Vaner som ødelegger din egenkjærlighet

Vaner som ødelegger din egenkjærlighet

Siste oppdatering: 19 september, 2017

Det er mange forskjellige faktorer som skader dine evner til å verdsette hva du gjør og hvem du er. Den viktigste av disse faktorene er å ha vokst opp i en familie hvor samtlige medlemmer har hatt vanskelig for å elske seg selv. Foreldre som har lave tanker om seg selv har en tendens til å videreføre samme oppfatning til sine barn. I sine voksne liv fortsetter mange av disse menneskene med vaner som forplanter deres manglende egenkjærlighet. De fungerer som en form for distraksjon og som et emosjonelt skjold. Vaner som er der for å få bekreftet at de ikke er mye verdt. Derfor bygger de en defensiv mur ovenfor egen sårbarhet. Men ingen av disse vanene hjelper, og nedenfor vil vi advare deg mot hva noen av dem faktisk er.

Manglende egenkjærlighet under barndommen manifesterer seg ofte gjennom selvskadende oppførsel, følelsesmessig og fysisk distanse, overdreven kritikk, skuffelser og likegyldighet. Det er ingen gjenkjenning av barnets personlige verdi. Uten å realisere det, så lærer barnet at deres følelser og behov ikke er viktig for menneskene som er viktigst for dem.

Denne situasjonen fører til en rekke tilknyttede hendelser. For eksempel er de som har lite kjærlighet for seg selv, mer utsatt for misbruk utenfor hjemmet. De vet ikke hvordan de skal forsvare seg selv og er heller ikke sikre på om de har rett til å gjøre det. De har også en tendens til å være utilstrekkelige i studer i og jobb. De blir lettere distrahert og er redde for suksess.

Når du trykker deg selv ned

Når det er du som snakker nedsettende om deg selv, så gjør du ikke deg selv noen tjenester. Det er verken tegn på ydmykhet eller en erkjennelse av dine feil.

Å stadig trykke seg selv ned er å være fanget i kritikken fra fortiden som du nå bruker for å aldri glemme at du tydeligvis ikke har noen rett til å se deg selv på en annen måte.

Men du er mye mer enn hva du har blitt fortalt at du er. Du har mange egenskaper og ferdigheter å oppdage, du må bare begynne å akseptere og elske deg selv slik at du kan se deg selv på en måte som de andre aldri kunne.

odelegger din egenkjaerlighet

Når du gir absolutt kreditt til hva andre sier

Du føler kanskje at andre “vet mer”, “forstår mer” eller “har mer autoritet” til å si eller gjøre noe. Ofte stopper du ikke opp for å virkelig evaluere hvorvidt det andre sier eller gjør faktisk er korrekt; det er nok at det er de som sier eller gjør det.

Om du stopper opp et øyeblikk og tenker etter så vil du kanskje oppdage at det ikke er tilfellet. Det handler alltid om å koble deg til din virkelige oppfatning og verdsette det du oppdager.

Å være et offer

Det er mulig at når du konfronteres med problemer, så er ditt svar å synes synd på deg selv. Du ser deg selv som et forsvarsløst barn som må gi etter i negative situasjoner uten å kunne gjøre noe med saken.

Du har ikke oppdaget at du har resursene til å påvirke disse situasjonene. At det viktigste ikke er det dårlige som skjer, men hvordan du tar det og vekten du gir det. Om du slutter å synes synd på deg selv og gjør en innsats for å finne mulige løsninger, så kan du oppdage at selv de verste av tider også kan være store muligheter.

kvinne

Forvent mer av deg selv

De som har lite kjærlighet for seg selv har en tendens til å se livet i form av ideelle rollemodeller. Det er vanskelig for dem å sette seg selv mer beskjedne mål og å verdsette det de faktisk oppnår. De tenker alltid at de burde klare mere og at det de har oppnådd ikke er viktig. Dette er en ubevisst felle hvor du alltid står i gjeld til deg selv.

Om du ikke elsker deg selv vil ingenting av det du gjør være godt nok, eller ha noen egenverdi. Din suksess vil ikke være verdt noe sammenlignet med andre menneskers fremgang. Men ha det klart for deg: om du ikke begynner å verdsette deg selv, så vil det være vanskelig for andre å sette pris på deg. Hvordan skal du klare å verdsette deg selv om du ikke engang klarer å gi deg selv en klapp på ryggen når du beveger deg fremover?

Ikke vær redd for å gratulere deg selv for hvert skritt du tar. De store målene i livet er skapt av små bånd.

Bilder av Alejandra Mavroski


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.