"Tilgi meg": Magiske ord som kan forvandle forhold

Visse mennesker har en tendens til å erstatte fraser som «tilgi meg» eller «jeg beklager» med bortforklaringer og irrelevante begrunnelser. Disse menneskene, i tillegg til å vise lav emosjonell intelligens, overser den kraften tilgivelse har til å helbrede misforståelse og å reparere forhold.
"Tilgi meg": Magiske ord som kan forvandle forhold
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

“Tilgi meg” er ikke bare en hvilken som helst frase. Faktisk er det den magiske ingrediensen som får alle forhold til å fungere på en god måte. Gandhi pleide å si at tilgivelse er et tegn på styrke. Dette er fordi det å si disse ordene høyt, krever en stor dose av både mot og ydmykhet, samt en sterk karakter. Med disse ordene innrømmer du offentlig at du har gjort en feil, eller begått en form for krenkelse.

Sannheten er dessverre at vi ofte har alvorlige mangler på dette området. Vi pleier ofte å relatere praksisen av tilgivelse til mer alvorlige situasjoner. Situasjoner der vi må gi den andre ord av tilgivelse for å lukke sår og gjøre det lettere å begynne et nytt kapittel og bevege oss videre. Å vite hvordan vi ber om tilgivelse er noe vi bør inkludere i hverdagen vår oftere.

Jeg beklager…

  • For at jeg ikke gjorde det jeg lovte.
  • For at jeg tvang deg til å gjøre noe du ikke var i stand til.
  • For at jeg svarte frekt.
  • For at jeg aldri ringer når du trenger meg mest.

Dette er utvilsomt bare noen få eksempler på situasjoner der vi trenger å vite hvordan vi kan bruke de magiske ordene “tilgi meg”. Tilgivelsens psykologi forteller oss at denne handlingen er hjørnesteinen i menneskelige forhold, og som sådan bør vi ha bedre kjennskap til hvordan vi i større, og bedre, grad kan bruke den.

“Når du tilgir, frigjør du sjelen din. Men når du sier: “Jeg beklager”, frigjør du to sjeler.”

-Donald L. Hicks-

"Tilgi meg", små ord med et uendelig potensiale.

Kraften i ordene “tilgi meg”

Misforståelser er vanskelige å unngå, og de oppstår ofte daglig i de sosiale interaksjonene våre. Noen ganger vil du misforstå informasjon du har blitt fortalt av andre, og andre ganger vil du gjøre gale vurderinger. Andre ganger vil du til og med såre menneskene du bryr deg mest om, uten å mene det. Du antar at det ikke er noe problem, og at de ikke ville blitt så fornærmet dersom de virkelig satte pris på vennskapet deres. Men allikevel blir de fornærmet (ofte med god grunn), og det hele ender med vonde følelser og skuffelse for alle de involverte.

Vi kan gi hundrevis av eksempler på vanlige situasjoner det det oppstår små uenigheter. Og det som kanskje er verre, er at de små problemene som oppstår ofte kan samle seg og bli til noe mye større. Dette kan skje dersom de ikke blir håndtert på en passende måte. Når du er uforsiktig i forholdene dine til andre, vil tillit og kjærlighet begynne å blekne, og kan forsvinne helt.

Et lite “tilgi meg” på riktig tidspunkt kan redde vennskap, forhold, ekteskap og til og med forholdet vårt med barna våre og den respekten de har for oss. Imidlertid finnes det mennesker som simpelthen ikke vet hvordan de kan bruke disse små, men kraftfulle, ordene. Enda verre er de menneskene som foretrekker å gi dårlige bortforklaringer og irrelevante begrunnelser i stedet for å si “jeg beklager”. Mange av dem vil oppføre seg på denne måten fordi de mener at det å be om tilgivelse er synonymt med svakhet. De ser ned på deg og foretrekker en bortforklaring. På den måten kan de rettferdiggjøre forsømmelsen, krenkelsene og feilene de har begått.

Tilgivelsens psykologi

I psykologi er det vanlig å snakke om behovet for å tilgi. Du vet godt at det slett ikke er en enkel ting å tilby tilgivelse til noen som har såret deg. Et aspekt du kanskje ikke har vurdert, er hvor vanskelig det er for andre å svelge stoltheten sin, og be om tilgivelse.

Det er et vanskelig skritt å ta, da du må ha kapasitet til å føle empati, anerkjenne skaden du har forårsaket, ha motet til å ta skrittet, og viktigst av alt, ha de nødvendige sosiale ferdighetene for å gjøre det riktig.

Du bør også huske på at en kjapp “jeg beklager” ikke er mye til hjelp dersom personen det er snakk om ikke endrer atferden og holdningen sin. La oss se på et eksempel.

En far beklager til sønnen sin for å ikke ha holdt et løfte. Barnet kan godta farens unnskyldning. Dersom disse løftene blir brutt gang på gang, mister farens beklagelser og ønsker om tilgivelse imidlertid betydningen sin. Det blir til varm luft, bare tomme ord. I tillegg til mot og ansvar, må du derfor iverksette tiltak for å ordne opp i skaden du har forårsaket.

Har du motet og ydmykheten som kreves for å be om tilgivelse?

Hva kan vi gjøre med de menneskene som ikke har kapasitet til å si “tilgi meg”?

Du har kanskje møtt folk som ikke kan si “jeg beklager”, eller “tilgi meg”. Vi fortsetter å håpe at de en dag vil kunne sette stoltheten sin til side. I stedet kan det heller virke som om de blir mer og mer arrogante. Noen ganger kan det faktisk gå så langt at de forsøker å overbevise oss om at det faktisk var vår skyld. Dersom det ikke virker kan de hevde at det som skjedde egentlig ikke er viktig.

Så, hva kan vi gjøre når vi står overfor denne typen situasjoner? Det første vi kan gjøre, er å forsøke å forstå hvorfor disse menneskene oppfører seg på denne måten. Faktum er at de som hardnakket nekter å be om tilgivelse, egentlig prøver å beskytte selvfølelsen sin. De har en konflikt med det bildet de prøver å projisere, dersom de antar at det å be om tilgivelse er synonymt med svakhet og feilbarlighet. De tror at å be om tilgivelse vil føre til at andre mister tilliten sin i dem.

Tilgivelse må komme fra hjertet

Som du kan se, er det ikke lett å leve med noen som mener at det å erkjenne at man har tatt feil er en innrømmelse av svakhet. Dersom dette vedvarer, og mangelen deres på emosjonell intelligens ikke blir løst, vil du leve i en tilstand av konstant frustrasjon og lidelse. Å leve med noen som erstatter “jeg beklager” med en bortforklaring er ikke en sunn måte å leve på.

På den andre siden kan vi heller ikke tvinge noen til å be om tilgivelse. Det er noe som må komme fra dem selv dersom det skal ha noen betydning. De må selv ønske å reparere og overkomme den skaden som har blitt gjort.

Å vite hvordan vi ber om tilgivelse er noe som bør læres fra barndommen. Det er tross alt få setninger som er like relevante i hverdagslivene våre.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.