Å verdsette andres meninger: Elefanten og de seks vise mennene

Når andre sier hva de mener, er vi ikke alltid villige til å ta det i mot og sette pris på det, men blir i stedet defensive.
Å verdsette andres meninger: Elefanten og de seks vise mennene
Sergio De Dios González

Vurdert og godkjent av psykologen Sergio De Dios González.

Siste oppdatering: 23 desember, 2022

Det er ikke alltid lett å verdsette andres meninger. Dette fordi vi ofte prioriterer egne perspektiver når vi konfronteres med meninger og perspektiv som er svært forskjellige fra våre egne. Dette kan fort føre til at vi blir til personer som har vanskelig for å inngå kompromisser og som nekter å prøve å forstå andre menneskers syn på virkeligheten. I stedet for at vi berikes av andre menneskers meninger og verdenssyn så blir vi fattige i mangelen på dem.

Om vi oppfører oss på denne måten (selv om vi sikkert ville benektet det) så er vi sannsynligvis personer som liker å ha rett. Men som Karl Popper påpeker, så kan du bare ha rett om du tør risikere å ta feil.

For å kunne åpne øynene for denne vidt spredte tilnærmingen så skal vi se på en historie som vil hjelpe oss å verdsette andres meninger. Om du klarer å lese denne historien med et åpent sinn så vil du helt klart kunne dra fordeler av den senere.

Voksen elefant i jungelen

Historien om de seks vise mennene og elefanten

Det var en gang seks vise menn som bodde i en liten landsby. Alle seks av dem var blinde. En dag tok noen med seg en elefant til landsbyen. Stilt overfor en slik situasjon prøvde de seks mennene å finne en måte for at de skulle kunne få en forestilling om hva en elefant er, til tross for at ingen av dem kunne ta sine øyne til hjelp.

“Jeg vet det” sa en av dem. “La oss ta på den!”

“En god idé”, sa de andre. På den måten vil vi helt sikkert få en idé om hva en elefant er for noe.

Og som sagt så gjort. Den første vise mannen tok på en av elefantens store ører. Han rørte forsiktig ved øret og strøk det langsomt fram og tilbake.

“Elefanten er som en stor vifte”, sa den første vise mannen.

Den andre, som følte på elefantens ben, utbrøt: “Den er som et tre!”

“Dere tar feil begge to sa den tredje vise mannen etter at han hadde undersøkt elefantens hale. “Elefanten er som et rep!”

Plutselig skrek den fjerde vise mannen (som hadde undersøkt elefantens støttenner), “Elefanten er som et spyd!”

“Nei, nei” skrek den femte. “Den er som en høy mur.” (Han hadde latt hånden gli over elefantens mage.)

Den sjette ventet helt til slutt, og med elefantens snabel i hånden sa han: “Dere tar alle feil, elefanten er som en slange.”

“Nei, nei. Som et rep.”

“En slange”.

“Helt klart som en mur.”

“Du tar feil.”

“Nei, jag har rett.”

“Aldri i livet.”

De seks vise mennene kranglet i timevis uten å noensinne bli enige om hva en elefant var for noe.

For å verdsette andres meninger må du klare å lytte

Noe vi får klart for oss gjennom denne historien er at for å verdsette andre menneskers meninger så må du lære deg å lytte. De seks vise mennene i historien lyttet ikke til hva vennene deres hadde å si, men søkte bare etter å få bekreftet sine egne inntrykk. Selv om det bare var en gjetning.

Og når det kom til stykket kom ingen av dem noe nærmere en forståelse for hva en elefant er, selv om de var svært opptatt av å forsvare sine egne meninger. Selv om alt dette kan virke noe absurd, så er det en ganske vanlig situasjon.

Men selvfølgelig, de hadde alle delvis rett i sine oppfatning. Allikevel kom ingen av dem noe nærmere virkeligheten. Og verst av alt, ingen av dem klarte å ta inn eller sette pris på de andres bidrag og meninger.

Bildet av to trær som ser ut som hoder med fugler som flyr mellom dem

Hvordan kan denne historien hjelpe oss? Vel, neste gang du blir konfrontert med en oppfatning som skiller seg fra din egen, så prøv å se situasjonen fra den andres perspektiv. For å kunne gjøre dette, er det essensielt at du lytter, stiller spørsmål om det er noe du ikke forstår og også uttrykker din egen mening.

Å se virkeligheten på en annen måte

Dette betyr ikke at andre ikke kan ta feil. Men, du vil bli bevisst det faktum at alle opplever virkeligheten noe forskjellig. Og at alles meninger inneholder en viss sannhet. Faktisk viser artikkelen ” The search for Reality or Truth: An approach based on sociological theory” at Platon, med sin hulelignelse, påpekte at det er mulig å ha flere forskjellige tolkninger av samme virkelighet.

Påvirket av våre opplevelser, verdier og trosretninger kan våre virkelighetsoppfatninger variere fra en person til en annen. Men betyr det at visse er sanne og andre ikke? Nei, ikke i det hele tatt.

Men på grunn av alt dette så vil nettopp det å verdsette andres meninger berike våre egne liv. Å avise andres meninger bare for å kunne forsvare våre egne oppfatninger vil gjøre våre liv fattigere. Akkurat som vi så i historien om de seks vise mennene og elefanten, så kan det vise seg at våre meninger ikke er så korrekte som vi kanskje skulle tro.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Vidal, J. (2013). La búsqueda de la realidad o de la verdad: una aproximación a partir de la teoría sociológica. Cinta de moebio, (47), 95-114.
  • Rendón Rojas, M. Á. (2005). Relación entre los conceptos: información, conocimiento y valor. Semejanzas y diferencias. Ciência da Informação34, 52-61.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.