Arketypisk psykologi: Hva betyr det?

Det teoretiske forslaget om arketypisk psykologi ligger i det faktum at vår tilhørighet til disse personifiseringene, ikke forsvant da polyteismen begynte å vende seg mot den monoteistiske kulten.
Arketypisk psykologi: Hva betyr det?
María Vélez

Skrevet og verifisert av psykologen María Vélez.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Har du hørt om arketypisk psykologi før? Hvis ikke, kan du lese mer om det i denne artikkelen.

Menneskene tok allerede det første skrittet ved å tro på gudene, på de forgjengelige enhetene som personifiserte universelle egenskaper, krefter og verdier som natt, rettferdighet, tid og hav. De tillot oss å tenke på kosmos som et teater der disse kreftene ga mening til virkeligheten og livet selv.

Det teoretiske forslaget om arketypisk psykologi ligger i det faktum at vår tilhørighet til disse personifiseringene ikke forsvant da polyteismen begynte å vende seg mot den monoteistiske kulten.

Platon, som sin lærer Sokrates, mente fast at “størst sikkerhet er funnet i den største abstraksjonen”, og han bestemte seg for å gi disse universalene navnet “arketyper”. Hans egen disippel Aristoteles, initierte imidlertid bevegelsen mot det konkrete, en forandring som åpenbart formet vitenskapelig tenkning.

Århundrer senere gjenoppdaget Sigmund Freud det faktum at underbevisstheten vår uttrykker seg gjennom tolkbare (og meningsfulle) symboler. Derfra oppdaget disippelen Carl Jung parallellen mellom de symbolske bildene og de fra gamle myter.

“Selvet som essensen av individualitet er enhetlig og unik. Som et arketypisk symbol, er det et Gudebilde og derfor universelt og evig.”

-Carl Jung-

Jung skapte også teorien som uttalte at eksistensen var “kollektiv ubevissthet”. Han innså at tegnene på dette til og med eksisterte hos pasienter som ikke visste noe om antikkens mytologi. Den jungiske analytiske psykologiskolen utførte en undersøkelse om hvordan arketypiske figurer i myter påvirker livene våre.

Carl Jung - arketypisk psykologi

Arketypisk psykologi

To år før Jung døde i 1961, ledet en ung psykolog ved navn James Hillman studier ved C.G. Jung-instituttet i Zürich. I de følgende årene endte et lite samfunn av forskere og Jung-følgere opp med å bryte opp den analytiske skolen. Etter dette fortsatte de å finne arketypisk psykologi.

“Det kollektive ubevisste – så langt vi kan si noe om det i det hele tatt, ser ut til å bestå av mytologiske motiver eller primordiale bilder, og derfor er mytene til alle nasjoner de virkelige eksponentene.”

-Carl Jung-

Arketypisk psykologi skiller seg ut fra prioriteringene i analytisk psykologi. I stedet fokuserer det på den imaginære kontrollen som selvet har over våre liv og i det faktum at det er et “mangfold av arketyper” som bygger vår psyke. Kunnskapskilden er ikke det kartesiske selvet lenger, men heller den verdenen som er full av bilder der «selvet» holder til.

Arketypisk psykologi har kritisert hovedskolen innen psykologisk tenkning (som behaviorisme eller kognitiv psykologi). Det beskylder dem for reduksjonisme ved å ta i bruk naturvitenskapens filosofi/praksis og være “psykologer uten psyke”.

For Hillman manifesterer psyken seg gjennom fantasi og metaforer: “Hvert liv er dannet av sitt unike bilde, et bilde som er essensen av det livet og drar det mot en skjebne (…) Det har mye å gjøre med følelser av entydighet, av storhet, og med rastløshet i hjertet, dets utålmodighet, misnøye, lengsel. Det trenger sin andel av skjønnhet. Det ønsker å bli sett, vitne, anerkjenne, særlig av den personen som tar seg av det. Metaforiske bilder er det første ulærte språket som gir det poetiske grunnlaget for sinnet, som muliggjør kommunikasjon mellom alle mennesker og alle ting ved hjelp av metaforer.

Guder og fiksjon

Arketypisk psykologi har en polyteistisk fasett. Faktisk snakker noen forfattere symbolsk om “guder” for å referere til “mangfoldet av arketyper”.

Arketypisk psykologi baserer sitt terapeutiske forslag på utforskningen av bilder i stedet for på forklaringen deres. Det snakker om å være klar over og oppmerksom på disse bildene til de er så tydelige som de kan bli, og overveier dem nøye frem til observasjonen vår skaper en mening. Alt dette gir plass til en terapeutisk prosess som Hillman kalte “sjelenes opprettelse”.

“Psykologi, så dedikert til å vekke menneskelig bevissthet, trenger å vekke seg selv til en av de eldste menneskelige sannhetene: Vi kan ikke studeres eller helbredes vekk fra planeten.”

-James Hillman-


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.