Den negative påvirkningen av sosiale medier på spiseforstyrrelser

Sosiale medier har endret livene våre, i de fleste tilfeller på en positiv måte. Det har imidlertid også en negativ side, og hos sårbare mennesker kan det disponere eller forverre noen psykiske lidelser, for eksempel spiseforstyrrelser.
Den negative påvirkningen av sosiale medier på spiseforstyrrelser

Siste oppdatering: 14 august, 2022

For noen år siden kunne ingen ha forestilt seg at sosiale medier skulle bli så viktige som i dag. Faktisk utgjør de nå en del av livene til milliarder av mennesker. De underholder, morer og lærer oss, selv om de også betinger og skader oss. Den negative påvirkningen sosiale medier har på spiseforstyrrelser er et tydelig eksempel.

Svært redigert eller begrenset innhold og bilder deles på denne plattformen, og projiserer en forvrengt idé om virkeligheten. Tonede og slanke silhuetter, jevn og solbrun hud, og et fullstendig fravær av rynker, strekkmerker og cellulitter er noen eksempler på denne fiktive virkeligheten. Videre, gitt den høye eksponeringen av disse nettverkene, mottar vi disse stimuli konstant.

Denne typen innhold, som også ofte retusjeres, kan bidra til en viss usikkerhet. Heldigvis legger de fleste av oss ikke så stor vekt på det. Men for noen som sliter med kroppsbildeproblemer, kan det være en risikofaktor når det kommer til spiseforstyrrelser og psykisk helse generelt.

Bekymret tenåring ser på sosiale nettverk
Sammenligninger på sosiale medier er relatert til kroppsmisnøye.

Prevalens og risikofaktorer knyttet til spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser ble først beskrevet på 1600-tallet. Selv om det ikke var før på 1990-tallet at de første epidemiologiske studiene ble publisert. Globalt har spiseforstyrrelser de siste årene økt fra 3,4 til 7,8 prosent (SingleCare, 2020)

Opprinnelsen til spiseforstyrrelser er multifaktoriell og multikausal, men det er noen vanlige risikofaktorer:

 • Biologisk. De fleste med spiseforstyrrelser er kvinner som begynner å vise symptomer i ungdomsårene.
 • Genetisk. Utførte studier anslår at genetisk disposisjon er en signifikant variabel som favoriserer lider av denne typen lidelse.
 • Psykisk. Personer som tidligere led av affektive lidelser, personlighetsforstyrrelser, tvangslidelser eller impulskontrollforstyrrelser har oftere symptomer på spiseforstyrrelser. Lav selvfølelse, sosial tilbaketrekning, misnøye og perfeksjonisme er hyppige kjennetegn ved mennesker med spiseforstyrrelser.
 • Atferdsmessig. Restriktive dietter, faste, inntak av diuretika eller avføringsmidler, inntak av alkohol eller andre rusmidler, og utøvelse av høyytelsesidretter eller idretter der kroppen spiller en spesiell rolle, disponerer også individer for å utvikle spiseforstyrrelser.
 • Familie. Familiesammenhengen spiller en avgjørende rolle både for utviklingen av spiseforstyrrelser og vedlikeholdet av dem. I ustrukturerte, konfliktfylte, dårlig sammenhengende, overbeskyttende, rigide familier, med en historie med spiseforstyrrelser eller andre psykiske patologier, opptrer denne typen lidelse oftere.
 • Miljømessig og sosiokulturelt. Å leve i det vestlige samfunnet er i seg selv en risikofaktor. Faktisk favoriserer presset fra media og sosiale medier, som vi skal snakke om videre, utvikling av spiseforstyrrelser.

I tillegg må det tas i betraktning at en stressende livshendelse som inntreffer i noen av disse områdene vil øke risikoen for å lide av spiseforstyrrelser. Stress, spesielt når det varer over tid og blir kronisk, er i seg selv en nøkkelfaktor i utvikling av enhver spiseforstyrrelse så vel som mange andre psykiske lidelser.

Påvirkningen av sosiale medier på spiseforstyrrelser

Som vi nevnte tidligere, kan sosiale medier oppmuntre en person til å utvikle en spiseatferdsforstyrrelse.

Det er utført mye forskning på dette emnet. En studie utført av Saunders og Eaton ga spørreskjemaer til 637 unge kvinner som aldri hadde blitt diagnostisert med en spiseforstyrrelse. Forskerne konkluderte med at det var en signifikant sammenheng mellom forbruket av sosiale medier og tilstedeværelsen av kroppsovervåking, sosiale sammenligninger og kroppsmisnøye.

I en annen studie utført av Wilkisch et al., fant de at unge tenåringer med Facebook eller Instagram var mye mer sannsynlig å hoppe over måltider og engasjere seg i streng fysisk aktivitet sammenlignet med andre som ikke brukte disse nettverkene. Andre lignende studier bekreftet også misnøye med kroppsbilde hos personer som brukte sosiale medier.

Skjønnhetsidealene som vi (spesielt jenter og ungdommer) internaliserer blir forsterket av sosiale medier. Faktisk er det som regel de som legger ut meldinger og bilder som følger dette regelverket som får langt bedre mottak enn de som ikke gjør det. Videre utsetter opplasting av personlig innhold til sosiale medier unge kvinner for evaluering som de ofte ikke er forberedt på.

En annen negativ faktor gjelder eksponeringstid. García Puertas gjennomførte en studie der han konkluderte med at mer tid på sosiale medier er relatert til høyere sannsynlighet for spiseforstyrrelser, samt usunn selvfølelse, angst og depresjon. I tillegg, hvis tiden på sosiale medier brukes på å følge helse- og treningskontoer, forsterkes den negative effekten.

Gråtende tenåring med mobiltelefon, som viser negativ innflytelse fra sosiale medier på spiseforstyrrelser.
Personer med lav selvfølelsem er langt mer sårbare for effektene av sammenligninger på sosiale medier

Siste tanker om spiseforstyrrelser og bruk av sosiale medier

Som det fremgår av de nevnte studiene, kan sosiale medier øke risikoen for å lide av spiseforstyrrelser. Dette betyr imidlertid ikke at alle ungdommer som bruker dem står i fare for å utvikle en spiseforstyrrelse.

Alle er forskjellige og vi reagerer ikke alle på samme måte på samme stimuli. En nøytral stimulans for en person kan være en virkelig skjerpende faktor for en annen. Derfor vil de personlige omstendighetene til hver enkelt, kombinert med faktorene som allerede er nevnt, i stor grad avgjøre om noen utvikler en spiseforstyrrelse eller ikke.

Sosiale medier har kun eksistert i relativt kort tid. Det finnes følgelig ingen langtidsstudier av hvordan det kan påvirke oss. Dette er noe som bare vil bli bevist over tid. Når det er sagt, finnes det konkluderende studier på hvordan det påvirker oss på kort og mellomlang sikt. Gitt kompleksiteten ved å leve i det 21. århundre, er det verdt å lære om dette slik at vi kan handle forebyggende.

I mange tilfeller er det uten tvil en hensiktsmessig handling å begrense bruken av sosiale medier. Vi må imidlertid forstå at sosiale medier bare er én faktor og ikke den eneste. Den beste metoden for forebygging er å være tilstede i livene til våre ungdommer. De er individene med størst risiko for å lide av spiseforstyrrelser

God familiekommunikasjon, og å observere om det er endringer i atferd, karakter eller vennskap kan også gi oss mange ledetråder om utviklingen til en lidelse.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • García Puertas, D. (2020). Influencia del uso de Instagram sobre la conducta alimentaria y trastornos emocionales. Revisión sistemática. Revista Española de Comunicación en Salud, Vol. 11(2), 244-254. [fecha de consulta 30 de junio de 2022]. Recuperado de https://e-revistas.uc3m.es/index.php/RECS/article/view/5223
  • González, J., Madrazo, I., Gil, E., Carral, L., Benito, P., Calcedo, G., Gómez, A. (2017). Prevalencia, incidencia y factores de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria en la Comunidad de Cantabria. Revista Médica Valdecilla, Vol. 2(1), 14.20. [fecha de consulta 30 de junio de 2022]. Recuperado de http://www.humv.es/revista-valdecilla/2_1/Trastorno_conducta_alimentaria.pdf
  • Ojeda, A., López, M.P., Jáuregui, I. y Herrero, G. (2021). Uso de redes sociales y riesgo de padecer TCA en jóvenes. JONNPR, Vol.6(10):1289-1307. [fecha de consulta 30 de junio de 2022]. DOI: 10.19230/jonnpr.4322
  • Saunders, J. F., y Eaton, A. A. (2018). Snaps, selfies, and shares: how three popular social media platforms contribute to the sociocultural model of disordered eating among young women. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, Vol. 21(6), 343-354. [fecha de consulta 30 de junio de 2022]. Recuperado de https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29883209/
  • Wilksch, S. M., O’Shea, A., Ho, P., Byrne, S., y Wade, T. D. The relationship between social media use and disordered eating in young adolescents. International Journal of Eating Disorders.2020; 53(1), 96-106. [fecha de consulta 30 de junio de 2022]. Recuperado de https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/eat.23198

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.