. Selv om hodet ditt er fult av tanker vil denne teknikken gjøre det lettere for deg å finne litt ro. Det anbefales derfor å ta beslutninger med mindfulness for å få et tydeligere bilde av hva du bør gjøre, hva du er i stand til å gjøre, og hvordan du kan handle deretter. Det er selvfølgelig ikke lett å være bevisst hele tiden, men du lærer hva som fungerer best for deg med litt øvelse.

Oppmerksom pusting hjelper deg å lære å ta hensyn og akseptere alt som dukker opp i tankene dine; ingen dømming, ingen tanker og ingen vold. Det å praktisere mindfulness er ikke forskjellig fra noen annen aktivitet eller ferdighet du har lært før, som for eksempel matlaging, turgåing, lesing eller spilling. Jo mer du øver på det, jo dyktigere blir du på det. Og litt etter litt vil de bevisste øyeblikkene vare lenger til de blir bevisste dager, bevisste uker, bevisste år …

Avgjørelsene du tar definerer deg

Beslutningsprosesser har fire stadier, og hver og en av dem kan dra nytte av mindfulness.

Identifiser beslutningen som skal tas

Med mindfulness kan du bli mer proaktiv ved å identifisere øyeblikket du burde eller ikke burde ta en beslutning. Dette er mulig når du har en god ide om hva dine mål og muligheter er, når du unngår motstand mot et engasjement som oppstår på grunn av tidligere dårlige beslutninger, og når du gjenkjenner beslutningens etiske dimensjon.

Noen studier peker på at mennesker som praktiserer mindfulness også er mer bevisste på sine etiske prinsipper. Så, beslutningstaking med mindfulness er tett knyttet til dine egne verdier. Tvert imot, kan folk som ikke kan knytte beslutningene sine til sine mål og hovedverdier oppleve at valget deres ikke leder dem dit de vil.

Å ta beslutninger med mindfulness: Samle inn informasjon

Denne fasen innebærer å forske og samle all tilgjengelig informasjon for å ta riktig beslutning. To viktige aspekter ved dette stadiet er mengden og kvaliteten på informasjonen. Forskere fant at hvis du praktiserer mindfulness, kan du utvikle større toleranse for usikkerhet, noe som gjør deg mer fast bestemt på å ta beslutninger, selv uten å vite alle variabler.

Derfor er beslutningstaking med mindfulness måten å gjenkjenne kunnskapens grenser og omfanget av usikre situasjoner på.

“Hvert øyeblikk er et beslutningsøyeblikk, og hvert øyeblikk vender oss ubønnhørlig i retning av resten av livet.”

-Mary Balogh-

Mann som tømmer tankene med mindfulness.

Å nå en konklusjon

På den annen side hjelper mindfulness deg også med å evaluere og kvantifisere avviket mellom intuisjon og den systematiske analysen du gjør før du tar en beslutning. Dette innebærer å ta et skritt tilbake fra tankene og følelsene dine for å ha et bredere perspektiv, å vite hva som er relevant eller ikke, og å være mindre tilbøyelig til å tro på stereotyper.

Å nå en konklusjon betyr å ta grep. Noen studier viser at personer som utøver mindfulness har mindre sannsynlighet for å bli offer for fenomenet “bare snakk og ingen handling”. Dermed reduserer mindfulness kognitiv ufleksibilitet, som er tendensen til å ta beslutninger basert på automatiske tankemønstre.

Å ta beslutninger med mindfulness: Å lære av tilbakemeldinger

Denne siste fasen er utrolig viktig i beslutningsprosessen. Det kan til tider være vanskelig å godta feilene du gjør. Mindfulness hjelper deg imidlertid med dette ved å få deg til å redusere dine defensive svar, noe som betyr at du vil være mer åpen for negative tilbakemeldinger. Du vil være modigere og smidigere.

Derfor er det mer sannsynlig at mennesker som praktiserer mindfulness lærer av tidligere erfaringer. I tillegg er det lettere å gi slipp på egoet ditt når du er mer åpen for negative tilbakemeldinger.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.