Tid eller penger? Glade mennesker veier inn

Tid eller penger? Glade mennesker veier inn

Siste oppdatering: 13 juni, 2018

Hvis du fikk valget mellom en høyere lønn eller en kortere arbeidsdag, hvilken ville du velge? Valget ditt mellom tid eller penger er avhengig av hvor glad du er. En studie publisert av journalen Social Psychological and Personality Science viste at lykkelige mennesker pleier å velge mer tid over mer penger.

Ifølge en studie utført av Princeton University, kan det å tjene opptil $75.000 (ca. 600.000 kroner) per år og bruke det godt, påvirke ditt subjektive nivå av lykke. Men utover det, kan du være lykkeligere ved å tjene mer penger, eller ville det være bedre å ha mer tid til å nyte med dine kjære og deg selv? La oss ta en titt.

Tid eller penger: Forholdet mellom penger og lykke har en grense

Daniel Kahneman, psykolog og vinner av Nobels Minnepris i økonomiske fag i 2002, og Angus Deaton, vinner av den samme Nobelprisen i 2015, analyserte mer enn 450 000 svar og fant at det er en positiv sammenheng mellom inntekt og selvrapportert lykke.

Men deltakernes subjektive vurdering av deres daglige emosjonelle tilstand flatet seg ut etter en viss inntekt. Med andre ord, det er et punkt der det å tjene mer penger ikke vil gjøre deg lykkeligere. Forholdet mellom penger og lykke flater ut etter en lønn på $75.000 (ca. 600.000 kroner). Dette tallet varierer selvfølgelig i henhold til økonomien i landet man bor i.

Tid eller penger?

Dermed kan penger kjøpe lykke til en viss grad, men det er en grense. Når du overgår den, vil ikke ditt nivå av tilfredshet øke basert på penger. Faktisk kan det til og med reduseres.

“Min drøm er som Picassos: å ha mye penger, men å leve stille som de fattige.”

-Fernando Savater-

Tid eller penger: Kan penger kjøpe lykke?

Ulike studier tyder på at penger ikke kan kjøpe lykke, bare kortvarige oppturer av glede. Dette kan forklares med det psykologiske konseptet om tilvenning. I begynnelsen er det å tjene mye penger spennende, men over tid begynner sensasjonen å synke. Du blir så vant til det at du går tilbake til det nivået av lykke du var på før.

Samlet lykke er ikke bare avhengig av hva du gjør, men også hvordan du tolker det. Og hvordan du definerer lykke til å begynne med.

På grunn av dette er suksess forbundet med å ha mer av alt: mer penger, flere ting, mer anerkjennelse. Og det er fornuftig – vi har allerede snakket om hvordan godt brukte penger kan bidra til å bevege deg mot lykke. Men hva med tid? Den stereotypiske vellykkede personen jobber kontinuerlig og har knapt tid til å nyte ting som å tilbringe tid med venner og familie.

Hvor godt gjør suksess, penger eller anerkjennelse hvis du ikke kan nyte det? Hvis målet er å være glad, hvorfor ikke bruke mer tid på å gjøre det som virkelig får deg til å føle deg levende? Svaret kan være at vi ikke vet hvordan, eller at vi ikke engang virkelig har tenkt på det …

“Han som mener at penger vil gjøre alt kan like så godt bli mistenkt for å gjøre alt for penger.”

-Benjamin Franklin-

Tid eller penger: Vet du hvordan du skal bruke tiden din til å være glad?

Studien publisert i Social Psychological and Personality Science spurte nesten 4500 mennesker om de verdsatte penger mer enn tid til lykke. 64% indikerte at de foretrakk penger.

Til tross for deres selvrapporterte preferanser viste studien også at folk som brydde seg mer om tid, viste seg å være lykkeligere. Når de ble spurt det samme spørsmålet et år senere, endret 25% av deltakerne som først hadde valgt penger på svaret sitt. De valgte tid.

Resultatene av studien viste at mellom to personer under lignende omstendigheter, var den personen som bestemte seg for at tiden var viktigere enn penger, lykkeligere enn den som valgte penger. Og dette er ikke den eneste studien av sitt slag.

Glade venner

En studie fra University of British Columbia fant også at det å verdsette tid over penger er forbundet med en høyere grad av lykke. Dette er spesielt sant når det å tjene penger innebærer lange arbeidstimer.

Tiden begynner å bli mer prioritert etter hvert som folk blir eldre. Det er fornuftig, siden det er slik at med hvert sekund som går, så blir tiden mye mer verdifull. I dag synes yngre mennesker å ha lagt merke til dette, spesielt millenniumsgenerasjonen, som er født mellom 1980 og 1995. Ifølge en studie fra 2013 fra PricewaterhouseCoopers, foretrekker millenniumsgenerasjonen mer fritid og arbeidslivsbalanse over en høyere lønn.

Millenniumsgenerasjonen mener at arbeid er et middel til stabilitet og velvære, men det er ikke den eneste måten.

Det viktigste vi kan lære fra disse studiene er at penger kan hjelpe deg å være lykkeligere opp til et visst punkt, men det er en grense. Vi må vite hvordan vi skal bruke tiden vår, ikke bare pengene våre.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.