Biografi om Jean Laplanche: Fra filosofi til psykoanalyse

Jean Laplanche skapte, i samarbeid med Jean-Bertrand Pontalis, den mest presise og utfyllende ordboken for psykoanalyse gjennom historien. Videre, oversatte han store deler av Freuds verker til fransk. I tillegg er han også anerkjent som en av de største bidragsyterne til det psykoanalytiske feltet.
Biografi om Jean Laplanche: Fra filosofi til psykoanalyse

Siste oppdatering: 26 desember, 2019

Jean Laplanche var en av de mest anerkjente psykoanalytikerne på 1900-tallet. Navnet hans er ofte assosiert med International Dictionary of Psychoanalasis, som han utviklet i samarbeid med Jean-Bertrand Pontails i 1967. Denne ordboken ble grunnleggende i arbeidet i dette feltet i psykologien. Det er fremdeles en viktig referanse for å forstå Freuds arbeid og hans seneste teorier og ideer.

Jean Laplanche er også kjent for å utvikle en rekke verk som holder seg til de viktigste freudianske konseptene. Men dette hindret han ikke i å videre studere hovedaspektene ved Freuds teorier, særlig teorien om forførelse, så vel som hans eget arbeid innen psykoseksuell utvikling.

“Å si at forførelse er viktig hos barnet er ikke en teori, bare en påstand.”

-Jean Laplanche-

Han publiserte et av hovedverkene sine, kalt New Foundations for Psychoanalysis, i 1987. I denne publikasjonen forsøkte han å isolere psykoanalysen fra andre vitenskaper han var kjent med, ved å analysere flere ulike tolkninger fra forskjellige forfattere. Spesielt skilte han psykoanalysen fra biologi, lingvistikk og antropologi.

Jean Laplance har vært svært viktig for psykoanalysen.

Jean Laplanche: Barndom og ungdomsår

Jean Laplanche ble født i Paris 21. juni i 1924. Faren hans var fra Bourgogne og moren fra Champagne, så det er ingen overraskelse at foreldrene hans jobbet på vingårder og med produksjon av vin. Barndommen hans ble i hovedsak tilbrakt i et landlig miljø i byen Beaune, vin-hovedstaden i Bourgogne.

Fra en tidlig alder ble han medlem i en gruppe for Katolsk Aksjon. Dette var en venstreorientert organisasjon som hadde sosial rettferdighet som hovedmålet sitt. Så, i 1943, under andre verdenskrig, var han også en del av den franske motstandsbevegelsen og reiste fra sted til sted med hemmelige meldinger.

Etter krigens slutt, i 1948, var Laplanche med på å etablere en gruppe kalt Socialisme ou Barbarie, som betyr sosialisme eller barbarisme. Gruppens andre grunnleggere var Cornelius Castoriadis og Claude Lefort. De startet også et tidsskrift under samme navn, der de publiserte radikale kritikker av Stalin og den venstre militærbevegelsens totalitære standpunkt. Han stoppet egentlig aldri å være en politisk militant, og folk husker han ofte på grunna av hans aktive deltagelse i urolighetene i mai 1968 i Frankrike.

En førsteklasses utdannelse

I løpet av 40-årene studerte Jean Laplanche ved École Normale Supérieure, i Paris, Frankrike. Dette var en av de mest prestisjefylte skolene for filosofi. En av klassekameratene hans var Michel Foucault. Han studerte under Gaston Bachelard, Jean Hyppolite og Maurice Merleau-Ponty, og var en utmerket student.

Laplanche oppnådde sin grad i filosofi i 1950. Før dette hadde han imidlertid besøkt Harvard University, i 1946-47. Der studerte han sosiale relasjoner. Her ble han introdusert for og interessert i psykoanalyse. Hans interesse økte og han kontaktet Jacques Lacan, og begynte i behandling hos han. Etter en tid oppmuntret Lacan ham til å studere medisin, og Lapache lyttet til forslaget has.

Senere jobbet Laplanche på flere psykiatriske sykehus i Paris som praktikant, en erfaring som hjalp han med å skrive en avhandling for sin medisinske grad i 1959, med tittelen “Holderlin og spørsmålet om faren”. Han meldte seg også inn i den internasjonale psykoanalytiske foreningen. I 1961 begynte han en jobb som professor ved universitetet Sorbonne.

Jean Laplanche ble først interessert i psykoanalyse under et besøk ved Harvard.

Jean Laplanche laget sin egen vei

Jean Laplanche jobbet med Jacques Lacan da han returnerte til freudiansk tenking. Imidlertid forlot han den lacaniske modellen permanent, i 1964. Etter hans skjønn begynte han og Lacan å returnere til Freud, men endte opp med å bygge opp en ny lacaniansk tilnærming. Med bidrag fra andre psykoanalytikere som fulgte hans tankegang, grunnla han Association Psychanalytique de France.

Senere ble han direktør for senteret for psykoanalytisk og psykopatologisk forskning ved universitetet i Paris.

Hans interesse for psykoanalyse forble intakt, noe som oppmuntret han til å være tro mot Freuds konsepter. Imidlertid sluttet Laplanche aldri å være kritisk til de samme konseptene og begrepene. Faktisk mente han at Freuds fokus var for biologisk.

Etter en tid der han hadde gått bort fra både Freud og Lacan, kom Laplanche med sitt forslag til forførelsesteorien, og sin egen tilnærming til den psykoanalytiske prosessen. Mellom 1970 og 1994 gjennomførte han også en rekke seminarer som er utgitt i en serie verk kalt Problématiques (fransk for problematisk), som også er oversatt til flere språk. Jean Laplanche besøkte også Latin-Amerika ved tre anledninger, og han delte sin ekspertise og lærdom med psykoanalytikerne i regionen.

I 2012, gikk Jean Laplanche bort, og verden måtte ta farvel med en begavet, disiplinert og humoristisk mann. Hans siste dager ble tilbrakt i den samme byen han tilbrakte mesteparten av barndommen sin. Merkelig nok døde han 6. mai, dagen Freud ble født, over 150 år tidligere.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • San Miguel, M. (2004). El psicoanálisis: una teoría sin género. Masculinidad/feminidad en la obra de Sigmund Freud. La revisión de Jean Laplanche. Universidad Pontificia comillas de Madrid. Revista de Psicoanálisis, (6).

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.