Fire personlighetstyper, ifølge amerikanske forskere

En gruppe amerikanske forskere har argumentert for at det er fire ulike typer personligheter, basert på fem personlighetskarakteristikker.
Fire personlighetstyper, ifølge amerikanske forskere

Siste oppdatering: 07 mars, 2019

Gjennom tidene har mange teoretikere utarbeidet sine egne teorier angående personligheter, hvordan de oppstår og hvordan vi kan kategorisere dem. Nylig har en gruppe forskere fra Northwestern University i USA omhyggelig analysert data. Resultatene deres utfordret de allerede etablerte personlighetsparadigmene. På denne måten oppdaget de fire personlighetstyper.

Denne gruppen sosialpsykologer ønsket å finne ut om det faktisk finnes personlighetstyper. Personlighetstrekk er en annen sak. Personlighetstrekkene “kan måles konsekvent over både tidsperioder og kulturer,” sa Amaral, en av studiets forfattere og professor i kjemisk og biologisk ingeniørvitenskap ved Northwestern’s McCormick School of Engineering.

Disse forskerne gikk gjennom data samlet fra mer enn 1,5 millioner undersøkelser og fant at det er minst fire forskjellige personlighetstyper: gjennomsnittlig, reservert, selvsentrert og rollemodell. Disse fire personlighetstypene er basert på fem grunnleggende personlighetstrekk: nevrotisisme, ekstroversjon, åpenhet, medmenneskelighet og planmessighet. Den nye studien ble publisert i Nature Human Behavior magazine.

Et kontroversielt konsept

William Revelle, professor i psykologi ved Weinberg College of Arts and Sciences og medforfatter av studien, forklarte at “folk har forsøkt å klassifisere personlighetstyper siden Hippokrates tid, men tidligere vitenskapelig litteratur har funnet at det bare er vås.” Dataene fra denne nye studien viser at “det er høyere forekomster av visse personlighetstyper”.

Konseptet personlighetstyper fortsetter å være et kontroversielt tema innenfor psykologi. Dette skyldes de ulike og separate klassifikasjonene som har fått empirisk støtte. De tidligere forsøkene på å definere personlighetstyper som var basert på små forskningsgrupper ga resultater som ofte ikke kunne replikeres.

Personlighetstyper er et kontroversielt konsept.

Personlighetstyper eksisterte bare i selvhjelpslitteratur og hadde ikke noen plass i vitenskapelige tidsskrifter. Nå tror vi dette vil forandre seg, på grunn av denne studien”, sier Amaral.

Fire personlighetstyper: Ett nytt fokus

Den nye studien kombinerte en beregningsmessig alternativ tilnærming med data fra fire spørreskjemaer. Spørreskjemaene ble hentet fra John Johnsons IPIP-NEO. Mer enn 1,5 millioner mennesker deltok i undersøkelsen. MyPersonality-prosjektet og dataene fra BBCs Big Personality hadde henholdsvis 120 og 300 elementer.

Spørreskjemaene, utviklet av forskningsmiljøet, har mellom 44 og 300 spørsmål. Deltakerne besvarte dem frivillig på nettet. Muligheten til å få ny informasjon om egne personligheter er en stor del av det som får dem til å ville svare.

Basert på denne store datainnsamlingen identifiserte forskergruppen fem egenskaper som kan ha en høyere grad av aksept. Disse fem egenskapene er som vi nevnte tidligere: nevrotisisme, ekstroversjon, åpenhet, medmenneskelighet og planmessighet. Etter å ha utviklet nye algoritmer, oppdaget de fire personlighetstyper, eller grupper.

Ulike personlighetstyper

  • Gjennomsnittlig: Gjennomsnittlig er høy i nevrotisisme og ekstroversjon, men også lav i åpenhet. Ifølge forskerne har kvinner tendens til å ha en høyere sannsynlighet for å ha en gjennomsnittlig personlighet.
  • Reservert: Folk med en reservert personlighet er emosjonelt stabile, men ikke veldig høye i nevrotisisme. De er ikke spesielt utadvendte (ekstroversjon), men er medmenneskelige til en viss grad.
  • Rollemodell: Disse menneskene skåret lavt i nevrotisisme og høyt i alle de andre trekkene. Ifølge forskerne er disse menneskene pålitelige og åpne for nye ideer. De er gode på å ta og ha ansvaret for ting. Kvinner har en større sannsynlighet for å tilhøre denne gruppen.
  • Selvsentrert: Selvsentrerte mennesker skårer høyt i ekstroversjon, men under gjennomsnittet i åpenhet, medmenneskelighet og planmessighet.

Personlighetene våre endres gjennom hele livet vårt

Forskerne forklarer også at ettersom folk blir eldre og mer modne, endres personlighetene deres. For eksempel pleier eldre mennesker å ha lavere nevrotisisme, og samtidig høyere planmessighet og medmenneskelighet enn mennesker under 20 år.

“Når vi ser på store grupper av mennesker, er det klart at vi ser visse trender. En slik trend er at noen mennesker kan endre noen av disse egenskapene over tid,” sa Amaral.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.