DISC-verktøy: Hva har Wonder Woman å gjøre med personlighetsstudiet?

I begynnelsen av forrige århundre lagde Dr. William Moulton Marston en teori over sitt DISC-verktøy, evaluering for oppførsel. Dette brukte han til studiet av personlighet.
DISC-verktøy: Hva har Wonder Woman å gjøre med personlighetsstudiet?

Siste oppdatering: 30 april, 2019

Dr. William Moulton Marston definerte fire personlighetstrekk som tilsammen utgjør DISC-verktøy: Dominans (D), Innflytelse (I), Stabilitet (S) og Samvittighet (C).

Rundt år 400 f.Kr. utviklet Hippokrates teorien om de fire humørene. I henhold til dette måtte de fire menneskelige kroppsvæsker (blod, slim, gul galle og svart galle) alltid være balansert. Imidlertid dominerer en av dem alltid i hver enkelt person, noe som resulterer i et visst temperament: sangvinsk, flegmatisk, kolerisk eller melankolsk.

Ca. 1500 år senere var den åttende utgaven av All Stars Comics til salgs. Den inneholdt en ny superhelt som het Wonder Woman. Hun var en av de første og utvilsomt mest populære superheltene. Skaperen, Charles Moulton, signerte skriptet som manusforfatter. Men hva har dette å gjøre med Hippokrates sin teori?

En psykolog interessert i “vanlige mennesker”

Det er lett å svare på: Charles Moulton var intet mindre enn forfatternavnet til William Moulton Marston, tidligere psykologiprofessor ved American University og oppfinner av polygrafen.

DISC-verktøy var det første personlighetsverktøyet i den moderne æra basert på de fire kardinalpunktene for menneskelig atferd, som i Hippokrates sin teori. Disse punktene representerer fire ekstreme personligheter. De ulike mulige kombinasjonene av disse personlighetstrekkene definerer DISC-profilen til hver enkelt person.

Modell av DISC-verktøy

Verktøyets navn kommer fra forkortelsene til disse personlighetene, som vi nevnte tidligere: Dominans (D), Innflytelse (I), Stabilitet (S) og Samvittighet (C).

Professor Marston var ikke så interessert i å studere psykiske lidelser. Faktisk likte han å studere “vanlige” mennesker. Han fortalte først om sitt DISC-verktøy i sin bok Emotions of Normal People.

Hva betyr DISC-akronymet?

Men hva er den virkelige betydningen av DISC-akronymet? DISC-modellen tar hensyn til to akser: hvordan man oppfatter seg selv med hensyn til ens sosiale miljø og om man oppfatter dette miljøet som gunstig eller antagonistisk.

Her er de fire personlighetstrekkene til DISC-verktøy:

  • Dominans: Du anser deg som overordnet ditt miljø, som du anser antagonistisk. Derfor fokuserer du på å utøve din makt. Dette personlighetstrekket dominerer i faste og selvsikre mennesker som fokuserer på å nå sine mål.
  • Innflytelse: Du betrakter deg selv bedre enn miljøet ditt. Imidlertid anser du ditt miljø gunstig. Dette personlighetstrekket dominerer i optimistiske, utadvendte og entusiastiske mennesker.
  • Stabilitet: Du betrakter deg selv som for dårlig til et antagonistisk miljø. Du er forpliktet til å “gjøre det rette”. Dette personlighetstrekket dominerer i reserverte, forsiktige og analytiske mennesker.
  • Samvittighet: Du anser deg selv underordnet ditt miljø, men du aksepterer denne underlegenheten. Med andre ord anser du ikke at miljøet er antagonistisk. Dette personlighetstrekket dominerer i rolige, ydmyke og tålmodige mennesker.

Gjeldende bruk av DISC-verktøy

Gitt at Marston aldri patenterte eller registrerte varemerket til sitt verktøy er det flere tester som er basert på det. Faktisk er mange av dem kommersielle og brukes av HR-avdelinger. Dette er fordi det å være kjent med søkerens adferdsprofil er viktig for de som er ansvarlige for å ansette nye ansatte.

DISC-modell

I tillegg har rådgivere også mye brukt DISC-verktøy i utdanningsinnstillinger for å forstå studenters reaksjoner og motivasjoner. Takket være anvendelsen av DISC-verktøy er det mulig å utdype vår kunnskap om vår egen oppførsel.

“Ikke vær redd for frykten din. Den er ikke her for å skremme deg. Den er her for å minne deg på at noe er verdt det.”

-C. JoyBell C-


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.