Ulike typer dysleksi - Ulike symptomer

Ulike typer dysleksi  - Ulike symptomer

Siste oppdatering: 29 september, 2018

Dysleksi er en lidelse som påvirker evnen til å lese og forstå skriftspråk. Det involverer vanskeligheter med å resitere alfabetet, navngi bokstaver, og å analysere og klassifisere lyder. Videre er det vanlig, dersom man har dysleksi, å forveksle, forvrenge, invertere, utelate eller legge til ord. Det er som oftest også en viss treghet og nøling, sammen med problemer med visuell overvåking og forståelse. Derimot lider ikke alle som har dysleksi av alle disse symptomene, og det er faktisk ulike typer dysleksi.

For å forstå ulike typer dysleksi, er det nødvendig å vite at lesing innebærer dobbel prosessering. Det betyr at hjernen vår har to ulike måter å lese ord på, der en er visuell og den andre er fonologisk. Den første av disse, den visuelle ruten, består i å lese ordet som en helhet, og å bruke hukommelsen vår til å gjenkjenne dem. Dette kan kun gjøres med ord vi allerede kjenner, siden ukjente ord ikke vil være lagret i hukommelsen vår. Den fonologiske ruten innebærer å lese gjennom en grafem/fonem-transformasjon og behandle ordene individuelt. Dette er meget nyttig når vi leser ukjente ord.

Så, dersom en av disse rutene er skadet, vil det resultere i en bestemt type dysleksi. I denne artikkelen skal vi snakke om de ulike typene dysleksi som oppstår når funksjonene som lar oss lese blir skadet. Mer spesifikt, vil vi se på visuell dysleksi, auditiv dysleksi, og audiovisuell dysleksi.

Typer dysleksi

Visuell dysleksi

Mennesker som lider av visuell dysleksi har en selektiv funksjonsnedsettelse i deres evne til å lese ord som har en uregelmessig uttalelse. Dette er en type dysleksi som ikke forekommer i alle språk; fordi ikke alle språk har ord med uregelmessig uttalelse. Spansk, for eksempel, har ikke uregelmessig uttalelse, men det har norsk og engelsk. Et eksempel på denne typen dysleksi kan være vanskeligheter med å uttale ordet “tog”, som skrives med “o”, men uttales som en “å”.

Visuell dysleksi viser at det er skade på den visuelle ruten eller direkte tilgang på ord. Personer med dysleksi kan lese ordinære ord helt perfekt, ved å oversette grafemer til fonemer ord etter ord. Men med uregelmessige ord er denne strategien ubrukelig. De har heller ikke noen problemer med å lese ikke-eksisterende ord eller oppdiktede ord, som videre bidrar til å bevise skade på den direkte banen.

Et annet viktig aspekt ved denne typen dysleksi er at den semantiske kapasiteten ikke er skadet. Selv om dyslektikere ikke kan lese ordet riktig, kan de fremdeles forstå det riktig dersom noen leser det høyt for dem og uttaler det riktig. Derfor er skaden lokalisert kun til individets leseevner.

Auditiv dysleksi

Personer som lider av auditiv dysleksi har en selektiv forstyrrelse i deres evne til å lese ukjente ord eller ikke-eksisterende ord; samtidig som de opprettholder sin evne til å lese kjente ord. For eksempel ville de hatt problemer med å lese “borønte”, men de kan lese ordet “berømte” uten problemer.

Dette viser oss at den veien som er skadet er den fonologiske ruten. Derfor vil ikke personer som lider av auditiv dysleksi kunne oversette ord mellom grafem til fonem. På grunn av dette vil de ha problemer med å lese de ikke-eksisterende ordene. Også ord som de ikke kjenner fra før. På den andre siden, siden den direkte ruten er helt intakt, har de ingen problemer med å lese kjente ord.

Hos disse individene er det også en ekstra grad av vanskelighet når de leser funksjonelle ord (den, det, en, for eksempel). Dette er trolig fordi disse ordene er veldig abstrakte og mangler innhold. Men resultatene fra forskningen er noen ganger motstridende, og vi må være forsiktige med auditiv dysleksi, siden det kan være mer enn en skade som påvirker den fonologiske ruten.

leser bok

Audiovisuell dysleksi

Ved første øyekast kan det virke som om visuell dysleksi og auditiv dysleksi utgjør de forskjellige mulighetene med hensyn til typer dysleksi relatert til skader på den dobbelte prosessruten. Det er imidlertid en tredje type dysleksi, noe som er ganske overraskende. Den kalles audiovisuell dysleksi. Til tross for sin likhet med auditiv dysleksi, har den en definerende og unik karakteristikk – semantisk paraleksi.

Semantisk paraleksi oppstår når personen, i stedet for å lese det skrevne ordet, produserer et annet ord. Men det er et som har en mening som er relatert til det opprinnelige ordet. For eksempel, i stedet for det skrevne ordet “datter”, er det sannsynlig at pasienten i stedet sier ordet “søster”. Det er et veldig interessant fenomen, som indikerer eksistensen av skader som påvirker hvordan personen bestemmer semantikken til forskjellige ord.

Et annet viktig aspekt, som kan vise oss omfanget av den semantiske skaden, er at den mentale fremstillingen av ordet viser vanskelighetsgraden i personens lesning. Der personen har problemer med å bygge et mentalt bilde av de involverte konseptene, vil det gjenspeiles i en dårligere leseferdighet. På den annen side, når disse konseptene er enkle å representere mentalt, vil leseferdigheten bli bedre. Dette viser oss at personen har vanskeligheter når han/hun søker etter ordet innenfor det semantiske nettverket. På grunn av dette, jo mer mentale data som er tilgjengelig, jo lettere er det å finne og lese det.

Behov for mer forskning

Dysleksi er en kompleks lidelse som gir oss mye informasjon om vår evne til å relatere oss til språket, og hvordan denne funksjonen fungerer. Å forstå de forskjellige kategoriene eller typer dysleksi, hjelper oss å forstå strukturen og funksjonaliteten til språket. Av denne grunn er omfattende forskning og undersøkelser nødvendig hvis vi ønsker å ha en dyp forståelse av grunnleggende og fundamental kommunikasjon og å kunne oppdage opprinnelsen til mulige feil i den.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.