Type C-personlighet: Hovedpersonlighetstrekk

Det er ikke påvist at denne typen personlighet er mer disponert for å utvikle kreft. Hvordan de takler sykdommen kan derimot ha noe å si.
Type C-personlighet: Hovedpersonlighetstrekk
Judith Francisco

Skrevet og verifisert av psykologen Judith Francisco.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Type C-personlighet, også kalt “kreftpersonlighet”, er preget av to av dens mest konsekvente egenskaper: mangelen på å uttrykke negative følelser og behovet for harmoni.

Å demonstrere påvirkningen av psykologiske aspekter ved fremvekst og utvikling av kreft har blitt veldig viktig i dag. Det er mange studier relatert til stress og personlighetstrekk. Når det gjelder sistnevnte, førte Morris og Greers studier til de første omtalene av type C-personlighet.

Ifølge disse forfatterne kan type C-personer ikke håndtere stress eller sinne på en tilstrekkelig måte. I tillegg er de mennesker som ikke uttrykker sine negative følelser godt (aggresjon, sinne, raseri, etc.). Dessuten har psykologer oppdaget at det er mange flere personlighetstrekk som fullfører profilen.

Type C-personlighet i forhold til type B og type A-personligheter

Personer med type A-personlighet er konkurransemennesker. Deres tilpasningsevne får dem til å virke som aggressive individer i deres kamp for suksess. De opptar ofte lederstillinger.

I denne forbindelse kan disse menneskene ikke utstå å være passive og fyller tiden sin med så mange aktiviteter som mulig. Friedman og Rosenman satte dette begrepet for å referere til en personlighetstype relatert til høyt blodtrykk, hjertearytmi og hjerteinfarkt.

På den annen side er personer med type B-personlighet generelt ganske rolige, trygge og åpne for følelser, inkludert de ubehagelige. Generelt er denne personlighetstypen relatert til en bedre emosjonell balanse, og det er derfor mange anser den som den sunneste.

Til slutt karakteriseres type C-personlighet av kooperativ, selvtilfreds, konformistisk, perfeksjonistisk og arbeidskrevende atferd. Personer med denne personligheten unngår konflikter for enhver pris og søker harmoni. De er også folk som ikke senker garden og ikke uttrykke negative følelser. De bruker ofte inhibering, fornektelse, emosjonell undertrykkelse og selvaggresjon som håndteringsmekanismer.

Type C- personligheten er et sett av holdninger og atferd som manifesterer seg i stressende situasjoner. I denne forstand manifesterer de seg som avvikende holdninger og ekstremt samarbeid. Folk med denne personlighetstypen er også passive og uttrykker ikke negative følelser.

En mann med type c personlighet

Hva er forholdet mellom type C-personlighet og kreft?

Interessen for å studere type C-personlighet har vokst på grunn av enkelte kreftrelaterte fakta:

  • I 80% av krefttilfeller er det en sammenheng mellom forbruksvaner, som røyking eller ernæring, og fremveksten eller utviklingen av sykdommen. For den saks skyld kan kontroll av risikable vaner og det å legge til seg en sunnere livsstil spare mange liv.
  • Studier innen psykonevroimmunologi (PNI) har avslørt påvirkningen stress og emosjoner har på prognosene til sykdommen. I tillegg kan de også forutsi overlevelse av kreftpasienter.
  • Personer med større negativ emosjonell inhibering er mer utsatt for å lide av en type neoplasi.

Derfor kan psykologiske faktorer som type C-personlighet ha direkte eller indirekte innflytelse på kreftutviklingen. Så, å identifisere personlighetstrekkene til mennesker med kreft kan tillate oss å kjenne og forutsi deres håndteringsstrategier.

Dette gir en rolle for psykologen i identifisering av bestemte personlighetstyper. Med dette kan de forutsi omstendighetene der disse menneskene kan utvikle en selvforsynt atferdsstil. Følgelig kan pasientene praktisere sunnere atferdsmønstre, både fysisk og psykisk.

En trist kvinne med type c personlighet

Videre kan disse funnene hjelpe oss med å utvikle primære forebyggingsstrategier. De kan redusere risikoen for å utvikle denne sykdommen hos friske mennesker med type C-personlighet og også hjelpe de som allerede har utviklet den og er under behandling.

Samtidig er det viktig å anerkjenne psyko-onkologiens arbeid. Å gi pasienten konstant rådgivning vil forhindre forvirring, manglende aksept og andre psykologiske endringer som ikke er veldig gunstige for deres rekonvalesens.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Cabrera Macías, Y., López González, E., López Cabrera, E., & Arredondo Aldama, B. (2017). La psicología y la oncología: en una unidad imprescindible. Revista Finlay7(2), 115-127.
  • Cajal, A. (s.f). Personalidad Tipo C: características, causas y enfermedades. Lifder. https://www.lifeder.com/personalidad-tipo-c/
  • Dahl, A. A. (2010). Link between personality and cancer. Future Oncology. https://doi.org/10.2217/fon.10.31
  • Miovic, M., & Block, S. (2007). Psychiatric disorders in advanced cancer. Cancer. https://doi.org/10.1002/cncr.22980
  • Raypole, C. (2020, 30 de marzo).What it really means to have a type C personality. Healthline. https://www.healthline.com/health/type-c-personality#traits
  • Rymarczyk, K., Turbacz, A., Strus, W., & Cieciuch, J. (2020). Type C personality: conceptual refinement and preliminary operationalization. Frontiers in Psychology11, 552740.
  • Salleh, M. R. (2008). Life event, stress and illness. The Malaysian journal of medical sciences: MJMS15(4), 9.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.