9 ekstraordinære sitater fra Jacques Lacan

9 ekstraordinære sitater fra Jacques Lacan
Sergio De Dios González

Vurdert og godkjent av psykologen Sergio De Dios González.

Skrevet av Edith Sánchez

Siste oppdatering: 18 januar, 2023

Mange av sitatene til Jacques Lacan gjenspeiles i teoriene hans. Dette er et av de mest komplekse, dype og interessante perspektivene i det 20. århundret.

Lacan var en fransk lege, psykiater og psykoanalytiker som snudde ryggen til tradisjonell psykoanalyse. Selv om han alltid sa at hans tese var et svar til Sigmund Freud introduserte Lacan nye elementer som teorien om språk og matematikk.

I sin natur er ikke psykoanalyse en doktrine, heller ikke en monolittisk teori. Noen hevder at det finnes like mange tilnærmelser til psykoanalyse som det finnes psykoanalytikere. Uansett har det opp igjennom historien finnes forskjellige skoler innenfor psykoanalyse, som den lacanske.

I dag er fortsatt lacansk psykoanalyse relevant. Den er uten tvil en av de mest kontroversielle i historien. Den er også den mest antydende og beundringsverdige. Antagelig forstår vi den ikke helt enda. Det er allikevel verdt å nevne noen av Lacans teorier som forklarer en del av tankene hans. Her følger noen av dem.

“Som Picasso en gang sa, til de sjokkerte og overraskede samlet rundt han – jeg søker ikke, jeg finner.” 

Jacques Lacan –

1. Sannhet og løgn

Lacan har etterlatt seg tilsynelatende motsigende sitater som det følgende. “Sannheten er feilen som unnslipper vrangforestilling og nås fra en misforståelse.” For denne tenkeren var ikke det som sirkulerer daglig mellom mennesker sannheten. Det er ikke det at alle har lyst til å lure andre, men heller det at de ignorerer deres egen sannhet. Det er derfor de ikke kan uttrykke den.

Jacques Lacan

Det finnes allikevel ganger der sannheten “unnslipper” oss, for å si det sånn. Når vi forsnakker oss, for eksempel. Eller når vi snakker uten å tenke oss om. På overflaten er dette et resultat av en feil som gir grobunn for misforståelser. I virkeligheten er det sannheten som åpenbarer seg trinn for trinn og opplyser situasjonen.

2. Det ubevisste og språk

Jacques Lacan var sterkt påvirket av teorien om språk, hvilket var veldig populær under det 20. århundret. Lacan introduserte rene lingvistiske konsepter til Freuds klassiske psykoanalyse. Et av de viktigste av disse konseptene er: “Strukturen til det ubevisste ligner strukturen i språk.”

I følge Lacan fungerer det ubevisste som om det er et språk. Det betyr at hvis vi skal kjenne til og forstå det er retningslinjene lignende de som brukes når man skal forstå et språk. For eksempel bør drømmer tolkes som metaforer eller metonymier.

3. En av de mest enigmatiske sitatene fra Jacques Lacan

Kjærlighet er det mest tilbakevennende temaet hos Lacan. Hans perspektiv er enigmatisk og fascinerende. En av de mest kjente uttrykkene hans er: “Å elske er å gi hva du ikke har til noen som ikke eksisterer.

Jacques Lacan

For Lacan er kjærlighet, samt mye av det vi kaller “virkeligheten” svært tvetydig. Blant dem som elsker hverandre eksisterer et løfte som ikke kan holdes. At de skal komplementere hverandre og gi hverandre lykke. Selv om dette løftet ikke sies rett ut skinner det i dypet av romantiske forhold. Det er derfor Lacan sier at du gir noe du ikke har.

Samtidig blir ikke den andre personen oppfattet på en reell måte. Den andre personens egenskaper besvarer ubevisst gitte merkelapper. Du elsker egentlig ikke den andre personen, men du elsker bildet du har skapt av dem. Det er derfor han ender sitatet med “som ikke eksisterer”.

4. Kjærlighet og svik overfor en selv

Kjærlighet for Lacan er et type bånd som oppstår fra ord. Hvis det ikke finnes ord er det selve forelskelsen som gjenstår. Det vil si en innbilt fascinasjon. Mens seksuell tiltrekning forvandler den andre til et nytelsesobjekt overgår kjærligheten det. Den snakker til den andre som et vesen, ikke som et objekt.

Å elske er da å være av den andre. Deres feil og svakheter blir aksepterte. Når det overgår den enkle lysten til å bli elsket tilbake blir kjærlighet en aktiv gave. Allikevel har også denne kjærligheten sine grenser, som blir understreket i et annet Jacques Lacan sitat. “Når den elskede går for langt i å forråde seg selv og bevare bedraget av seg selv følger ikke kjærligheten lenger etter.”

Når det finnes kjærlighet elsker man den andres vesen. Det vesenet bedrar seg selv hele tiden, men fortsetter å elske. Allikevel forsvinner følelsen når bedraget når for langt og vesenet i seg selv ødelegges. Med andre ord så slutter du å elske de som forråder seg selv, bedrar seg selv og på andre måter endrer den personen du ble forelsket i.

5. Nok et sterkt utsagn fra Jacques Lacan

Et annet av Lacans sitater kommer her. “Jeg ber deg avslå det jeg tilbyr fordi det ikke er ‘det’.” Denne setningen refererer hovedsakelig til forholdet mellom en psykoanalytiker og pasienten deres. Lacan kalte ikke klientene sine for “pasienter”, men brukte i stedet begrepet “analysand”. Dette er fordi han anså sine klienter som aktive i sine psykoanalyse.

Jacques Lacan

Analysanden er ikke fullt klar over hva det er han er på jakt etter i en psykoanalyse. I tillegg tar båndet mellom psykoanalytikeren og analysanden forskjellige former gjennom prosessen. Ordene som analysanden sier er ikke ord som beskriver deres sannhet. Men allikevel er det de ordene han tilbyr i prosessen.

Sitatet har derfor med psykoanalytikerens etiske posisjon å gjøre. Deres etiske posisjon innebærer å avslå det analysanden tilbyr. Det vil si, en feil. Det er en av sitatene til Jacques Lacan som hinter til den psykoanalytiske prosessen og rammer den inn. Som en etisk plattform mer enn noe annet.

6. Skyldfølelse og lyst

Jacques Lacans sitater er ikke designet for at leseren skal forstå dem. Det er derfor mange av dem er innviklede og tilsynelatende lufttette. De fleste av dem gir ikke rom for en bokstavelig analyse, men heller en referanse eller forslag til og om andre betydninger.

“Det eneste vi virkelig kan være skyldige i er å ha gitt relativ grunn til våre begjær.” Dette er et av Lacans sitater som har blitt tolket på et utall måter. For å forstå denne setningen må vi først si at for Lacan har mynten to sider. På den ene siden finner vi skyld på den andre siden ansvar. Skyld er en bebreidelse fra “superego” eller den irrasjonelle bevisstheten rundt plikt. Ansvar er fremfor alt en bevissthet rundt subjektets sanne begjær.

Derfor betyr dette sitatet at så lenge man ikke er bevisst sitt eget begjær vil alltid skyld oppstå. Å innse hva du virkelig vil ha er et ansvarlig trekk. Hvis man tar ansvar for sitt begjær uten å fornekte det eller gi det opp så vil skylden forsvinne.

7. Om troskap

Troskap er et evig tema. I Jacques Lacans sitater finner vi et som referer til denne saken på en veldig talende måte. “Kan det finnes noe som rettferdiggjør troskap annet enn ordene man sverger? Ordet sagt mange ganger er imidlertid pantsatt lett. Hvis han ikke insisterte på det på den måten er det sannsynlig at han veldig sjelden var engasjert.”

Jacques Lacan

Ordet er i den sentrale aksen i alle Lacans teorier. I dette tilfellet kobler det troskap direkte til ordet. Det virker som han insinuerer at å sverge troskap ikke er naturlig eller spontant. Tvert i mot, dette oppstår eller blir grunnlagt kun hvis forpliktelsen om å være trofast blir valgt og uttrykket gjennom ord.

Et par bør ikke anta at troskap er en naturlig del av et forhold. Det er heller ikke fornuftig for han å sverge troskap med sine ord hvis han ikke først har analysert de sanne mulighetene til å gjennomføre det han lover.

8. Savn og kjærlighet

Jacques Lacan sier: “Du kan elske noen ikke bare på grunn av hva han har, men bokstavelig talt for det han mangler.” Kjærlighet er dedikert til det integrerte vesenet til den andre. Til dens egenhet. Til alt som er og alt som mangler. Du elsker ikke i “små deler”. Følelsen oppleves for hele den andres vesen.

I Lacans sitat er nøkkelordet “bokstavelig talt”. I prinsippet referer dette til den seksuelle forskjellen mellom begge kjønn. Menn har det kvinner mangler fysisk: en fallos. Samtidig har ikke menn det som kvinner har. Deres anatomi og kapabilitet til å bære frem et barn.

Derfor er den andres mangler bokstavelig talt elsket. Mannen til kvinnen fordi hun ikke har en fallos, rent fysisk sett. Kvinnen elsker mannen fordi han mangler det hun har. Denne forklaringen kan også bli overført til det mer symbolske planet.

9. Kunst hos Lacan

Kunst er et annet gjentakende tema i Lacans teorier. For psykoanalyse og den eneste ubevisste forsvarsmekanismen som lykkes er sublimasjon. Gjennom det blir instinktive impulser transformert til gyldige kulturelle produkter. Kunst, vitenskap og all kreativ aktivitet er et resultat av sublimasjon.

Jacques Lacan

Når han blir møtt med kunst sier Lacan “All kunst blir karakterisert av en spesiell måte å organisere seg rundt tomhet.” Dette betyr at det som blir sublimert unnslipper bevisstheten. Du trenger virkelig ikke å vite hva det er. Det er noe som ikke kan uttrykkes med ord. En tomhet som man kan organisere kreasjon rundt.

Selv om sitatene til Jacques Lacan ikke akkurat er enkle å forstå, og det er heller ikke teoriene hans, inneholder de en dyp kunnskap. Dette har vært et beskjedent forsøk på å gjennomskue hans enigmaer, men det er selvfølgelig ikke godt nok til å opplyse en av de skarpeste tilnærmelsene til det menneskelige sinnet.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Caamaño, V. C., & Cochia, S. (2011). El amor según Lacan:“sucia mezcolanza” o “división irremediable”. In III Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVIII Jornadas de Investigación Séptimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires.
  • Fernández, L. (2018). Sigmund Freud. Praxis Filosófica, (46), 11-41.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.