Alt du trenger å vite om Rat Park-eksperimentet

I denne artikkelen kan du lære alt du trenger å vite om det kjente Rat Park-eksperimentet!
Alt du trenger å vite om Rat Park-eksperimentet

Siste oppdatering: 24 oktober, 2019

Det kjente Rat Park-eksperimentet ga oss fascinerende innsikt inn i hvordan avhengighet fungerer. Rotter brukes ofte til “psykologiske eksperimenter” på grunn av deres genetiske likhet med mennesker. 95 % av det menneskelige genomet er identisk med det hos rotter.

Studier som involverer rotter utføres alltid i kontrollerte omgivelser (det vil si laboratorier). De fleste labdyrene bor alene i bur, uten kontakt med verden utenfor. Dette er en fullstendig unaturlig måte å leve på for disse dyrene.

“Holdningen til forbrukerne er å svelge hele verden. Forbrukeren er den evig ammende som gråter etter flasken. Dette er åpenbart i patologiske fenomener, som alkoholisme og narkotikamisbruk.”

-Erich Fromm-

På 60-tallet brukte forskere rotter for å forske på avhengighet. De bruke også noe som kalles Skinnerboksen, som er bur designet med elektriske apparater for å enten belønne rottene med mat eller straffe dem med elektriske støt.

Disse burene lot forskere og atferdspsykologer studere atferd. Rat Park-eksperimentet oppsto fra dette paradigmet. Fortsett å lese for å finne ut hvorfor.

Labrotte

Avhengige rotter

Det atferdspsykologene på 60-tallet gjorde, var å kirurgisk plassere et forsyningsapparat inne i rottene. Deretter la de dem i Skinnerboksene (individuelle bur). Etterpå lærte de dem å dra i spaken i buret. Når de dro i den, ga rottene seg selv en dose med psykoaktive stoffer.

I nesten alle tilfellene var heroin rusmiddelet som ble brukt. Dette er nemlig et av de mest avhengighetsskapende rusmidlene noensinne. Poenget var at hver gang en rotte dro i spaken, fikk den umiddelbart en dose av rusmiddelet. Forskerne la merke til at ved visse omstendigheter, dro rottene i spaken flere ganger på rad, noe som gjorde at de fikk i seg store doser av rusmiddelet.

Noen av rottene ble så ruset at de glemte å spise og drikke. Det eneste de ikke glemte, var hvordan de fikk tak i mer heroin. Som en konsekvens av dette, døde mange av rottene i løpet av eksperimentet. Forskerne konkluderte med at hvis mennesker har samme type tilgang til dette rusmiddelet, ville de lide samme skjebne.

Videre kom Professor Bruce Alexander og en gruppe forskere fra Simon Fraser University i Canada inn i bildet, og de foreslo ideen om Rat Park-eksperimentet.

Rat Park-eksperimentet

Professor Bruce Alexander mente at det faktum at rottene ble holdt isolert gjorde det umulig å dra objektive konklusjoner fra eksperimentet. Alle rottene i eksperimentet var albinorotter, etterkommere av en rase av norske rotter. Dette er en sosial, nysgjerrig og interessant rase. Å være isolert i bur var selvsagt ikke deres naturlige habitat. Med alt det i tankene, kom disse forskerne på ideen om å lage en park for rotter.

Alexander lurte på om rotter som var “fri” ville oppføre seg på samme måte som rottene i bur. Har man en medfødt tendens til avhengighet? Når rottene brukte rusmiddelet, var det eneste de kunne gjøre å fortsette å bruke det frem til de døde?

For å svare på disse spørsmålene, begynte Alexander Rat Park-eksperimentet i 1977. Forskerteamet hans startet med to grupper med dyr. En gruppe levde i de vanlige laboratoriumsburene, isolert fra hverandre. For den andre gruppen bygde forskerne imidlertid et område som var 200 ganger større enn et bur. Området var designet til å ligne på en park, med massevis av planter og trær.

Rotte i bur

Isolasjon og avhengighet

Forskerne kalte det nye eksperimentet sitt Rat Park-eksperimentet, og introduserte ville rotter til parken for å samhandle med laboratorierottene. Både rottene i burene og rottene i parken hadde tilgang til morfin.

Forskerne ga rottene et valg mellom to væsker. Den ene av dem inneholdt morfin, mens den andre ikke gjorde det. De skjulte den bitre smaken av morfin med en sukkerløsning. Etter et par dager, begynte rottene i burene å vise tegn til å foretrekke morfinløsningen. Rottene i parken drakk også av morfinløsningen, men ikke før flere dager senere.

I løpet av eksperimentet observerte forskere at rottene i burene konsumerte 19 ganger mer morfin enn de frie rottene. Rottene i parken så ut til å forstå fordelene ved å ikke konsumere stoffet og holdt seg unna det, selv når de allerede hadde prøvd det. Alexander og teamet hans introduserte flere varianter til eksperimentet. De gjorde for eksempel flere rotter i begge gruppene avhengige, men resultatene endret seg ikke så mye.

Rat Park-eksperimentet viste hvordan sosial isolasjon kan være en avgjørende faktor for å utvikle en rusmiddelavhengighet. Selskapet fra andre rotter og friheten i parken så ut til å redusere rottenes ønske om å bruke stoffet betydelig. Når de ga etter for morfinen, gjorde de påvirkede rottene alt de kunne for å komme seg tilbake til sin normale tilstand, selv om det betydde å gå gjennom en vanskelig periode med abstinenser.

Ettersom samfunnet vårt nå for tiden for det meste fokuserer på skjermer og smartenheter, blir sosial isolasjon mer og mer vanlig. Dette kan bli et problem midt i en allerede betydelig avhengighetskrise. Dette betyr at resultatene fra Rat Park-eksperimentet er mer relevante nå enn noen gang.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Alexander,  Bruce K., Barry L. Beyerstein, Patricia F. Hadaway And Robert B. Coambs (1981). “Effect of Early and Later Colony Housing on Oral Ingestion of Morphine in Rats”. Pharmacology, Biochemistry & Behavior, Vol. 15. pp. 571-576, 1981.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.