Medfølelse åpner hjertene våre og gjør oss lykkeligere

Medfølelse åpner hjertene våre og gjør oss lykkeligere
Adriana Reyes Zendrera

Skrevet og verifisert av psykologen Adriana Reyes Zendrera.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Medfølelse er vår evne til å forstå andres lidelse og ønsket om å lindre eller redusere den. Begrepet medfølelse er både enklere og mer intenst enn empati, da det inviterer oss til å hjelpe til med å få en slutt på en annens lidelse.

Selvmedfølelse gir oss på den andre siden en medfølende holdning til oss selv, spesielt når ting ikke går som planlagt. Å lære å utvikle medfølelse er en evne som kan hjelpe oss til å føle oss lykkeligere og mer fornøyd med hverdagen vår, så lenge vi ikke misbruker eller velter oss i den, selvfølgelig.

Psykolog og forsker, Paul Gilbert, opprettet en terapi som setter fokus på medfølelse. Han påpeker at å føle dette ikke er det samme som å synes synd på andre. Det er snarere en motivasjon som gir oss energi til å hjelpe andre, på en måte som gjør at de kan lindre sin egen lidelse med vår hjelp.

Medfølelsens komponenter

Ordet medfølelse er sympati, som kommer fra ordet “sym” – sammen med, og ordet “pati” som brukes om følelse. Det betyr at vi føler sammen med noen. Det er følelsen vi får når vi oppfatter andres lidelser og det fremprovoserer det impulsive ønsket om å redusere dette. Følelsen er delt inn i forskjellige komponenter:

 • En kognitiv komponent som omfatter oppmerksomhet og evaluering av andres lidelser, samt anerkjennelse av egen evne til å handle når man står overfor dette.
 • En atferdsmessig komponent som inkluderer forpliktelse fra hver enkelt involvert person og fast beslutning om å utføre handlinger som bidrar til å eliminere lidelse.
 • En emosjonell komponent som motiverer oss til å handle på våre magefølelser, og genererer emosjonelle reaksjoner som gir oss en følelse av personlig tilfredshet. Vårt nivå av psykisk velvære er delvis avhengig av hvilken type relasjoner vi skaper med andre.
hånd gir hjerte

Medfølelse åpner hjertene våre

Denne følelsen hjelper oss å koble oss til hjertene våre for å kunne sette oss i andres sko. Det åpner døren til følelser, slik at vi kan føle at vi opplever opplevelsene til dem rundt oss. Vi føler hva som gjør vondt eller som får dem til å lide.

Medfølelse hjelper oss til å slutte å se på føttene våre og begynne å se hva som foregår rundt oss. Det minner oss om at vi ikke er alene i denne verden, at andre også er viktige. Videre, hvis hjelpen den bringer frem er ærlig, vil den bringe oss til en enorm følelse av indre fred.

Å være medfølende bringer oss nærmere andre og gir oss muligheten til å gi vårt beste for å hjelpe andre med ydmykhet og nærhet. Hver gang vi bryr oss om noen som trenger det, forstørrer vi vårt hjerte og tilbyr den andre oppriktig hjelp.

Frykten for medfølelse

Hvorfor bruker vi ikke mer medfølelse når vi har så mange muligheter til å gjøre det? Vi gir oss ikke muligheten til å handle med medfølelse fordi vårt fokus ikke er på rett sted. Sosial nevrovitenskap har vist at vår naturlige impuls er å hjelpe. Vi er forberedt på å tilby det på stående fot. Så hvorfor er det slik at vi noen ganger ikke hjelper?

Å føle medfølelse kan få oss til å være redde for å handle av forskjellige grunner. Her er noen eksempler:

 • Vi er bekymret for at det å hjelpe andre med å lette deres lidelser vil sette oss i en situasjon av sårbarhet som kan få andre til å avvise oss.
 • Å observere andres lidelser får oss til å føle tristhet som vi kanskje ikke vil føle.
 • Medfølelse får oss til å gjenopplive uløste barndomssår som hindrer oss i å forbinde oss med andres lidelser.
 • Vi er bekymret for at vi ikke vil kunne bevege oss forbi en annens lidelser så snart vi har tatt den inn over oss.
 • Vi ønsker å fokusere vår oppmerksomhet på andre ting som vi oppfatter som “viktigere”.

“Det grunnleggende menneskelige problemet er mangel på medfølelse. Mens dette problemet vedvarer, vil andre problemer vedvare. Hvis det blir løst, kan vi forvente oss lykkeligere dager.”

– Dalai Lama –

Selvmedfølelse, evnen til å akseptere oss selv som vi er

Selvmedfølelse er bygget ved å innse vår indre lidelse, være i stand til å forstå dens mening, og la oss akseptere den og behandle oss selv med kjærlighet. Det er en måte å fremme en kjærlig holdning til oss selv på, spesielt når ting ikke går som planlagt.

“Du må være forandringen du ønsker å se i verden.”

– Gandhi –

kvinne og blomst

Medfølelse inviterer oss til å se på samfunnet som en transformerende kraft, og bringe det indre til det ytre. I stedet for å fylle oss med selvkritikk og dommer, lar selvfølelse oss være velvillige og utvikler en kjærlig voksen i oss, som bryr seg om oss og beskytter oss hver dag. Å lide, i stedet for å distansere oss fra menneskeheten, forener oss til medfølelse.

4 trinn for å utvikle medfølelse

Hvis vi oppfatter andres lidelser og praktiserer selvmedfølelse, er det nødvendig å trene den måten vi ser lidelse på. Alt vi trenger å gjøre er å legge merke til, innse at vi ikke er alene, at det alltid er andre som trenger hjelp. Vi må ikke se bort. Dette innebærer at når vi kommer i kontakt med lidelse, kan vi føle oss overveldet av våre følelser. Dette er vår andre oppgave, å lære å håndtere følelsene som blir født i oss når vi handler med medfølelse.

Oppfatte lidelse

Å oppfatte ens egen lidelse og andres lidelser er det første skrittet i følelsen av medfølelse. For å gjøre dette må vi åpne våre hjerter slik at vi kan komme i kontakt med våre følelser. For eksempel, hvis vi er på gaten og vi ser at noen lider, bør vi stoppe for et øyeblikk for fullt å oppfatte lidelsen i stedet for å passere som om det ikke var vårt problem.

Evaluer andres lidelser

Det er viktig å praktisere disse ferdighetene uten å dømme, for ellers vil vi ikke være i stand til å føle medfølelse. Det kommer heller ikke til uttrykk hvis vi ikke har fullført det forrige trinnet for å oppfatte lidelse. For eksempel, hvis vi tenker at personen fortjener deres lidelse, så kan medfølelse ikke vises.

Føl følelsene fullt ut

Å åpne oss for følelser betyr å la oss selv kjenne fullstendig på emosjonen og alle andre følelser som kommer sammen med den. Selv om det gir oss litt lidelse eller ubehag. Hvis vi lar oss bli revet med av medfølelse, vil vi kunne nå en dyp følelse av godhet.

For eksempel, hvis vi ser noe som påvirker oss på nyhetene, bør vi tillate oss å gråte og ikke blokkere disse følelsene. På denne måten vil vi være fri til å føle medfølelse.

Handle

Når vi kan oppfatte andres lidelser, evaluere hvor store de er og kjenne på dem uten sensur, må vi handle. Vi kan ikke holde denne følelsen bare på innsiden. For eksempel, sett i gang for å forsøke å lindre lidelsen til en venn eller et familiemedlem. Gi dem den følelsesmessige støtten de så sårt trenger.

De positive effektene av medfølelse

Det er mange positive effekter for samfunnet og oss selv når vi kan føle medfølelse. I følge Dalai Lama har kraften av medfølelse evnen til å:

 • Oppmuntre typen utdanning som fokuserer på empati, etikk og personlig utvikling
 • Skape nye økonomiske systemer som er rettferdige for samfunnet
 • Anerkjenne at vi er en enkelt menneskelig art, der det ikke er noen skille mellom dem/oss eller bedre/dårligere
 • Utvikle dialog og kommunikasjon i stedet for vold
 • Redusere sosial ulikhet ved å gi mer åpenhet på alle områder
 • Gjøre en slutt på kulturelle forskjeller, i tillegg til fordommer og korrupsjon
par som gir medfølelse

Hvis vi inkluderer medfølelse i våre liv, vil vi legge merke til betydelige endringer. Vi kan prøve å forestille oss at noen vi er glade i lider, og se hvilke virkninger dette forårsaker i kroppen vår. Send denne personen følelser av vennlighet og medfølelse og se hvor annerledes du føler deg. Prøv å sende gode følelser til noen som ikke liker oss så mye og se hvordan du føler deg.

Mindfulness eller bevissthet hjelper oss med å utvikle denne medfølelsen som vi kan overføre til andre. For å utvikle medfølelse må vi skape et mentalt rom, som om det var vårt private konsultasjonsrom. Her kan vi oppfatte andres lidelser og handle. Slik begynner vi. Hver gjør sin del for å bygge en mer rettferdig og sjenerøs verden.

Endringer i et samfunn begynner med at vi behandler hverandre bedre, inkludert at vi behandler oss selv bedre. Praktiser empati og medfølelse mot alle. Det er ingen unnskyldninger for ikke å starte i dag. Jo før vi begynner å oppleve medfølelse, jo større lykke og velvære vil vi kunne føle i våre daglige liv.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.