Den polyvagale teorien – hva er den?

I den polyvagale teorien argumenterer Dr. Stephen Porges for at mennesker har et underbevisst skanningssystem som tolker tegn på fare uten at de innser det.
Den polyvagale teorien – hva er den?

Siste oppdatering: 28 januar, 2020

Du er sannsynligvis ikke klar over mange av de ubevisste prosessene som skjer i kroppen og sinnet ditt. Den polyvagale teorien prøver å forklare en av de automatiske prosessene.

Du har sannsynligvis opplevd øyeblikk der du føler at du er i fare, men det er ingen åpenbar grunn til det. Ingen andre rundt deg ser ut til å være plaget av noe spesielt selv om du føler deg truet.

Du leser sosiale tegn av alle slag hver dag. Du plukker ubevisst opp ansiktsuttrykk, kroppsspråk og toner når du samhandler med andre mennesker. Mens kroppen og hjernen din tolker disse tegnene, former tegnene og omgivelsene dine også din selvforståelse.

Informasjonen som kroppen din behandler gjennom disse signalene, forteller deg hvem du kan og ikke kan stole på. Du tolker hvem eller hva som kan være en trussel og reagerer deretter.

En tankefull kvinne

Nevrosepsjon og den polyvagale teorien

Dr. Stephen Porges utviklet den polyvagale teorien, som beskriver prosessen der det biologiske nevrale nettverket er i stand til å lese faretegn i omgivelsene dine som “nevrosepsjon“. Nevrosepsjon er det som får deg til å utforske mennesker omgivelsene dine ufrivillig for å avgjøre om de er trygge eller om de er en trussel.

Dette er en helt ubevisst prosess som skjer i det autonome nervesystemet. Du oppfatter tegnene rundt deg automatisk, akkurat slik som du puster uten noen frivillig innsats.

Å skanne omgivelsene dine

Denne ufrivillige skanningen for potensiell fare skjer helt fra fødselen av. Det er ekstremt viktig for å overleve. Kroppen din er designet for å observere, behandle og respondere på det som skjer rundt deg.

Babyer responderer når de føler fare, sikkerhet eller nærhet til foreldrene. Det skjer fra det øyeblikket du er født, og resten av livet ditt skanner du ubevisst disse tegnene på fare eller sikkerhet.

Tre nivåer av utvikling av respons

Porges beskriver tre evolusjonsstadier innenfor den polyvagale teorien. Teorien argumenterer for at samspillet mellom det sympatiske og parasympatiske nervesystemet ikke bare handler om balanse. Porges mener at et hierarki av responser er en del av det autonome nervesystemet. Han mener at responsene skjer med tre steg:

  • Immobilisering. Dette er det mest grunnleggende trinnet. Immobiliseringsresponsen på tegn på fare involverer vagusnerven. Ryggdelen til nerven reagerer på tegn på ekstrem fare og immobiliserer deg fullstendig. Det er som om det parasympatiske nervesystemet ditt aktiveres i full fart og kroppens respons gjør at du fryser fast.
  • Mobilisering. Denne responsen kommer fra det sympatiske nervesystemet, som er det som hjelper deg under farlige situasjoner. Det er en måte å slå tilbake mot en trussel på.
  • Sosialt engasjement. Dette er det siste trinnet og den siste responsen som mennesker utvikler i hierarkiet. Det reagerer på den ventrale siden av den nedre nerven som er en del av nerven som responderer på sikkerhet- og tilknytningsfølelser. Sosialt engasjement er en prosess som lar deg føle deg forankret i sikkerhet- og fredsfølelser.
Hjernen bygd av blå tannhjul

Konsekvensen av traumer

For mennesker som har opplevd traumer, spesielt når immobilisering var en viktig del av hendelsen, kan evnen deres til å skanne miljøet etter tegn på fare være alvorlig forvrengt.

Ifølge den polyvagale teorien er en av funksjonene til systemet at du ikke havner i en sårbar posisjon igjen. Følgelig handler kroppen din for å unngå det. Som et resultat kan du være mye mer følsom overfor tegnene rundt deg og oppfatte trusler der det ikke er noen.

Mange ustøtende eller godartede tegn kan dermed tolkes som truende av noen som har vært gjennom traumer. En endring i ansiktsuttrykk, tone eller en bestemt type kroppsspråk kan utløse en ubevisst forsvarsrespons.

Vagusnerven og den polyvagale teorien

Vagusnerven din spiller en rolle i mange deler av kroppen din. Den har en betydelig innflytelse på kraniale nerver som regulerer sosialt engasjement gjennom ansiktsuttrykk og vokalisering.

Mennesker lengter etter sikkerhet og stoler på samhandlingene deres med andre mennesker. Vi lærer raskt å tolke tegnene som forteller oss at vi ikke er trygge. Følgelig vil det være lettere for deg å opprette sunne forbindelser av høy kvalitet med andre mennesker.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Clarke, Jodi (2019) Polyvagal Theory and How It Relates to Social Cues. How the Body and Brain Are Impacted by Your Environment. Verywell Mind

  • Porges S. W. (2009). The polyvagal theory: new insights into adaptive reactions of the autonomic nervous system. Cleveland Clinic journal of medicine, 76 Suppl 2(Suppl 2), S86–S90. doi:10.3949/ccjm.76.s2.17

  • Maercker, A., & Hecker, T. (2016). Broadening perspectives on trauma and recovery: a socio-interpersonal view of PTSD. European journal of psychotraumatology, 7, 29303. doi:10.3402/ejpt.v7.29303


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.