Truman Show og oppvåkning av bevissthet

Truman Show og oppvåkning av bevissthet
Gema Sánchez Cuevas

Skrevet og verifisert av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Siste oppdatering: 17 februar, 2018

Nesten 20 år etter utgivelsen, er The Truman Show (Peter Weir, 1998) fortsatt et pedagogisk monument i filosofi og psykologi. Denne filmen klarer å tydelig skildre den komplekse prosessen med å vekke bevisstheten ved hjelp av medier og symboler.

Erkjennelse og bevissthet, to alen av samme stykke

For å forstå hva det betyr å vekke bevisstheten, trenger vi å forstå hva oppvåkning er og hva bevissthet er.

Ifølge ordboka er erkjennelse det å erverve innsikt, kunnskap; resultat av tankemessig bearbeiding av erfaringer . Bevissthet er erkjennelse, en viten om egne forhold.

Derfor oppstår en oppvåkning av bevissthet når en person ikke bare er klar over at hun er til stede i verden, at hun eksisterer. Det er når hun er noe eller noen som er relatert til verden.

Vi kan også tenke på denne prosessen som den tiden vi innser vår transcendens. I dette øyeblikket tennes en gnist i oss som får oss til å tvile på alt vi har blitt fortalt.

Når vi kommer til dette punktet, kan vi bestemme oss for å leve med det vi allerede vet, eller overvinne vår frykt og usikkerheter for å forlate “grotten”.

to fargerike sinn: oppvåkning av bevissthet

Myten om “grotten”

Den greske filosofen Platon (427-347 AC) skapte allegorien om “grotten” for å symbolisere menneskelig kunnskap. Ifølge hans teori er mennesket som en fange i en grotte, og alt han vet er bare en skygge, eller refleksjon, av virkeligheten.

Men det virkelige livet skjer utenfor grotten. Det er vanskelig for oss å forstå fordi vi aldri har forlatt grotten, og vi er vant til å jobbe med skyggene. Med andre ord vet vi ikke hva som er ekte, eller vi er redd for det.

Hva er vår grotte? Vårt barndomshjem og omgivelsene vi vokste opp i. Normalt sett settes et sett med verdier inn i oss i barndommen. Disse kan være religiøse, politiske eller noe i mellom.

Vi tror på tradisjonene som kommer fra å være født i et bestemt samfunn, og de gir oss vår identitet. Det er derfor mange mennesker ikke liker nye ting. De frykter å miste sin identitet.

Mennesker søker alltid sikkerhet. Derav vår tendens til å omfavne tradisjoner som våre kjære praktiserer. Men hverken samfunn eller familie lærer oss hvordan vi skal “se” (selv om vi kanskje kan observere).

De oppfordrer ikke kritisk tanke. Få barn vokser opp med voksne som lærer dem å analysere, sammenligne og ha sin egen mening. Ingen oppfordrer dem til å praktisere selvbevissthet.

en hule med lys som skinner inn

Trumans oppvåkning av bevissthet

Truman, hovedpersonen i filmen, er en mann som aldri har tatt sine egne beslutninger. I det øyeblikket han ble født, tok et tv-program ham til å være hovedpersonen i sitt eget show.

Alle de avgjørelsene han tar (stevnemøter, gifte seg, kjøpe et hus, jobb …) er egentlig ikke hans beslutninger. Skaperen av fjernsynsprogrammet styrer alle hans handlinger. Skaperen, i dette tilfellet, blir sammenlignet med en gud.

Truman er glad og helt uvitende om alt. Han bor i en stor kuppel som produsentene bygget for ham, byen der han bor.

Når han mistenker noe eller føler seg tvilende, kan han ikke forlate sin verden fordi han er kontrollert av frykt. Produsentene for showet induserte visse frykter i ham, som frykten for havet og et traume han opplevde med sin far.

Men det kommer et punkt når han ikke lenger kan ignorere hans tvil fordi hans verden ikke er hva den var.

Sannheten er, vi er alle som Truman. Den eneste sjansen vi har for å være autentisk er når vi føler den gnisten, den bevisstheten. Vår vilje er det eneste som kan hjelpe oss med å overvinne vår frykt for hva som kan vente på den andre siden.

Truman Show

Å tenke er den reneste handling av frihet

Når vi vekker vår bevissthet, får vi energi og vilje til å forlate vår komfortsone og våre omgivelser. Følelsen av at ting blir tydeligere hvis vi fjerner oss fra det vanlige oppmuntrer oss …

Og så spør vi oss selv: Hva vil jeg gjøre med livet mitt? Er mine oppfatninger fortsatt tilfredsstillende for meg? Hvem stoler jeg på? Hva tror jeg? Hva er sannheten?

Svarene dine bør være mer verdifulle enn noen andres mening. Det er fordi de er perfekte for deg. De er skreddersydde for deg og ikke for noen andre.

Det er lett å tro at vi ikke er fri fordi vi alle har ansvar (familie, skole, arbeid), men egentlig er tenkning den mest tilgjengelige frihetshandlingen.

Vi er frie til å tenke og forestille oss hva vi vil. Vi er også fri til å ta beslutninger basert på disse tankene. Truman – han har også muligheten til å finne ut sannheten.

Når vi holder fast i det vi vet og hva vi alltid har lært, kommer vi i veien for vår egen vekst. Men vi kan overvinne vår frykt for det ukjente og oppsøke kunnskap.

Det er når vi skaper vår egen vei og skaffer oss egne prinsipper, verdier og trosretninger. De vil være mer sunne, autentiske og mindre dissonante.

Å overvinne disse fryktene vil gjøre deg friere. For å gjøre dette trenger du bare to ingredienser: oppvåkning og mot.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.