Det prediktive sinnet: Hjernens kraft til å forutsi fremtiden

Sinnet ditt, tro det eller ei, kommer hele tiden med spådommer. Dette betyr ikke at du er en spåkone. Det betyr at du analyserer fortiden, noe som gjør deg i stand til å forutsi hva som kan skje og dermed bedre tilpasse deg utfordringer og motgang.
Det prediktive sinnet: Hjernens kraft til å forutsi fremtiden

Siste oppdatering: 22 juni, 2022

Det er fascinerende hvordan hjernen din, et halvt kilos masse innelukket i en beinhodeskalle, kan utføre oppgaver så sofistikerte som å “forutsi “fremtiden”. Faktisk bruker du det prediktive sinnet ditt uten å virkelig innse det på daglig basis.

Ingen av oss er superhelter, men vi har ekstraordinære egenskaper. Så mye at mange nevrovitenskapsmenn ofte refererer til hjernen som “en prediktiv maskin”. Dette er fordi vi kommer med spådommer om morgendagen hele tiden selv om vi lever livene våre i nåtiden. Vi gjør det for å overleve, for å tilpasse oss et miljø som alltid er usikkert.

For eksempel, si at du utfører et prosjekt på jobben med kollegene dine. Dere er alle tildelt oppgaver, og hver enkelt må utføre en rekke mål. Men tankene dine er spesielt festet til ett medlem av teamet, siden du vet at de ikke er pålitelige.

Sinnet ditt spår at det er best for deg å være forberedt på sannsynligheten for at de vil mislykkes. Du har ikke en krystallkule, men ditt mentale univers analyserer flere sannsynligheter og variabler for å prøve å forutse hva som vil skje. Ved å ta hensyn til dem kan du handle mer effektivt.

“La aldri fremtiden forstyrre deg. Du vil møte den, hvis du må, med de samme fornuftsvåpen som i dag ruster deg mot nåtiden.”

– Marcus Aurelius –

bilde som representerer det prediktive sinnet
Hjernen tar alltid hensyn til hva som har skjedd før for å forutse hva som kan komme videre.

Det prediktive sinnet

Det prediktive sinnet definerer en type kognisjon som lar deg lage spådommer om fremtiden. Det er ingen fantastisk eller overnaturlig variabel i arbeid her, men sofistikerte analytiske prosesser. Det du gjør er å forutse morgendagen ved å huske tidligere erfaringer. Det er utgangspunktet og variabelen som lar deg forutse hva som kan skje.

Å ta denne virkeligheten i betraktning er nytt for psykologiens verden. Inntil nyli, ble det antatt at vi er bestemt av to tidsmessige øyeblikk: fortiden og nåtiden. Faktisk er vi alle, på en eller annen måte, det som skjedde med oss i går og det vi prøver å gjøre her og nå. Men inntil nå ble hjernens interesse for fremtiden oversett.

Ikke desto mindre er forutsigende erkjennelse en avgjørende prosess for oss, som mennesker, av flere grunner. Vi lever i komplekse miljøer hvor risikoer og utfordringer alltid dukker opp. Vi er tvunget, ikke bare til å tilpasse oss, men til å dra nytte av dem. Å ha et prediktivt sinn gjør det lettere å “gjette” eller “forutsi” hva som kan skje under visse forhold og lar oss ha ett eller flere svar klare.

Hjernen lytter, ser eller føler ikke. Imidlertid gir den kontinuerlige spådommer om hva som kan skje med oss og hvordan vi bør handle.

Hjernen din er ett skritt foran virkeligheten

Når du lytter til en bestemt sang eller et musikkstykke, og uansett grunn stopper, kan du forutsi hvordan det fortsetter. Det er fordi sinnet ditt har et konkret mønster av sekvensen og kan mer eller mindre forestille seg hvordan det vil utvikle seg. Det samme skjer med mange andre virkeligheter eller prosesser.

For eksempel kjøper du gaver til visse mennesker fordi du vet hvordan de vil reagere. Du unngår å kjøre i enkelte områder fordi du regner med at det kan bli for mye trafikk og at det kan være farlig. Faktisk er hjernen din alltid ett skritt foran virkeligheten fordi den har tidligere verdifull informasjon. Informasjon som du trekker slutninger med og forutsier fremtiden med.

Anil Seth er en britisk professor i beregnings- og kognitiv nevrovitenskap ved University of Sussex. Han skrev en ekstremt interessant bok om det prediktive sinnet kalt Being You: A New Science of Consciousness. I den uttaler han at hjernen er et organ innelukket i en “benete beholder”. Det er mørkt der inne og den ser, hører eller føler ikke.

Imidlertid klarer den nesten kontinuerlig å utføre konstante prediktive simuleringer på den ytre verden. Den forteller deg hvem du skal stole på og hvem ikke. Den forteller deg når du skal være forsiktig, hvilke farer du bør bekymre deg for og hvilke planer du skal sette i verk. Dens fremtidsspekulasjoner lar deg bedre overleve.

Det prediktive sinnet og den nevrale maskinen som styrer det

Det kan overraske deg, men din tro er et produkt av ditt prediktive sinn. Disse ideologiske prinsippene du har i hjernen din er ikke annet enn antakelser om hva du tror er sant. Også det du tror kan skje i visse sammenhenger og situasjoner.

Disse tankemønstrene lar deg bevege deg gjennom verden ved å anta at virkeligheten og menneskene som utgjør den er forutsigbare, i det minste til en viss grad. Når det er sagt, som du godt vet, tar du ofte feil, men denne mekanismen er nettopp det som styrer ditt prediktive sinn. På samme måte er din evne til å forutse sannsynligheter styrt av en spesifikk nevrale mekanisme.

Dr. Daniel L. Schacter fra Harvard University forklarte i en undersøkelse at hjernen har et komplekst nettverk av nevroner spesialisert i to spesifikke prosesser. Disse er å analysere fortiden (erfaring) og forutsi fremtiden. Dette nevrale nettverket forbinder med regioner som den mediale tinninglappen, medial prefrontal cortex, lateral temporal cortex og bakre regioner av den mediale og laterale parietale cortex.

Det prediktive sinnet lar deg forberede deg til morgendagen ved å huske gårsdagen.

Nevrale forbindelser til en kvinnes hjerne som symboliserer det prediktive sinnet
Hjernen din gir hele tiden spådommer, men noen ganger feiler den, og disse feilene lar deg fortsette å lære.

Hjernen: et nesten perfekt organ

Imidlertid gjør det prediktive sinnet feil. Hjernen din er faktisk ikke en perfekt maskin, og som enhver sannsynlighetsanalytiker svikter den noen ganger. Det samme gjør for eksempel din tro, forventninger og antakelser. Er dette en dårlig ting? Ikke i det hele tatt, det er tvert imot.

Faktisk kan du lære av resonnementene dine ved å ha feil i gjetningene dine når du forutsier fremtiden. Det er erfaring. Videre gjør det det lettere for deg å lagre flere data slik at du kan gjøre mer effektive slutninger senere. Tross alt har ingen kraften til å alltid og nøyaktig forutsi hva som kommer til å skje.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Seligman ME, Railton P, Baumeister RF, Sripada C. Navigating Into the Future or Driven by the Past. Perspect Psychol Sci. 2013;8(2):119-141. doi:10.1177/1745691612474317
  • Schacter, D., Addis, D. & Buckner, R. Remembering the past to imagine the future: the prospective brain. Nat Rev Neurosci 8657–661 (2007). https://doi.org/10.1038/nrn2213
  • Michael Pollan, How to Change Your Mind: What the New Science of Psychedelics Teaches Us about Consciousness, Dying, Addiction, Depression, and Transcendence (New York: Penguin Press, 2018).

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.