De 7 beste sitatene av Karl Popper

De 7 beste sitatene av Karl Popper

Siste oppdatering: 27 juli, 2018

Karl Popper ble født i Wien, Østerrike, i 1902 og døde i London i 1994. Han var vitne til nesten hele det 20. århundre, og var også en av dets store kritikerne. Han var en filosof ved yrke og en lærer etter kall. Han var en av de mest fantastiske moderne tenkerne. Hans sitater er bevis på det.

Popper har blitt kalt den kritisk rasjonalismens far. Han dedikerte sitt liv til å stille spørsmål om moderne fornuft. Noen av hans samtidige ga ham et kallenavn som mesteren av sunn fornuft. Han hedret det kallenavnet.

“Sann uvitenhet er ikke en mangel på kunnskap, men å nekte å skaffe seg det.”

– Karl Popper –

Han snakket ut mot den vitenskapelige metoden, marxisme, antisemittisme, metafysikk og alt som formet tankesfæren i det 20. århundre. Han ble opphøyet i England langt mer enn i sitt hjemland, hvor han ble tildelt tittelen ridder. Her vil vi gi deg noen av Karl Poppers beste sitater, slik at du kan bli kjent med hans tanker litt bedre.

De 7 beste sitatene av Karl Popper

7 sitater av Karl Popper

1. Himmel og helvete

Popper sier: “De som lover oss himmel på jord, produserte aldri noe annet enn et helvete.” Det er en skarp kritikk mot idealisme, med sin iver for total fullkommenhet eller total oppfyllelse.

I samfunnet har søken etter perfekte virkeligheter ført til de mest radikale manifestasjoner av fascisme. I individets liv fører ønsket om det ideelle til frustrasjon. Derfor kan Popper ha rett i å si himmel og helvete er to sider av samme mynt.

2. Endring

Noen ganger tenker vi på verden, virkeligheten og oss selv som om alt var statisk og uendret. Men selv livløse objekter endrer seg alltid. Derfor sa Karl Popper: “Hvis Gud hadde ønsket å plassere alt i universet fra begynnelsen, ville han ha skapt et univers uten forandringer, uten organismer og evolusjon, og uten mennesket og menneskets opplevelse av forandring. Men han synes å ha tenkt at et levende univers med uventede hendelser, selv av Gud selv, ville være mer interessant enn et dødt et.”

Med dette utsagnet minner han oss på at ingenting er det samme fra ett sekund til det neste. At alt er i stadig endring. Derfor er virkeligheten som sådan ubegripelig, og vi ville bare kunne fange øyeblikk eller deler av den.

3. Hvordan resonnement fungerer

For denne wienske filosofen er hovedkvaliteten av fornuft åpenhet. Det er derfor han bekrefter at: “Når jeg snakker om fornuft eller rasjonalisme, snakker jeg om overbevisningen om at vi kan lære gjennom kritikk av våre feil og mistak, spesielt gjennom kritikk fra andre, og til slutt også gjennom selv-kritikk.”

Hvordan resonnement fungerer

Setningen legger vekt på usikkerheten og foranderligheten som går hånd i hånd med fornuften. Han snakker mot å ha absolutte ideer. I stedet oppfordrer han oss til å utforske og søke etter grunnen bak våre tanker.

4. Likhet

Når det gjelder likhet, et problem som var i sentrum av moderne tanke fra det 18. til det 20. århundre, noterer Popper følgende: “… frihet er viktigere enn likhet; at forsøket på å oppnå likhet truer friheten; og at hvis friheten er tapt, vil det ikke engang være likhet blant de ufrie.”

Dette er en av Karl Poppers sitater der han fremhever at frihet har en høyere verdi. At likhet er knyttet til frihet, og frihet vil alltid være avgjørende.

5. Frihet og sikkerhet

Frihet og sikkerhet har alltid et skyv og dra-forhold når vi snakker om makt. Vi diskuterer ofte dikotomien mellom de to. Paradokset er at full frihet setter stabilitet i fare, mens streng sikkerhet reduserer friheten. Et eksempel på sistnevnte er når en regjering gir “portforbud” i fareperioder.

I denne forbindelsen sier Karl Popper: “Vi må planlegge for frihet og ikke bare for sikkerhet, fordi kun frihet kan gjøre sikkerheten sikrere. Med denne avslutter han debatten til fordel for frihet. Han mener at ekte sikkerhet bare kommer med ekte frihet.

Frihet og sikkerhet

6. Uavhengighet

Samfunnets åpenhet er direkte knyttet til fri tanke og moralsk uavhengighet eller autonomi. Disse er Poppers ord om saken: “… det åpne samfunnet er en hvor folk har lært å være i en viss grad kritiske for tabuer, og å ta beslutninger basert på egen intelligens.

Det er interessant å merke seg at Popper ikke absolutt avviser tabuer. Det er derfor han sier at vi skal være kritiske “til en viss grad”. Han var overbevist om at fornuft ikke bør kritisere noe utenfor vitenskap. På den andre siden legger han vekt på ideen om at folk må adlyde sin egen intelligens og ikke en ekstern myndighet.

7. Vitenskap

Denne fantastiske refleksjonen fra Popper peker på hva som gjør vitenskapen forskjellig fra en annen type kunnskap: “Men vitenskap er en av de få menneskelige aktivitetene – kanskje den eneste – der feilene systematisk kritiseres og ganske ofte rettes. Derfor kan vi si at vi i vitenskap ofte lærer av våre feil, og hvorfor vi kan snakke tydelig og fornuftig om å gjøre fremgang der.”

Denne tilnærmingen er veldig interessant. Noen religioner og politikk fremstiller seg som feilfrie. Vitenskapen er overlegen, nettopp fordi den er kritisk, i høy grad, mot seg selv.

Vitenskapen er overlegen

Karl Popper hadde en av de høyeste dydene blant tenkere: han var intellektuelt ærlig. Han viste et genuint ønske om å komme opp med tankegang og ideer som ville gi ham en nøyaktig tilnærming til virkeligheten. Hans innflytelse var bemerkelsesverdig og forlot et varig merke på filosofiens historie.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.