5 imponerende sitater av Michel Foucault

5 imponerende sitater av Michel Foucault

Siste oppdatering: 27 april, 2018

Nesten alle sitatene fra Michel Foucault er dype og urovekkende. Dette er forventet dersom du tar med i beregningen at han var en stor fransk filosof i den moderne æraen. Tankene hans markerte et før og etter i historien.

Michel Foucault ble født i Poitiers (Frankrike) i 1926. Han ble en filosof i Paris og bodde der til sin død i 1984. Han fant hovedinspirasjonen for sine refleksjoner hos Martin Heidegger og Friedrich Nietzsce. Og han baserte sine tanker ganske livlig på Sigmund Freuds teorier.

“Jeg er ingen profet. Jobben min er å lage vinduer der det tidligere var vegger.”

-Michel Foucault-

Foucault gjorde seg kjent for verden med sitt verk “Tingenes orden.” Men senere verker, som “Discipline and Punish”, “Madness and Civilization” og “History of Sexuality” var også veldig imponerende. Fra disse henter vi fem interessante fraser som vi vil dele med deg.

1. Et av Michel Foucaults sitater om kunnskap og makt

Forholdet mellom kunnskap og makt er et tema som kommer opp ofte i Michel Foucaults sitater. Dette er et av de mest symbolske sitatene:

“Historien om kampen om makt, og følgelig de ekte tilstandene av dens utøvelse og opprettholdelse, er fortsatt for det meste skjult. Kunnskap er ikke en del av det: det skal ikke vites.”

Hånd som holder jordkloden

Det Foucault mente med dette er at kunnskap tjener makt. Hovedtjenesten den tilbyr er å skjule på hvilken måte makt utøves, oppnås og opprettholdes. Som han sier, “det skal ikke vites.” Det er derfor vi snakker om de store skikkelsene innen makt og deres arbeid, men lite blir nevnt om handlingene, manipulasjonene og, ofte, mishandlingen som finner sted bak dette.

2. Utdanningssystemet, i henhold til Foucault

Temaet utdanningssystemet dukker opp i flere sitater av Michel Foucault. For denne franske filosofen, er dette et felt som er nært beslektet med makt. Han uttaler:

“Alle utdanningssystemer er en politisk måte å opprettholde eller modifisere talenes tilstrekkelighet på, med den kunnskapen og makten de antyder.”

Merk deg at han ikke snakker om utdanning generelt, men om utdanningssystemet. Det er en stor forskjell mellom de to tingene. Utdanningssystemet har som mål å underordne domenet av tale, kunnskap og kraft til systemene som har kontroll. Dets rolle, i henhold til Foucault, er på en eller annen måte å “temme” individet sik at det tjener systemet.

3. Moral, en form for makt

Foucault fordømmer moral som et annet diskurs av makt som søker å hevde forholdet til dominans. Faktisk kan det anses som en form for makt som er enda mer glupsk og uforsonlig enn de andre. Ut fra moral blir dommer kastet og sanksjoner innført. Avvisning eller ekskludering bestemmes og benyttes, alt som er konsistent med det som passer inn i dens egne parametere.

Engel og djevel på skuldrene til en forvirret mann

Og et av Michel Foucaults sitater sier, “Du må være en helt for å møte tidens moral.” Moralen i en æra kan ødelegge et individ. Det finnes mange eksempler i historien. De beviser at Foucault har rett. Faktisk har det skjedd mange ganger i historien at intoleranse overfor det et samfunn anses som “umoralsk” har blitt drevet til det ekstreme.

4. Fengsel og Foucaults analogier

For Foucault er det en opplagt analogi mellom to områder som virker veldig ulike hverandre. I den hensikt, stilte denne imponerende filosofen et interessant spørsmål.

“Hva er så overraskende ved det faktum at våre fengsler ligner vår fabrikker, skoler, militærbaser og sykehus – som igjen alle ligner på fengsler?”

Ikke bare i dette spørsmålet, men i mye av sitt arbeid, antyder Foucault at det er tre områder der makt viser seg å være mer naken enn noen gang: fengsler, sykehus og barakker. I disse tre områdene, er menneskene fullstendig overgitt til autoriteten som utøves over dem. Men det samme kan også sies om andre områder, som fabrikker og klasserom. Den eneste forskjellen er at i de siste to er manifestasjonen mer subtil.

5. Makt og dens utøvelse

Som du serm handler mange av sitatene til Michel Foucault om å fordømme koordinatene til moderne makt. Disse refleksjonene viser at dominering nå utøves hovedsakelig fra et ideologisk nivå, som inkluderer moral, utdanning og noen verdier eller antiverdier. Dette ekskluderer ikke det faktum at makt også utøves over kroppen, ikke så mye som fysisk straff, men som ideologiske ordrer.

Sjakkbrett med konge som overgir seg

Et av sitatene fra Michel Foucault som viser hans syn på makt er, “Makt blir, enkelt sagt, utøvd i stedet for besatt.” Med dette mener han at makt ikke defineres av en posisjon eller en tilstand. Det som gjør makt mektig er dens effektive utøvelse.

Michel Foucault er en stor tenker som revolusjonerte måten resten av verden ser virkeligheten på. Hans bidrag til menneskeheten var uten sammenligning. Han klarte å fange veldig subtil logikk som er til stede i hverdagssituasjoner. Foucaults filosofi er en diskurs av frihet.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.